EUs sociale topmøde er en falsk kulisse for sociale nedskæringer

Det portugisiske EU formandskab afholder i denne uge et uformelt topmøde om den såkaldte sociale søjle. Det dækker over EUs ambition om at overtage kontrol med alt fra uddannelse til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det seneste år under corona-nedlukningen har EU igen tydeligt vist at unionsstaten alene er til fordel for stor-kapitalen og de store monopoler. Hele eurozonens økonomi er ramt af en hård krise, bruttonationalproduktet faldt med 6,6 % i 2020, det største fald siden krigen, og samtidig er alle lande ramt af en massiv arbejdsløshed. Uligheden både i landene selv og mellem rige og fattige lande er eksploderet. Og mens de fattigste områder blev hårdest ramt af både sygdom og økonomisk krise, voksede aktiemarkedet og direktørerne i de største virksomheder kunne danse hele vejen ned i banken.

Nu er det tid til, at levere på de sociale løfter har EU erklæret. Den 6. og 7. maj har det portugisiske EU formandskab derfor inviteret til et uformelt topmøde om den såkaldte sociale søjle.

Lizette Risgaard har sammen med Dansk Arbejdsgiverforening skrevet en fælles udtalelse, hvor de forklarer, at det handler om at sætte gang i digitaliseringen og den grønne økonomi. De opfordrer bl.a. til, at det sociale topmøde skal sætte uddannelse og reformer højt på dagsordenen, så der er veluddannet arbejdskraft til industrien og samtidig understøtte et konkurrencedygtigt EU.

Det lyder altid meget kønt, men det dækker over direkte støtte til EUs ambition om at overtage kontrol med alt fra uddannelse til arbejdsløshedsunderstøttelse. En fælles EU arbejdsformidling der kan tvinge ansatte til at tage job 1000 km væk i et andet land og privatiserede uddannelser, der kan give profit.

EUs demagogi om, at være socialt ansvarlig og om investeringer i uddannelse, bæredygtighed og grøn omstilling og alt muligt andet, har vist sig som rent bluf. Varm luft og politiske floskler til ingen verdens nytte for befolkningerne – tværtimod.

EUs politik i praksis er: Offentlige og sociale nedskæringer og privatiseringer, udlicitering og løndumping. Og i sidste ende kontrol med alt hvad der i dag findes på medlemslandenes finanslove.

Læs også:

‘Arbejdsmarkedsmyndighed’ i EU skal rette forholdene ind på et ensartet – og lavt – niveau


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater