OK21 skal give et reelt løft – også på lønnen

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vi har brug for at arbejde i en langt bedre offentlige sektor
Er der èn ting Coronapandemien har vist, så er det at den offentlige sektor er helt uundværlig for vores sundhed og for vores hverdag. Og at vi har brug for en langt bedre og stærkere offentlig sektor.

Det får vi kun, hvis der gives et reelt løft til de ansatte ved denne overenskomst og rettes op på års efterslæb og nedskæringer.

Det kræver respekt for de ansattes værdighed – for at deres liv og helbred tæller. Det kræver anerkendelse af deres faglighed og den daglige indsats. Ikke i ord, hule takketaler og fromme ønsker.

Der skal højere løn til. Værdighed, faglighed og indsats kontant omsat i en løn, der indhenter det kæmpe lønefterslæb, lavtløn og uligeløn, der har bygget sig op.
Kontant omsat i arbejdstider-og arbejdsforhold uden den opslidende fleksibilitet, som arbejdsgiverne hele tiden skruer op på. Og derimod nedsat arbejdstid til 6 timer om dagen med fuld løn.

Og ikke mindst anerkendelse omsat i langt flere ansatte og varme hænder, til at fylde de mange opgaver ud på en faglig forsvarlig måde.

Den del af de offentligt ansatte, der ikke sidder i de fede lederstillinger, har i årevis knoklet og mange gange kæmpet for bedre forhold. De sidste 9 måneder har de ikke bare ydet en kæmpeindsats i frontlinjen af pandemien, de er og bliver udnyttet og presset til det yderste og mere til. Men nok er nok. Det kan ikke forsætte.

Bryd arbejdsgivernes, fagtoppenes og EU’s køreplan 
EU sidder med som blind makker ved forhandlingsbordet. I store dele af EU protesterer, ikke mindst sundheds-og lærerne mod de forhold som den nyliberalistiske nedskæringspolitik har skabt. Og mod kriseløsninger for kapitalen, der igen skal betales med tilbageholdenhed og nye nedskæringer.
Det er en del af EU’s politik, at lønninger i de offentlige skal halte bagefter det private arbejdsmarked. EU-kommissionen kræver direkte, at lønstigninger til ex. sygeplejersker i Frankrig skal trækkes tilbage eller udlignes med fyringer. Og vil gøre det samme ved danske overenskomster.

Arbejdsgiverne – den danske stat og regionale og kommunale myndigheder og fagtoppene har for længst skrevet deres drejebog for OK21. Stor forståelse i ord og ingen reelle løft i hverdagen.
De ønsker for alt i verden ikke en gentagelse fra OK 18 af kampgejst, organisering og fælles solidaritet. Men det er det, der skal til!

OK21 kan kun give resultater, hvis de offentligt ansatte selv skaber en bevægelse nedefra og kæmper for kravene.

Der må organiseres lokalt og på tværs af faggrupper.
Der skal aktioner, aktiviteter, handling til.
Den store opbakning og solidaritet fra resten af arbejdsklassen og befolkningen skal bringes i spil igen til at give energi og kampmod bag kravene.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
15.12.20


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater