Hvorfor bakker Enhedslisten op om regeringens epidemilov?

Folketinget står overfor at vedtage en ny epidemilov, hastet igennem af regeringen. Loven giver sig ud for at være sat i verden af hensyn til folkesundheden, men drejer sig i virkeligheden om tvangsmidler der kan sættes ind imod befolkningen. Men hvor står Enhedslisten, og hvorfor er partiet så tavst?

Sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet står Enhedslisten bag regeringens reaktionære og udemokratiske epidemilov

Enhedslisten siger, de står for retssikkerhed og demokratiske rettigheder. Hvorfor går de så ikke imod at de i så massivt omfang fjernes i epidemiloven?

Forsøger man at finde hvad Enhedslisten mener på partiets officielle hjemmeside går man forgæves. Tavshed.

Hvor EL var kritisk overfor det første forslag i efteråret, står partiet nu gennem stemmeaftalen med regeringen som støtte til det nuværende lovforslag. EL bakker aktuelt op om andre partiers ændringsforslag omkring en finpudsning af loven og kræver mere tid til behandlingen, og revidering til oktober. Men det rokker ikke ved at Ø står bag regeringens forslag og vil stemme for.

Hvad er da forskellen fra det første forslag og til det nye? Er de undertrykkende elementer af kontrol, registrering og tvang luget ud? Nej, det er på ingen måde tilfældet. Det der er ændret er, at nu inddrages Folketinget i selve brugen af loven. Hvor det tidligere var regeringen/sundhedsministeren alene der kunne udløse epidemilovens tvangsbestemmelser skal dette nu godkendes af et udvalg nedsat af Folketinget.

Pernille Skipper skrev om regeringens første forslag til ny epidemilov:

”En ny epidemilov skal overholde grundlæggende demokratiske spilleregler, og derfor skal der et flertal af Folketinget til for at den kan sættes i værk. Og et flertal skal kunne fratage regeringen den kompetence igen”.

Dermed bliver loven demokratisk for Enhedslisten. Det er åbenbart grund nok til Enhedslisten denne gang står bag regeringens forslag. Man må konstatere at Enhedslisten i den grad siger én ting, når de skal vælges ind i Folketinget og gør noget helt andet, når de så sidder derinde.

Hvorfor er det pludselig en grundlæggende demokratisk spilleregel at et flertal i Folketinget kan sætte befolkningens retssikkerhed og borgerlig demokratiske rettigheder ud af kraft, når de finder at der er en samfundskritisk situation?

Man forstår at Enhedslisten holder lav profil overfor dem, der har sat sin lid og stemme på dem i håbet om en anden politik.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater