Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht: Dette er ikke vores krig!

Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht gik ind for en konsekvent kamp mod udbytterne, især i krisetider som Første Verdenskrig. De kæmpede mod Tysklands krigspolitik, både før og under Første Verdenskrig, fordi de vidste, at det altid var de arbejdende folk på alle sider, der var dem der blev ramt af denne politik.

Oversat fra Arbeit Zukunft

I januar 1919 blev Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht myrdet af fascistiske frikorps. Hvorfor mindes vi stadig de to ledere af arbejderbevægelsen i dag, 100 år senere?

Rosas og Karls kamp er stadig relevant for os, for det er stadig det samme system, som vi kæmper imod. Og det fører til økonomiske kriser, forarmelse, fascisme og krige, ligesom det gjorde på Rosa og Karls tid. Så at huske dem er at føre vores kamp i deres ånd og lære af dem. Fordi de allerede dengang havde svar, som stadig er relevante for os i dag.

De kæmpede mod krisen og den arbejdende befolknings forarmelse, fordi de vidste, at i klassesamfundet er det altid nogle få, der profiterer af de brede massers arbejde. Rosa og Karl gik ind for en konsekvent kamp mod udbytterne, især i krisetider som Første Verdenskrig. De kæmpede mod Tysklands krigspolitik, både før og under Første Verdenskrig, fordi de vidste, at det altid var de arbejdende folk på alle sider, der var de ramte af denne politik.

Den tale, som Karl Liebknecht holdt mod sit eget parti i rigsdagen mod krigskreditterne, kan også anvendes på den nuværende situation: “Denne krig, som ingen af de involverede folkeslag selv ønskede, er ikke brudt ud for det tyske eller noget andet folks velbefindende. Det er en imperialistisk krig, en krig for den kapitalistiske dominans af verdensmarkedet, for den politiske dominans af vigtige bosættelsesområder for industri- og bankkapital.”

Også i dag forsøger man at sælge og gøre oprustnings- og krigspolitikken spiselig for os ved hjælp af fraser og løgne. Men Karl Liebknecht vidste allerede, at denne politik kun gavner de rige, som profiterer endnu mere af krigene. Rosa og Karl stod på ingen måde på flertallets side i deres parti, SPD, med deres politik. Men de kæmpede mod reformisme og opportunisme i arbejderbevægelsen og SPD. Mere end 100 år senere kan vi se, hvor ret de havde i deres kritik: Det er det samme SPD, der i dag som det førende parti i regeringen fremskynder sin politik for forarmelse i krisen og presser de arbejdende mennesker for hver en krone.

Og da de allerede dengang så, i hvilken retning reformismens politik førte, kæmpede Rosa og Karl for et kommunistisk parti, som de grundlagde ved årsskiftet 1918/19: Tysklands Kommunistiske Parti, som fik en glorværdig historie som en kæmper mod fascismen og som det arbejdende folks stemme.

Rosa og Karl betalte med deres liv for den konsekvens, hvormed de førte arbejderbefolkningens og revolutionens sag frem. Det er så meget desto vigtigere for os i dag at fortsætte deres kamp. For når vi er på gaden i dag – for bedre arbejds- og levevilkår, mod forarmelse, mod krig og oprustning – er det i Rosa og Karls ånd, som lever videre i vores kamp.

Kom til Liebknecht-Luxemburg-højtideligheden den 15. januar 2023 kl. 10.00 fra U-Bhf. Frankfurter Tor til mindesmærket for socialisterne i Friedrichsfelde!

Oversat fra Arbeit Zukunft

Se også

Men Rosa & Karl lever

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater