Bagagearbejdere i klar melding til SAS-ledelsen: Vi kræver ordnede forhold!

Topledelsen i det statsejede luftfartsselskab SAS har udnyttet tiden under corona-nedlukningen til at gennemføre en længe ønsket plan om at opsige samtlige lokalaftaler. Målet hermed er at gennemtrumfe ansættelser på timebasis og en 10 procents lønnedgang. Nu, hvor luftfarten så småt er ved at genstarte og nogle af de tidligere ansatte har fået deres arbejde tilbage, er den groteske situation blevet for meget. Derfor valgte arbejderne i flere bagage-virksomheder at gå til fagligt møde for at give SAS-ledelsen en helt klar melding: Ordende løn- og arbejdsforhold eller flyene bliver på jorden!

På et fagligt møde i lufthavnen sidste tirsdag fik vreden over at genansatte får 10 procent mindre i løn end da de blev hjemsendt og fyret under corona-nedlukningen et konkret og kampvilligt udtryk: Ordende løn- og arbejdsforhold eller flyene bliver på jorden!

Alene fra 3F Kastrup blev 1.500 fyret sidste sommer, 700 er stadig ledige. En del er begyndt at komme tilbage til deres tidligere job, mens andre har påbegyndt en uddannelse eller har fået arbejde andre steder. Mange andre faggrupper fra lufthavnen er tilsvarende ramt.

Bagagearbejderne er heller ikke de eneste, som statens luftfartsvirksomhed har angrebet under nedlukningen. Piloter, flymekanikere, kabinepersonale osv. er mødt med opsigelser af lokalaftaler og krav om permanent lønnedgang. Alle har udvist stor forståelse for at indgå i midlertidige løsninger så længe hele luftfarten har været strandet på jorden. Men permanente forringelser kan ikke komme på tale, tværtimod.

De fleste tidligere ansatte i luftbranchen har betalt i dyre domme for nedlukningen, på dagpenge eller uddannelses ordninger. Få har været på lønkompensation nogle måneder, andre har følt sig tvunget til at sige ja til tvungen orlov. Imens har SAS sparet mange millioner i sparede opsigelsesvarsler, og staten har ydet støtte og billige lån. I alt har SAS modtaget 3,5 mia. fra den danske stat.

Luftfarten er i stigende grad blevet et sted for spekulanter, nye sparekrav er kommet til i takt med øget travlhed. Nu lyder kravet fra SAS, at der skal spares yderligere 15 pct. så investorerne kan skumme profitten. SAS vil konkurrere med lavpris-giganter som Ryanair om at nå bunden, hvor overenskomster er en saga blot og fastansatte, ordnede forhold og faglige rettigheder ses som en ulempe.

Punktstrejker og faglige møder er det helt rigtige svar på en flybranche, der tror, den kan køre de ansatte ud på et sidespor. Transport og luftfart skal ikke være det vilde vesten, hvor overskuddet forsvinder i skattely hos multimillionærer. Mens der ses stort på sikkerhed og de ansatte.

Det er grotesk at topledelsen i statens luftfartselskab går forrest i forsøget på at gennemtvinge forringelser. Punktstrejker viser at de ansatte ikke er bange for kæmpe selv under truslen om at miste deres arbejde. Det er et klart svar på situationen og viser at man ikke bare vil finde sig i hvad som helst. Det er nødvendigt for at få ordnede løn, arbejdstidsaftaler og arbejdsforhold tilbage.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater