Solidaritet med det palæstinensiske folk i deres kamp for national befrielse

Palæstinensernes kamp for at befri deres land for Israels besættelse vedkommer ethvert demokratisk indstillet menneske. Den er legitim og retfærdig.

Af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

For det første: Det tapre palæstinensiske folk har kæmpet mod de zionistiske aggressorer i mere end 70 år. Trods deres enorme ofre og de titusinder af martyrer fortsætter de kampen for national uafhængighed, en kamp der gennemgår perioder af ebbe og flod.

For det andet: Denne kamp er ikke rettet mod en enkelt af den zionistiske besættelsesmagts regeringer, men imod selve besættelsen. Mod det zionistiske regime.

Det zionistiske regime betyder besættelse, fordrivelse af millioner af palæstinensere fra deres land, og en erstatning af dem bestående af millioner af jødiske immigranter og bosættere bragt ind fra andre lande.

Zionisterne har påført millioner af palæstinensere et apartheidregime, palæstinensernes land er blevet besat med magt. Israelsk zionisme er synonymt med racisme, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden med mord og med fængsling af palæstinensiske børn.

Israelsk zionisme er ensbetydende med fortvivlelse og nød, den tager palæstinensiske liv og jord, den stjæler børnenes fremtid. Zionisme betyder også militær aggression mod Ægypten, Jordan, Syrien og Libanon. De israelske zionister har etableret militærbaser på Azerbaijans territorium. De har besat Golanhøjderne, og de råder over adskillige hundreder atomsprænghoveder.

For det tredje: Revolutionære og demokratiske kræfter i hele verden har ført kamp mod zionismen, med afvisning af staten Israels illegitime regime og for at gøre en ende på besættelsen og apartheidpolitikken.

Dette angår ethvert demokratisk indstillet menneske der elsker retfærdighed og frihed, inklusive anti-zionistiske jøder, der også selv er forfulgt af staten Israel, fordi de støtter det palæstinensiske folks legitime kamp.

Det palæstinensiske land er fælles hjemsted for de oprindelige folk, uanset religion, om de er jøder, kristne, muslimer eller andet. Det er dog umuligt at kæmpe mod antisemitisme uden at vende sig mod zionismen, som er den vigtigste kilde til organiseret antisemitisme i verden i dag – et fænomen der bygger på en forfalskning og fordrejning af historien for at fjerne opmærksomheden fra det systematiske folkemord på palæstinenserne.

For det fjerde:
Selv FN’s charter betragter alle former for kamp, også væbnet kamp, som legal for et undertrykt folk.

Det palæstinensiske folks kamp for at befri hjemlandet er legitim, og fred med aggressorerne er et rent fantasifoster. Kun det tapre palæstinensiske folk selv – ikke imperialisterne, zionisterne eller reaktionære arabiske ledere – har retten til at bestemme dets skæbne.

Vi bedømmer på det kraftigste undertrykkelsen og folkemordet på det palæstinensiske folk og støtter af al magt palæstinensernes heltemodige modstand mod zionisterne og deres imperialistiske herrer.

Vi støtter også alle kræfter der kæmper på forskellige fronter mod den fælles fjende for udvisning af aggressorerne. Denne støtte er ikke formel, men en bekræftelse på den umistelige ret palæstinenserne har til deres nationale befrielse. Jøderne i Palæstina, såvel som palæstinensiske muslimer og kristne har retten til at opbygge og forsvare den demokratiske og sekulære stat Palæstina, så fred og velstand kan blive til virkelighed i regionen og spændingerne, der er skabt gennem mere end et halvt århundrede af illegal besættelse og umoralsk israelsk dominans kan blive bragt til ophør.

Længe leve solidariteten med det palæstinensiske folks kamp!

Ned med den zionistiske besættelse af arabisk land!

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)
Februar 2021

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af CIPOML

Se andre udtalelser fra CIPOML

Se CIPOMLs  hjemmeside

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater