Vi støtter den folkelige kamp i Tunesien

Tunesien er præget af massiv folkelig utilfredshed, vrede og mistillid til den herskende klasse og dens politik som fører til fattigdom arbejdsløshed, ruin og øget afhængighed af udlandet med en tyngede udlandsgæld. Med omfattende protester der kræver den herskende klasses afgang.

Af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

I løbet af den sidste måned har mange tunesiske regioner og byer, inklusive hovedstaden, oplevet stærke folkelige bevægelser, hvor de arbejdsløse unge og de kæmpende studerende spiller en vigtig rolle.
I lyset af den dybe krise i toppen blandt de tre præsidenter, belejrede tusinder af demonstranter den 26. januar parlamentet for at kræve hele den herskende klasses afgang som følge af det falske valg finansieret med beskidte penge. Lokale generalstrejker blev indkaldt af General Workers Union of Tunisia (UGTT), og andre faglige organisationer og politiske kræfter, der kom ind i kampen til trods for politiets lockout.

Svaret fra regeringen og dens sikkerhedsstyrker var at angribe demonstranterne med knipler og tåregas og arrestere tusindvis af unge og endog børn. Den folkelige utilfredshed, vrede og mistillid til den herskende klasse er meget omfattende så det lykkedes ikke at  standse kampen.

Mobiliseringen er blevet fremprovokeret af den dramatiske situation i Tunesien, der er karakteriseret ved høj arbejdsløshed, fattigdom og ekstrem fattigdom, sociale og regionale uligheder, korruption, vold mod kvinder, udelukkelse fra uddannelse.

Dertil skal tilføjes virkningerne af pandemien, forstærket af Mechichi-regeringens politik, der favoriserer kapitalismen og fører landet ud i ruin og med voksende afhængighed af imperialismen og dens agenturer, såsom IMF, der kvæler Tunesien med en udlandsgæld .
Arbejderklassen og de folkelige masser nægter at betale krisen og gælden. De føler sig forrådt af et helt årti af anti-græsrods og antisocial politik og er i stigende grad klar over, at deres problemer er knyttet til det nuværende system, som det er tid til at bryde med.

Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) udtrykker sin solidaritet og støtter resolut den folkelige bevægelse, der ryster den sociale og politiske orden i Tunesien og styrker den internationale front i kampen mod imperialisme og reaktion.
Vi fordømmer den kontrarevolutionære rolle, som sekteriske og fundamentalistiske kræfter spiller, såvel som indblanding og indtrængen fra de imperialistiske magter der er fjender af folkenes uafhængighed, frihed og suverænitet.

Vi fordømmer den bagvaskelse og hadkampagne, de reaktionære kræfter har indledt mod Arbejderpartiet og dets generalsekretær kammerat Hamma Hammami.

Vi håber, at situationen vil engagere så mange politiske og sociale kræfter som muligt ind i en kæmpende enhedsproces, der opbygger en revolutionær folkefront.

Ned med det kapitalistiske system, ned med bourgeoisiets magt!

Længe leve arbejdernes og undertrykte folks kamp og internationale solidaritet!


Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

Februar 2021

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af CIPOML

Se andre udtalelser fra CIPOML

Se CIPOMLs  hjemmeside

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater