Den danske regering har bevidst forhalet evakueringen fra Afghanistan

Formålet med Danmarks socialdemokratiske regerings forhaling af evakueringen af ambassade folk, og nuværende og tidligere ansatte har alene været at Danmark ville modtage så få flygtninge som overhovedet muligt.

Det stod klart at Afghanistan ville kollapse i samme øjeblik at USA besluttede at trække sig ud militært og økonomisk. Det stod klart for den afghanske regering, det stod klart for alle lande der havde militær i Afghanistan, det stod klart for det danske forsvar, og Det Danske Forsvarsakademi.

Men alligevel har Danmarks socialdemokratiske regering forsøgt at forhale evakueringen af ambassade folk, og nuværende og tidligere ansatte. Og Folketingsflertallet har kun givet asyl og støtte til evakuering af ganske få af den danske stats, tidligere afghanske ansatte og deres familier. Den danske evakuering blev først organiseret efter, at det stod klart at Taliban allerede stod i Kabul, og præsidenten var flygtet over stok og sten.

Formålet med denne langsommelighed har alene været at Danmark ville modtage så få flygtninge som over hovedet muligt. Regeringen dækker sig ind af en rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor det står at det ville vare flere måneder inden Kabul og regeringen ville falde. Så super god tid til at få hentet folk hjem, og evakueret de ansatte. Men konklusionerne i den rapport var bestilt, og ikke et udtryk for virkeligheden. Krigens absurde løgne og søforklaringer fortsættes selv nu hvor den er tabt.

Regeringens løgne har samtidig betydet at Danmark helt frem til august i år har haft 100 mennesker spærret inde til tvangsudvisning til Afghanistan, der var jo fred i Kabul!!

På en konference i september 2020, organiseret af den danske organisation DACAAR (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees), var en af talerne er ‎David Vestenskov, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Hans analyse er nøgtern og skarp. Han forklarede at det system der eksisterer i Afghanistan, vil kollapse i samme sekund de internationale tropper og den økonomiske støtte forsvinder. Forsvarsakademiet vurderede altså for et år siden at Taliban ville overtage magten, og alt hvad der var bygget op ville falde, når landet ville stå uden international støtte og penge.

Tyrkiet og flere EU lande bygger nu høje hegn så det bliver umuligt for civile afghanere at flygte mod Europa. Pakistan er igen udset til at tage imod broderparten af flygtningestrømmen, mens vestens krigsmagere står i kø ved håndvasken.

Vi må kræve at Danmark skal tage imod flygtninge fra Afghanistan og FN. Danmark skal tage sit medansvar for de 20 års terrorkrig, og hele den imperialistiske ”terrorkrig” og alle forhold skal undersøges og de kriminelle skal stilles til ansvar.

Hele ”Glem ikke Afghanistan” konferencen fra september 2020 kan ses på youtube

Kilde forsvarsmediet OLFI

USA aftaler tilbagetrækning fra Afghanistan med Taliban februar 2020

Note:
DACAAR blev startet op i 1984, under den kolde krig, med det formål at støtte Afghanske flygtninge i Pakistan. DACAAR har et tæt samarbejde med danske og amerikanske udenrigspolitiske interesser. Ledelsen har baggrund i den socialdemokratiske humanitære organisation, Dansk Folkehjælp.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater