Enhedslisten med fødderne solidt plantet i fri fantasi

Af Lisbet Bonde, APK

Marx afdækkede og bekæmpede den idealistiske filosofi, der lå til grund for de første forsøg på at formulere socialismen. I stedet satte Marx den videnskabelige socialisme, dialektisk materialisme.

Hvorefter de første kommunistiske partier og den første kommunistiske verdensbevægelse kunne udvikles.

Ak, Enhedslisten hensætter sig selv til Hegels idealisme, der er absolut ingen videnskabelig tankegang eller refleksion i deres meget vigtige papir:

“Sammen ud af krisen – for social tryghed og grøn omstilling”

Er det forførende læsning, nej egentlig ikke. Man kan ikke undgå at tænke, at en gymnasiegruppe kunne skrive samme oplæg ud fra overskriften Hvordan drømmer du om at samfundet kunne se ud.

I artiklen bringer jeg en del citater fra Enhedslistens plan. Så kan man selv bedømme, om min kritik er berettiget.

Klasseløst

Ind imellem kommer Enhedslisten i tanker om arbejderklassen, ellers er det gennemgående træk, at indholdet og de konkrete forslag er helt klasseløse.

Som i indledningen:

”Corona-udbruddet og den økonomiske krise vil stille det internationale såvel som det danske samfund over for store udfordringer det kommende år…Vi vil arbejde for at komme ud på den anden side med en ny og mere bæredygtig, demokratisk og solidarisk økonomi.”

”Hovedopgaven har de seneste måneder været at begrænse spredningen og sætte befolkningens sundhed først.”

”Udbruddet har også vist, at det politiske system og fællesskabet kan handle hurtigt og tage kollektivt ansvar, når det er nødvendigt.”

”Samfundet skal gøres til et tryghedssamfund.”

Læs APKs krav til en revolutionær vej ud af krisen– og sæt det overfor det ”vi er alle en del af samfundet-vås”, som Enhedslisten vælter sig i.

Enhedslisten vil med egne ord lappe

”Det store antal arbejdsløse gør det desto mere presserende at få lappet de huller som årtiers nedskærings-reformer har klippet i det sociale sikkerhedsnet.”

Enhedslisten må leve i deres egen lille parlamentariske verden, når de ikke har indset, at det sociale område er blevet en dybsort afgrund af intet.

Efter alt det syge og kontanthjælpsmodtagere har råbt op om det ødelæggende jobcenterhelvede, alt det Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre har aktioneret mod – kontanthjælpsloft og utålelige reformer.

Det er reformisme i ren form. Reformismens mission er, at forhindre der bliver taget et ægte opgør med kapitalismen.

En socialistisk økonomi midt i den rå, profithungrende, neoliberale kapitalisme og imperialisme

”Enhedslisten vil sammen med andre progressive kræfter kæmpe mod autoritære tendenser. Vi vil benhårdt afvise at vende tilbage til en fejlslagen og uretfærdig nyliberalistisk økonomi, eller til et økonomisk system som truer vores klima og biodiversitet.

I stedet skal vi frem. Frem mod et langt mere bæredygtigt, demokratisk og solidarisk økonomi, som skaber muligheder og frihed for alle.”

Om en bæredygtig og demokratisk økonomi hedder det:

”Hvis de store banker igen får brug for redningspakker i form af kapital, skal staten tage medejerskab. Det sikrer, at fællesskabet også får del i gevinsten, når økonomien vender. Men det giver også mulighed for at øve større demokratisk indflydelse og dermed lade brede samfundshensyn, som klimabeskyttelse og medarbejderindflydelse fylde mere. Og profithensyn mindre.”

Derfor skal der oprettes en samfundsbank som skal operere som non-profit og sikres demokratisk ledelse.

”Samfundsbanken skal ses som led i en gennemgribende demokratisering af finanssektoren.”

Taler vi om gribbene i Danske Bank, Nordea mv.!

”Medarbejdere, forbrugere, lokalsamfund og kommuner skal have bedre muligheder for at overtage og drive virksomheder.”

Novo, den ubetinget største kapital i Danmark, som sidder med i corvid-krisestaben, som i årtier har været toneangivende mht. den førte sundhedspolitik. Novo, der tjener milliarder til aktionærerne både i Danmark og på verdensplan, forestiller Enhedslisten sig også kan ”komme tilbage på fællesskabets hænder, idet produktion af medicin ikke skal overlades til markedet.”

Al marxistisk-leninistisk lærdom om kapitalismen tilsiger, at kapitalismen aldrig, aldrig! kapitulerer frivilligt.

Den voldelige modreaktion i det unge Sovetjetunionen var kollonorm.

I Chile var der kupplaner fra første dag, den nye demokratiske præsident Allende sad på posten.

Historien er fuld af sådanne eksempler, det ene mere blodigt end det andet.

Kapitalens hidsige jagt på profit er ikke noget med onde viljer, det er noget med, hvem der overlever blandt andre monopoler. Det er en iboende lovmæssighed i den kapitalistiske økonomi.

APK: Vejen til socialisme går gennem den revolution, vi forbereder nu

Uddrag fra APKs revolutionære vej ud af krisen:

“Hvem skal betale milliardregningen for hjælpepakkerne til arbejdsgiverne og for krisen?

De rigeste i vores samfund eller arbejderklassen eller de arbejdsløse og dem der har færrest penge? Svaret er klart nok – lad kapitalen og de rigeste betale krisepolitikken!

At forsætte med samme håbløse politik og system er ingen vej ud af hverken arbejdsløsheden, sundhedskrisen eller den økonomiske krise. At forsætte med at hælde milliarder af kr. og euro i et bundløst system, der ikke kan sikre en fremtid for hele arbejderklassen, ungdommen og befolkningen bringer os ikke fremad. Den socialdemokratiske klassesamarbejds-model for at lade staten overtage de frie markedskræfters rolle til at løse krisen har vist sig som et åbent ”tag selv bord” for de største monopoler for at sikre deres profit.

Det er derfor fup, når arbejdsgiverne og regeringen påstår, at der ikke er råd til at finansiere en opsigelse af velfærdsforligets stigende pensionsalder eller give alle ret og råd til tidlig tilbagetrækning og en nedsat pensionsalder. Det er ren klassepolitik, når regeringens udspil skal finansieres de første år over råderummet på finansloven.

Når den danske stat har kunnet låne de mange milliarder til hjælpepakker, modsat mange andre lande, skyldes det årtiers reformtyverier betalt af de arbejdsløse, de syge, pensionister og den offentlige sundheds-omsorgs- og uddannelsessektor, der har gjort dansk økonomi kreditværdig – men har forringet de sociale forhold massivt.

Den røde tråd i efterårets klassekampe er kampen om hvilken krisepolitik i alle dens aspekter, der skal føres. Arbejderklassen, de progressive og revolutionære står overfor to store problemstillinger, der skal løses med en revolutionær krisepolitik:

  • at udvikle den konkrete aktuelle forsvarskamp for ikke at skulle betale krisens byrder og slå rækken af kriseangreb tilbage gennem at udvikle enheden i arbejderklassen og dens allierede på en klassekampslinje
  • at bruge den nye bevidsthed og mobilisering Corona-pandemien har skabt med afsløringer af kapitalismens inderste væsen og konsekvenser til at udvikle og rejse kampen for en revolutionær løsning på kapitalismens krise og overvinde lammelse og frygt.”

Denne vej står i skærende kontrast til Enhedslistens idealistiske reformisme.

Buddet om at forberede og bygge en revolution op fra neden er en anden opgave, end det Enhedslisten kalder ”Sin hovedopgave”.

”At forhindre at Socialdemokratiets tidligere svigt med at alliere sig med højrefløjen om at gennemføre en nedskæringspolitik. Det er en hovedopgave for Enhedslisten at sikre, at denne udvikling ikke gentager sig.”

Enhedslisten afslutter deres redningsplan med ordene:

”Det er ikke naturkræfter, der har skabt det økonomiske system, vi har i dag. Det er mennesker – og mennesker kan lave den om. Vi kan sammen skabe et samfund og en økonomi, der er mere retfærdigt, bæredygtigt og demokratisk. Hvor fællesskabets beslutninger erstatter de blinde markedskræfters tyranni. Hvor magt og indflydelse bredes ud til mange flere. Forandringer der peger frem mod en socialistisk økonomi.”

Ak hvor har de det nemt – og mageligt – i Enhedslistens uvirkelige bobbel.

Se andre kongresindlæg her


Enhedslistens kriseprogram
Sammen ud af krisen – for social tryghed og grøn omstilling.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater