Det haster med at komme ud af NATO!

Denne artikel fra norske Revolusjon er ligeså aktuel her som i Norge. Medlemskabet af krigsalliancen NATO øger fare for en storkrig – og samtidig underminerer velfærdsbudgettet. Herhjemme ser vi også hvordan ledelsen i Enhedslisten, der tidligere har erklæret sig som NATO-modstandere fuldstændigt har taget imperialisternes dagsorden til sig og betegner NATO som ‘et nødvendigt forsvar’. Som Holemast slutter artiklen: Et alliancefrit Norge giver ingen garanti mod at blive slagmark i en ny imperialistisk krig. Fortsat norsk NATO-medlemskab er dog en sikker opskrift på, at vores land bliver en krigsskueplads.

Af E. Holemast

SV-ledere vender op og ned på virkeligheden, når de bruger krigen i Ukraine som argument for fortsat norsk medlemskab af NATO

Medlemskabet af NATO betyder at gøre Norge til et brohoved for USA og en slagmark i det, der kan udvikle sig til en storkrig på det europæiske kontinent.

Det er farligt at kræve Norge ud af NATO, mens krigen i Ukraine står på. Omtrent sådan er omkvædet fra fremstående SV-tilhængere (Sosialistisk Venstreparti, red.) (og også fra flere Rødt-politikere). Dermed har de taget fortællingen til sig om, at NATO og USA vil forsvare os, eller i det mindste afskrække Rusland fra en invasion i nord.

SV på knæ

I marts i år skrev vi, at SV skulle være opmærksom på NATO-fælden. Nu er fælden ved at klappe sammen over det parti, der i 1961 blev stiftet i opposition til NATO, dengang som Sosialistisk Folkeparti.

SV-ledelsen har ladet sig presse ned i knæ til fortvivlelse for aktive krigsmodstandere og pacifister i partiet. NATO optræder stadig mere aggressivt i hybridkrigen mod Rusland, og generalsekretær Jens Stoltenberg gør det klart, at Rusland under ingen omstændigheder må vinde. Det er et åbent spørgsmål, om NATO mener, at et fuldstændigt russisk nederlag også medfører tilbageerobring af Krim. Så taler vi om en uundgåelig storkrig på det europæiske kontinent. Og måske fuld verdenskrig.

De massive våbenleverancer og krigsbidrag i NATO-regi tømmer velfærdsbudgetterne i hele Europa, også i Norge, hvor kapital og stat profitterer groft på, at krigen bliver langvarig. Alene det burde være et argument for et parti, der siger, at det er optaget af ’retfærdig fordeling’.

Mere end nogensinde er der brug for stemmer, der ikke kun fordømmer Ruslands aggression, men som konfronterer en krigspolitik, der dræber og lemlæster titusinder i Ukraine, og som fører millioner over hele Europa ind i nyfattigdom, energimangel og elendighed.

Gøre tigeren fredelig?

I marts 2023 holder SV landsmøde. I mellemtiden er NATO-debatten i gang i partiet. Flertallet i udvalget, der har udarbejdet forslaget til nyt principgrogram for SV, har fjernet punktet om, at SV har som mål at trække Norge ud af NATO. Nu står der, at ’Norge bør bruge sin position til at gøre NATO til en ren forsvarsalliance’. Med andre ord påvirke USA-imperialismen til at blive fredelig. Det er lykkedes ret dårligt, kan man sige, efter mere end 70 år års norsk ’påvirkning’ siden NATO’s oprettelse i 1949.

Den falske præmis er, at NATO grundlæggende er en defensiv alliance, men med ’fejl og mangler’, fordi USA har for meget magt og på grund af sin atomvåbenstrategi. Da USA bliver mere og mere optaget af Kina og Stillehavet, forestiller centrale SV’ere sig, at NATO vil ændre karakter, når krigen i Ukraine er forbi. NATO har aldrig været en forsvarsalliance. NATO er og har altid været en alliance for at sikre USA’s interesser i og uden for Europa. Både mod imperialistiske rivaler og mod ’den indre fjende’ – folket og arbejderklassen – i hvert enkelt NATO-land.

Spænder ben for venstrefløjen

Afgående SV-leder Audun Lysbakken har for nylig ’afsløret’, at han er NATO-tilhænger. Det er næppe nogen overraskelse, efter at SV siden 1999 har støttet NATO-krige i flæng, både mod Jugoslavien, Afghanistan og Libyen. Under Norges bombning af Libyen var Lysbakken minister i Stoltenbergs regering.

Partiveteranen Stein Ørnhøi har også kastet sig ind i debatten. At kræve udmelding nu hjælper ingenting, siger Ørnhøi. – NATO er overvejende skadelig, men hvordan kommer vi ud uden at skabe ustabilitet i de nordlige regioner? spørger han i et interview med Klassekampen den 17. december.

Ifølge Ørnhøi vil USA straks etablere sig på Svalbard, hvis Norge melder sig ud. For ikke at blive besat af USA, er det underforstået bedre at være allieret med supermagten. Når alliancepartneren er en mere direkte trussel mod norsk suverænitet end den udpegede russiske fjende, bliver ræsonnementet ret meningsløst.

Ørnhøi tror på, at vi ikke kun får et tættere nordisk forsvarssamarbejde, men også et tættere nordeuropæisk samarbejde. Dette nordeuropæiske samarbejde omfatter stormagterne Tyskland og Frankrig, som Ørnhøi ser ud til at opfatte som positiv modvægt til USA.

På den måde bidrager han til at spænde ben for venstrefløjen i partiet, som vil fastholde NATO-modstanden. Den gamle SV-er, som også har været leder af Nei til EU, åbner dermed døren på klem for et stærkere EU inden for NATO. Illusionen om at kunne påvirke indefra kan nemt overføres til EU-debatten, som løber parallelt inden for SV.

Mange har håbet, at Kirsti Bergstø som ny SV-leder kan forhindre SV i at opgive den NATO-position, partiet står fast på. Men der kommer nu også svage signaler fra hende. Bergsø udtaler til Dagsavisen, at spørgsmålet om hvorvidt partiet skal sige højt, at Norge skal forlade NATO, ’ikke er det vigtigste’. Hun minder om, at SV ikke har rejst et sådant forslag i Stortinget, så længe hun kan huske tilbage. Mellem linjerne siger hun, at det heller ikke kommer til at ske for hende som partileder.

Krigsmodstanderne i SV må gøre modstand

Det, der er tilbage af artikulerede krigs- og NATO-modstandere i SV, er under et voldsomt pres. Vores opfordring er, at de ikke bøjer af og ikke accepterer ’kompromisser’ som betyder, at udmeldelse af NATO ikke længere er ’et centralt spørgsmål’ for SV.

Tragedien i Ukraine er ikke et argument for at blive i NATO. Krigen giver i stedet nye argumenter for at løsrive Norge fra denne krigsalliance så hurtigt som overhovedet muligt.

Ruslands militære magt har vist sig at være stærkt overvurderet. Hvis der er noget, Rusland ikke er interesseret i, så er det at åbne nye frontlinjer langt væk fra Donbas. Ikke fordi Rusland er en ’venligere’ imperialist end de andre, men simpelthen fordi den svækkede russiske militærmaskine og svage kampmoral ikke tillader nye krigseventyr. Hvis Rusland ’tvinges’ ud i nye krige, har Kremls hovedfokus på at forsvare sine interesser i et Centralaisen, hvor vestmagterne i øjeblikket giver næring til folkelig utilfredshed og grænsestridigheder.

NATO består af en række store og små pyromaner fra Biden og Sunak til Stoltenberg og Erdogan. Så er det en god idé at komme væk, før huset står i lys lue. Altså før Norge bliver et opmarchområde og slagmark i en katastrofal europæisk røverkrig mellem Rusland og NATO.

Et alliancefrit Norge giver ingen garanti mod at blive slagmark i en ny imperialistisk krig. Fortsat norsk NATO-medlemskab er dog en sikker opskrift på, at vores land bliver en krigsskueplads.

Læs også denne artikel fra 2011: ’Demokratisk’ krigsførelse og den rådvilde venstrefløj’

Oversat fra Revolusjon! 19. december 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater