Overvågnings- og politistat med ny epidemilov!

Udtalelse ved Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

APK fordømmer den nye epidemilov som en overvågnings- og politistats lov. Den undergraver befolkningens retssikkerhed og øger statens magtbeføjelser. Det er ikke nok, at den kan revideres senere.

Der eksisterer ikke nogen sundhedsfaglige begrundelser for stramningerne i den nye epidemilov. Pandemier og smittefare bekæmpes med et udvidet og oprustet offentligt sundheds-og sygehusvæsen, et oprustet offentligt hygiejneregime, tilstrækkelig adgang til værnemidler, medicin og vacciner og ved at holde afstand. Epidemiloven indeholder intet om, at dette skal være til stede for at sikre folkesundhed og samfundsfunktioner.

Corona-pandemien bruges tværtimod som påskud for at indføre drastiske skridt i opbygningen af en overvågnings- og politistat.

Overvågningsstat, fordi loven giver politikerne ret til at pålægge restauranter, arbejdspladser, foreninger og offentlige institutioner at registrere ansatte, medlemmer og gæsters oplysninger og færden. Og dermed overvåge hele befolkningen. Oveni alle de juridiske, politimæssige, kontrol- og undertrykkelses tiltag, der er blevet indført de seneste år.

Politistat, fordi loven giver politikkerne magt til at bestemme hvilke personer eller grupper af personer, der udgør en smittefarlig samfundsrisiko, der kan tvangsisoleres, tvangsbehandles og tvangsmedicineres af politiet og militæret.

Det har vi set misbrugt mange gange i historien med katastrofale følger.
De kosmetiske ændringer fra alle de politikere, der siger de står for retssikkerhed og borgerlige demokratiske rettigheder ændrer ikke lovens indhold og skræmmende konsekvenser. De skal højst fjerne den dårlige smag i munden ved at stemme for epidemiloven.

At parlamentarisk kontrol ikke er nogen garanti for ret meget, har vist sig gang på gang i det danske Folketing.

Epidemiloven er endnu et skridt i militariseringen af den kapitalistiske klassestat. Endnu et skridt mod fascisering af det danske samfund. En udvikling vi ser i mange EU-lande lige nu, hvor pandemien for alvor har sat fart i den økonomiske og sociale krise, og hvor magtdekreter og undtagelseslove er blevet den ”nye normale” form for manglende retssikkerhed for befolkningen.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
23. februar 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater