Kapitalismen er et system for udbytning af arbejderne – ikke en sammensværgelse

Konspirationsteorierne rejser en række spørgsmål som denne amerikanske artikel tager fat i. USA er ophavsland for mange konspirationsteorier, men de samme spørgsmål rejses herhjemme og ikke kun som ”sølvpapirshat” snak.

Bill Gates er en af det imperialistiske systems rigeste – han agerer og investerer som kapitalejer, hvor han bl.a. deltager i undertrykkelsen og udbytningen af folkene på det afrikanske kontinent – ikke ud fra selvopfundne planer om udryddelse

Der er forskellige konspirationsteorier, der kører rundt, f.eks. at de herskende klasser ønsker at danne en “en verdensregering”, at dette vil blive udført ved hjælp af bitcoins osv. Mange af disse teorier begyndte hos anarkister og liberale af forskellig slags, men de har også spredt sig til nogle folk, der stadig betragter sig selv som marxister. Men marxismen en videnskab, der bruges til at undersøge og handle, selvfølgelig ud fra den nuværende aktuelle situation.

Krig mod befolkningen

En af konspirationsteorierne taler om imperialistisk krig. Hvor årsagen til disse krige skulle være at slippe af med en overskudsbefolkning i hjemlandet. Det må siges at være en form for malthusianisme i bakgear. Malthus var en vulgær borgerlig politisk økonom, der sagde, at arbejdernes fattigdom ikke skyldtes kapitalistisk udnyttelse, men overbefolkning.

Dette synspunkt ser bort fra den kendsgerning, at disse krige enten føres for at nedkæmpe de undertrykte folks frihedskamp eller for at besejre imperialistiske rivaler. Siden Anden Verdenskrig har USA været involveret i flere imperialistiske krige end noget andet land,  i Korea, Vietnam, Jugoslavien, Afghanistan, Irak osv. Ingen af disse krige skyldtes, at USA forsøgte at slippe af med “sin egen” overskydende befolkning.

Det er rigtigt, at for imperialisterne er USA’s egne soldaters liv ikke meget mere værd end livet hos de undertrykte folk, hvis lande de forsøger at overtage. Når den herskende klasse, der anvendte giften Agent Orange til fjerne bladene på træerne junglen under Vietnam krigen, eller forarmet uran i skaller, der kunne trænge ind i kampvogne i Jugoslavien eller Irak. Når de gjorde dette, var de var ligeglade med, at amerikanske soldater også kunne blive syge og dø. Op til 400.000 amerikanske soldater blev tvunget til at overvære tests af atombomber, begyndende med den første Alamogordo, New, i 1953i, selvom mange efterfølgende fik kræft.ii

Men igen var målet ikke at dræbe soldaterne, da de er nødvendige for at besejre “fjenden”.

En ”verdens regering”

Selv om jeg ikke vil gå i detaljer her, så har tanken om en ”verdensregering” ligheder med Kautsky’s revisionistiske teori om “ultra-imperialisme”. En teori der ignorerer, at kampen mellem imperialistmagterne om dominans og kontrol til at skabe profit altid vil være større end midlertidige samarbejder om at opnå profit.

Det svarer til teorien om, at Covid 19 vaccinen er designet til at dræbe en betydelig del af den “overskydende” befolkning. Nemlig dem der ikke vil være i stand til at finde et job i den “nye normal.” Der er dog ingen måder, at vaccine kan programmeres til kun at påvirke denne “overskydende” befolkning uden også at påvirke medlemmer af den herskende klasse og dens allierede. Det er rigtigt, at de måske er ligeglade med, at vaccinen kan have bivirkninger, der skader eller endda dræber nogle af de vaccinerede. I Norge døde 23 mennesker ud af omkring 30.000, der modtog Pfizer-vaccinen.iii Men det er meget forskelligt fra at forsøge at dræbe masser af mennesker med vaccinen. Det er helt klart, at disse vacciner har meget lille risiko, med en lille undtagelse for de få, der ikke kan tåle dem.

Krig – en sammensværgelse

Selvfølgelig bruger den herskende klasse sine egne sammensværgelser som undskyldninger og propaganda for sine imperialistiske krige. Under sloganet “Remember the Maine” angreb USA Spanien i 1898 i en af de første imperialistiske krige, hvilket skabte kolonier i Puerto Rico, Filippinerne og Guam og gjorde Cuba til et ”protektorat”. iv. USA annekterede også Hawaii samme år. I 1965 opfandt USA et såkaldt “speedbåds angreb” i Tonkinbugten, ud for Vietnams kyst for at få Kongressens godkendelse af bombningen af Den Demokratiske Republik (nord) Vietnam.

En anden teori der heller ikke holder er, at økonomiske depressioner altid er afsluttet af krige. Fra marxismen ved vi at den kapitalistiske produktion er præget af en regelmæssig cyklus, der går fra krise til depression, genoplivning, velstand og igen krise. En af metoderne til genoplivning er gennem våbenproduktion og omfordelingskrige, men ikke alle depressioner, der er opstået ca. hvert tiende år siden 1825, er blevet afsluttet med krig.

Skjult reformisme

Faktisk er konspirationsteorier en skjult form for reformisme. For hvis de problemer, vi står over for, ikke er baseret på kapitalisme, men på sammensværgelser, så betyder det, at vi ikke skal erstatte kapitalismen, men erstatte de sammensvorne. For eksempel er et vigtigt mål for konspirationsteoretikere Bill Gates. Han er angiveligt en af dem, der ønsker at slippe af med et stort antal mennesker gennem vacciner. Men så, selv om vores konspirationstilhængere ikke siger det, er den logiske konklusion, at vi bare er nødt til at slippe af med Gates og erstatte ham med mere “godhjertede” kapitalister.

For vores vedkommende vil vi holde os til den marxistiske teori om klassekamp snarere end konspirationsteorier.

27. februar 2021

Oversat fra: Towards ML Unity, A Journal of Discussion and Debate

ii En værdifuld artikel om kræft blandt civile i området, se
Survivors of America’s first atomic bomb test want their place in history

iii  Se 23 die in Norway after receiving Pfizer COVID-19 vaccine: officials
 – hvor Steinar Madsen, medicinsk direktør i Lægemiddelstyrelsen, koldt sagde: “Det er vi ikke bekymrede over.

iv 66 Maine var et amerikansk krigsskib, der patruljerede havnen i Havana, Cuba, da den sprang i luften den 15. februar 1898. Spanien blev løgnagtig beskyldt for eksplosionen som et påskud for krig


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater