Gellerup – en bydel jævnes med jorden

400 gode almene familie lejligheder i Gellerup skal rives ned til næste år, uden der kan anvises hvor beboerne skal flytte hen. Overgrebet på bydelen har været i gang længe med nedrivninger og nye kedelige veje der skærer sig igennem området, og har efterladt store ar af byggerod og misvedligehold. En høringsproces om de nye nedrivninger er netop afsluttet, men det har været rent bluf for galleriet. Det eneste der kan forhindre nedrivninger er massive protester.

I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om de store penge der er i at rive gamle bydele ned og sælge grunde til private boligspekulanter. Det er økonomien der driver beslutningen om at vælte gamle kvarterer i stedet for at renovere og vedligeholde og fastholde almene lejligheder. (Se note med Høringssvar fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse for en gennemgang af hele forløbet)

I Gellerup ved Århus har beboerne været udsat for et overgreb uden sidestykke. Stykke for stykke bliver de eksisterende boligblokke revet ned, mens beboerne tvinges til at flytte helt væk fra området, da der ikke bygges nyt i samme takt eller til samme pris.

I 2014 forsvandt det meste af Bentesvej, og i 2023 er turen kommet til Dortesvej. 100 af de udpegede 400 lejligheder står allerede tomme, fordi boligforeningen har svært ved at genudleje på korttidskontrakter der ikke giver ret til genhusning. Ingen vil flytte midlertidigt ind i noget, der alligevel snart skal rives ned.

Foruden nedrivningerne i Gellerup skal andre 200 lejligheder rives ned i nabo afdelingen Toveshøj. De er bare ikke udpeget endnu. Fem minutter derfra står kampen om Bispehaven, hvor der efter planen også skal rives ned.

Beboerne og demokratiet i den almene sektor er blevet kørt over, beboerne er ikke blevet inddraget, og høringsvar og afstemninger har fået fingeren. Bevægelsen Almen modstand har sat gang i protester mod kommunens bulldozer politik, men den er stærkt handikappet af Enhedslistens der helst vil nøjes med at sidde med foldede hænder og håbe på henstand og domstolsafgørelse vil kende hele ghettolovgivningen for udemokratisk og racistisk.

I sidste ende er det kommunens plan at presse den almene sektor ud af kvarteret, ved at rive hele bydele ned. Alt handler nemlig i sidste ende om profit, og der hvor de store penge ligger er i opførelsen af nybyggerier, privat udlejning og boligspekulation.

Lyt til udsendelsen her:

PS: Podcast fra Oktober Radio er tilbage efter feriepause den 30. juli 2022.

Læs også:

Århus byråd vedtager nedrivning af 6 blokke i Bispehaven trods kæmpe beboermodstand

Note:

Høringssvar fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til Kommunens forslag til lokalplan nr. 1173

(Planen giver mulighed for at nedrive seks boligblokke samt den fine murstens fællesbygning ”Det boligsociale hus Yggdrasil”. I planen om nedrivning står der intet om hvad der efterfølgende skal ske af byudvikling på arealerne).

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har valgt af lave en opsummering af historikken bag helhedsplanen, der er baggrund for lokalplanen om nedrivning af yderligere syv blokke i Gellerupparken.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at afdelingsbestyrelsen ikke er enig i den nye helhedsplan fra 2021, som er baggrunden for nedrivningerne – det er en plan, som er lavet uden beboernes repræsentanter i afdelingsbestyrelsen reelt har været inddraget i udviklingen af planen. Vi fik kun små lunser serveret, som skulle få planen til at glide ned.

Vi håber stadig, at byrådet finder en bedre løsning, som ikke indebærer, at hundredvis af beboere i Gellerupparken i de kommende år skal tvangsflyttes fra deres hjem.

Sommeren 2007

Brabrand Boligforening og Århus Kommune indgår en aftale om, at Gellerup og Toveshøj skal omdannes fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Målet er fra starten, ”at der i 2030 skal være 30 procent almene boliger i Gellerup”, hvor der i 2007 næsten er 100 procent almene boliger.

I 2010/11 vedtages Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Aftalen indeholder nedrivningen af tre blokke, omdannelse af to blokke (besluttet i 2014, at de i stedet rives ned, så der kan bygges et nyt kollegium) og salg af en blok, muligvis to, hvis salget går godt. Der skal laves en bygade ned gennem Gellerup fra Bazar Vest til City Vest, det grønne område i midten skal omdannes til et parkområde, der skal bygges to beboerhuse og etableres 1000 kommunale arbejdspladser. Der skal sælges jord langs ringvejen, som skal være med til at finansiere renoveringen af de resterende blokke, så huslejen kan holdes i ro. Der er lavet en Tryghedsgaranti for alle beboerne.

Helhedsplanen vedtages af både beboerne i Gellerupparken, afdeling 4, og Toveshøj, afdeling 5, Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Sommeren 2018

Aarhus Byråd beslutter, at der skal rives 600 boliger ned i Gellerupparken (400) og Toveshøj (200).

Hvorfor beslutter byrådet dette, på dette tidspunkt?

November 2018

Folketinget vedtager Parallelsamfundsloven, som slår fast, at de såkaldte hårde ghettoer i 2030 skal have minimum 40 procent almene boliger!

(Læs lige en gang til teksten fra 2007 med fed: Giver det mening?)

Juni 2020

Brabrand Boligforening (lille flertal 50-44 – efter formandens ord: ”vi har pistolen for panden”, ”armen vredet om på ryggen” og ”vi bliver slagtet”) vedtager Udviklingsplanen: Nedrivning af 400 boliger i Gellerupparken og 200 boliger i Toveshøj.

Jordsalgsarealet langs ringvejen er blevet trukket ud af ligningen (trods flere protester fra Brabrand Boligforening) – resultatet af Udviklingsplanen for det nye mindre areal bliver alligevel, at andelen af almene boliger i Gellerup i 2030 vil være helt nede på 31,2 procent. (Der rives dermed 365 flere boliger (menneskers hjem) ned end Parallelsamfundsloven foreskriver).

August 2021

Helhedsplanen for Gellerupparken vedtages af Brabrand Boligforenings repræsentantskab via call-in bestemmelsen, da et flertal af beboerne i Gellerupparken ved en påtvungen urafstemning i juni 2021 stemmer nej til planen.

Helhedsplanen 2021 river syv blokke ned = 408 hjem. Det er 8 lejemål mere, end der er aftalt i Udviklingsplanen – uden hensyntagen til, at renoveringen af blokkene vil betyde nedlæggelsen af yderligere 25 lejligheder i de høje blokke samt 18 lejligheder i de lave blokke i forbindelse med etablering af de nye åbne indgangspartier.

Derudover planlægges det at nedlægge 21 lejligheder i to opgange i forbindelse med renoveringen i foreløbig to blokke. Det betyder, at 84 familier skal permanent genhuses.

Det eksisterer ingen speciel Tryghedsgaranti i den nye helhedsplan. Men meget mod borgmesterens ønske er det heldigvis anciennitet, der tæller, når beboerne skal genhuses internt.

Status juni 2022

Beboerne i Gellerupparken har lagt sag an mod Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og Staten. Påstand: Parallelsamfundsloven er racistisk. FN har udtalt kritik af loven – og det samme har Europarådet.

Ingen beboere er endnu blevet sagt op. Men familierne har levet med truslen om at miste deres hjem i mere end fire år.

Der bor i dag stadig godt 300 familier tilbage i de syv blokke, der efter planen skal rives ned i løbet af 2023.

I resten af Gellerupparken er der 60-70 ledige boliger, hvoraf hovedparten står tomme i blok B5 og B6 på Gudrunsvej, det er de to blokke, der efter planen skal renoveres i løbet af 2024-25. Det betyder på Gudrunsvej, at der er 240 lejligheder, der skal tømmes. Heraf skal godt halvdelen af familierne permanent genhuses, fordi deres lejligheder omdannes til mindre boligerne. Hvordan skal den permanente genhusning finde sted? Og hvor skal alle de familier, der skal midlertidig genhuses under renoveringen flytte hen og bo, mens deres lejligheder sættes i stand?

Det er umenneskeligt at behandle mennesker, hvor af manges er ramt af en høj grad af udsathed, på en sådan en måde.

Og så er der for resten også lige det faktum, at det koster op til 300 procent mere CO2 at rive blokke ned end at renovere dem.

”Nedrivningen af boligblokke i Gellerup er i værste fald – ved brug af nutidens gængse byggemateriale, beton og tegl – cirka 300 procent mere klimabelastende end ved en renovering. I bedste fald – det vil sige ved brug af ekstremt bæredygtige alternativer – er det cirka 30 procent mere klimabelastende at bygge nyt end at renovere,” vurderer Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten, der har lavet en livscyklusanalyse (LCA) af en boligblok i Gellerup ved Aarhus, hvor han sammenligner klimabelastningen ved henholdsvis nedrivning og renovering.

Så der er alle muligt grunde til at droppe nedrivningen af både de seks blokke – og også den syvende blok A13 i Gellerup.

Find en bedre løsning – eller vent til retten har talt!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater