Reallønstab, som følge af inflationen, svarer til at arbejde 6 uger gratis

Torsdag genåbnede Folketinget med en debat om alt andet end inflationen, der ellers er det mest presserende problem for langt de fleste. Alene fødevarepriserne voksede i gennemsnit med 14,7 procent i 2022. Hvad der er opgaven er at få rejst både en lønkamp, der kan kompensere 100 procent for inflationen og dertil sikre en lønstigning, og ligeløn og et ekstra løft til mindstelønnen og lavtlønsgrupper, og samtidig stå fast på et klokkeklart nej til at sælge ud af fritid og bededagsferien. Kom og diskuter situationen på fagligt netværksmøde. Se link nedenfor.

For nogle varegrupper er der fortsat ekstreme prisstigninger, herunder tandpasta hvor prisstigningerne har været på omkring 110 procent.

Inflationen har det seneste år betydet en dramatisk udhuling af arbejderes købekraft. Eller sagt på en anden måde, er arbejdskraftens bytteværdig på ét år presset årtier tilbage. Arbejderklassen har stået med håret i postkassen når regningerne er kommet væltende. Det gælder for alle, men i særlig høj grad for lavtlønsgrupper, pensionister, syge og andre på overførselsindkomster.

Prisstigninger har ramt alt fra energi til husleje og fra forsikringer til basale dagligvarer. Ifølge Danmarks Statistik svarer det vægtede gennemsnit til prisstigninger på næsten til 12,8 procent. For en gennemsnitlig arbejder svarer det til, at der ikke udbetales løn for årets sidste 6,5 uges arbejde. Og det skal ikke glemmes, at kvinder rammes ekstra hårdt, ikke mindst fordi de fortsat notorisk bliver underbetalt med ca. 13,5 procent. Hvorfor enlige forsørgere er ekstra hårdt pressede.

Inflationen for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer angiver Danmarks Statistik til 14,7 procent i 2022, prisstigningen på de basale fødevarer som brød og mejeriprodukter er langt højere.

Grådige monopoler og spekulanter har haft et godt år på råvare-, el- og energipriser. På befolkningens bekostning.

Den økonomiske krise og rentestigninger har udløst en hård konkurrence på salg af nye og brugte luksus biler, med store prisnedsættelser til følge.

På den anden side er der områder der rammer almindelige dødelige, hvor prisstigninger først er ved at slå igennem. F.eks. er billettaksten på den offentlige transport generelt sat 5 procent op her den anden weekend i januar.

De fleste familier med lavindkomstjob står ikke på spring for at købe en ny bil, de er pendlere i den offentlige transport. Det beløb mange har tilbage efter faste udgifter som transport, husleje, varme og strøm er betalt, bruges i supermarkedet og forslår som en skrædder i helvede. Når fødevarepriserne går op, handler regnestykket om hvornår på måneden husholdningspengene er brugt, og den står på vand og havregryn for resten. Statens skat på vareomsætning, også kaldet moms er til gengæld sprunget i vejret i takt med inflationen.

Politikerne og fagtoppen brugte Folketingets genåbning til et forsøg på at sætte en snæver ramme for det store økonomiske slagsmål til kun at handle om, hvem der skal betale for oprustning og krigsforberedelse og betalingen for en enkelt bededag, men intet om betalingen for de 6,5 uge, vi reelt står uden løn.

Ingen partier i Folketinget siger fra overfor oprustningen, alle er klar til at bruge milliarder på krig og lade folk fryse.

Hvad der er opgaven er at få rejst både en lønkamp, der kan kompensere 100 procent for inflationen og dertil sikre en lønstigning, og ligeløn og et ekstra løft til mindstelønnen og lavtlønsgrupper, og samtidig stå fast på et klokkeklart nej til at sælge ud af fritid og bededagsferien. Dette skal ikke stilles som fromme ønsker til forhandlernes nåde.

Der skal stilles præcise kontante krav rettet mod både fagtoppen og direktørerne, fordi bag de lukkede døre er topfolkene helt enige om at køre en ny minusoverenskomst igennem.

Kun arbejderklassens modstand kan forhindre dette.

Kilder:

NYT: Fortsat aftagende inflationen – Danmarks Statistik (dst.dk)

Kvindernes Sidste Arbejdsdag – Startside | Facebook


Kom til fagligt netværksmøde
AKTIONSENHED MOD KRISE OG KRIG

TIRSDAG. D. 24. JANUAR KL 17
Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh. V.
samt ONLINE

Nu genstarter vi de vellykkede faglige netværksmøder vi holdt i 2021 og 2022.
ALLE ER VELKOMNE

AKTIONSENHED MOD KRISE OG KRIG

* Jan Andreasen, Uddannelsesforbundet, om at føre kampen både for vores krav (højere løn til alle osv.) og imod krigen.

* Oplæg om hvordan vi vinder fremgang for vores krav, i stedet for en nederlagslinje. Vi skal møde angrebene med offensive krav – ikke mere arbejde, men mindre arbejde osv.

* Kristian Kaa, om de store strejkekampe og demonstrationer i Europa.

Det vi gerne vil diskutere denne dag er opbygningen af aktionsenhed mod krise og krig, at kampen for højere løn og mod krig hænger sammen, hvilket Mette Frederiksen selv meget tydeligt har klargjort. Kun gennem kampens vej kan vi opnå forbedringer – det opnås ikke ved forhandlingsbordet.

Arr: Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater