Stop galskaben!

Udtalelse fra Stopp NATO, Norge

Vi oplever i dag en større militær optrapning end det er set længe, også i Europa. Det er ikke overraskende at øget militarisering og såkaldt afskrækkelse skaber utryghed og bliver mødt med modsvar.

Igen ser vi at store dele af medierne ensidigt advarer mod enhver russisk troppeforflytning, militær flyvning eller krigsskib som rør på sig. Samtidig er der næsten ingen omtale af NATO og deres allieredes voldsomme militære oprustning med marinefartøjer, overflyvninger, tropper, forsyninger, øvelser, militære støttepunkter og baser.

Mens Rusland anklages for at vise muskler, fortsætter NATO ufortrødent sin årelange militære optrapning. USA anlægger nu blandt andet en ny regional base i Albanien for amerikanske specialstyrker på Balkan. Jens Stoltenberg talte for nylig for at flytte atomvåben til øst for Tyskland, om nødvendigt. Øget militær støtte til Ukraine er lovet i flere omgange og følges op i praksis.

I denne situation er medierne hurtige til at henvise til at Rusland må vise militær vilje til beroligelse, mens NATO skal have eneret på militær ekspansion og optrapning. I debatterne er der næsten ingen grænse for at fremnvise NATO’s selvgodhed og hvidvaskning af egne bedrifter.

NATO må nedskalere nu!

Krav om at reducere militære installationer, soldater og NATO-ekspansionen i Østeuropa bliver mødt med argumenter om at lande har ret til ’at vælge selv’. Men NATO’s eskalering, militære optrapning og udvidelse er ingen naturlov. Retten til at søge om optagelse betyder ikke at et land automatisk bliver medlem. Det er NATO-medlemmerne, der ved enstemmighed optager nye medlemmer. Det er op til de enkelte lande at nægte at Ukraine og Georgien bliver medlemmer.

Fremstillingen af at det enkelte land selv må vælge bliver også falsk, når NATO selv presser på for at udvide. Stoltenberg har været hurtigt fremme og henvise til at døren til medlemskab står åben for Ukraines (og Georgiens) NATO-medlemskab, men han går endnu længere, når han siger at NATO skal ”hjælpe Ukraine med at blive medlem”. Friheden til at søge gør det ikke rigtigt at udvide aggressive militæralliancer som skaber en trussel mod international fred og sikkerhed og betyder at krig og konflikter spredes til andre lande og områder.

FN har klare principper mod krig og brug af vold: Alle land skal optrædepå en sådande at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke sættes på spil”.Alle medlemmer skal i sine internationale forhold afholde sig fra trusler om eller brug af væbnet magt mod nogen stats territoriale integritet”.

FN-pagten #2)

NATO’s, Stoltenbergs og krigsophidsernes argument om selvbestemmelse er at tage udviklingen ud af proportioner og sammenhæng – som om NATO er en beskytter af national selvbestemmelse.

Alvorlig optrapning

Krigsretorikken og militariseringen spreder sig næsten som en militær variant af omikron i lyset af ’truslen fra øst’. Fjendebilledet forankres og militariseringen sker på flere fronter. En regional konflikt blive udvidet til også at omfatte Norden og vore nærområder. Sverige og Finland følger i stadig større grad NATO’s retorik. NATO’s ’partnere’ og samarbejdsaftaler bruges som indgangsportal til medlemskab, militarisering og eskalering.

Øget militarisering suppleres med at stadig flere civile områder drages ind i magtkampen. Hændelser med højst uvist ophav indenfor energiforsyning, handel og i informations- og cyberverdenen sættes automatisk ind i NATO’s fjendebillede.

Det som sker er en forsmag på en skræmmende udvikling, men tiltagende spænding og militarisering. Freds- og antikrigsbevægelsen må mobilisere på mange fronter mod en tiltagende krigsfare.

Vi må stille krav til de norske myndigheder

Norge må stoppe deltagelsen i den militære optrapning som øger spændingen og som også udgør en trussel for Norge:

  • Norge må stoppe sin deltagelse i NATO’s styrker og allieret samarbejde i militære aktiviteter
  • Norsk deltagelse i NATO’s Response Force (NRF) og NATO’s fremskudte bidrag i Baltikum, Enhanced Forward Presence (eFP) må afvikles
  • Norge må stoppe sine bidrag til NRF med maritime styrkeelementer, og deltagelse i NATO’s stående flådestyrker
  • Norge må stoppe bidraget til NATO’s Readiness Initiative (NRI) – med én fregat, ubåd og F-35 kampfly
  • Norge må afslutte sin såkaldte ”kapacitetsopbygning” på Vestbalkan, i Georgien og i Ukraine
  • Norge skal ikke nogen rolle i det USA-ledte samarbejdsprogram Cooperative Deployment, og Norge må øjeblikkeligt hjemkalde fregatten KNM ”Fridtjof Nansen”
  • Norge må sige nej til NATO-medlemskab for Ukraine og Georgien
  • Militærøvelsen Cold Response må standses
  • Norge må sige nej til aftalen om at tillade USA’s militære baser på norsk område.

I den aktuelle situation er det vigtigere end det længe har været, at vi bidrager til afspænding og ikke fungerer som ammunitions- og krudtlager for en aggressiv militær eskalering.

Norges sikkerhed sættes på spil, hvis NATO ikke stopper sin udvidelse og militære optrapning i Østeuropa såvel som i nordområderne.

Stopp NATO, Norge


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater