Stop normaliseringen af den yderste højrefløj og fascismen – Aldrig mere nazisme!

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag er blandt de mange der i dag slutter op bag demonstrationen BEDRE LEVEVILKÅR FOR ALLE – INGEN KRONER TIL KRIG OG KANONER!

Tale fra Håndslag ved Ebbe Riis Klausen

Folketingsåret, der indledes i dag, betyder også at forhandlingerne om den kommende finanslov indledes. Og der skal nok komme bulder og brag. Men lur mig om tordenen kommer til at handle om oprustning og de enorme militærbudgetter som den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik fordrer. En politik, hvor Danmark har involveret sig i krige og imperialistisk kappestrid, en politik hvor Danmark følger USA i tykt og tyndt. En politik der bomber byer i demokratiets navn fjernt fra de danske grænser.

Fredsvagtens faste stand foran Christiansborg. Hver eneste dag – i 6928 dage har Fredsvagten stået der.

Det er tilsyneladende et enigt folketing, der står bag denne omkostningstunge politik og er villig til at følge Trumps og NATO’s krav om nye oprustningsmilliarder. Der er slet ingen debat herom. Og den toneangivende presse stiller i fælles forståelse heller ingen spørgsmål hertil.

Tænk engang hvor mange varme hænder, der kan aktiveres for disse oprustningsmilliarder og bringes ind sundheds -og ældreomsorgen. I vuggestuerne, børnehaverne og i skolen. Købet af de amerikanske F35-jagerfly alene er beregnet til at koste over 100 milliarder.

Men det er der nok andre, der vil uddybe her i dag.

Det er på tide, at der opbygges en bevægelse, der kan sætte en stopper for Christiansborgs stadige og enorm kostbare involvering i krig og besættelser.

Det seneste nummer af tidsskriftet Håndslag – tidsskriftet mod fascisme og krig, som jeg repræsenterer – har som overordnet tema racisme. OG – Det er der god grund til FOR racismen gift spredes.

Vi må forstå, at et begreb som racisme ikke svæver frit i luften, men er en håndgribelig politisk udtryksform. Den var – som bekendt – en uadskillelig og bæ­ren­de idé i den aggressive nazistiske ideologi.

Da COVID-19 smitten på ny bredte sig i bl.a. Aarhus måtte den internationalt anerkendte læge og professor Morten Sodemann, til tasterne for at korrekse højtråbende politikere.

»Indvandreres kultur er IKKE skyld i ny smitte. Det er ulighed i adgangen til sundhed til gengæld« skrev han – Og videre: »Det er ikke minoriteternes kultur, der er problemet. Det er majoritetens kulturelle accept af ulighed i sundhed, der er problemet.

Hermed blev op­hidsede politikere sat i skammekrogen. Fra en Morten Messerschmidt (DF) der hævdede, at smitten var konsekvensen af at lade folk, der ikke vil være en del af Danmark, komme hertil. Til en Pia Kjærsgaard (DF) der krævede, at der blev indført udgangsforbud for smittede i ghettoområder. Og videre til Mette Thiesen (Nye Borgerlige), der fik givet hele Mellemøsten og Nordafrika skylden for smitten. Og til en Lars Aslan (S) der ville vide, at problemet bl.a. lå i somaliernes hele kultur.

Over hele verden er billedet det samme – skriver professoren – minoriteter, kortuddannede og mindre velstillede rammes hårdt af corona-pandemien. Alle undersøgelser tyder på, at det handler om en kombination af erhverv, bolig, økonomi, familie­størrelse og adgang til sundhedsvæsnet.

Besynderligt at pressen ikke følger op på disse spor. Og dog.

Vi hører heller ikke meget i den hjemlige presse om f.ex. Black Live Matters-bevægelsen (i bred forstand) i USA og dens vedblivende insisteren på forandring og opgør med racismen.

Det kan risle en koldt ned af ryggen, når Trump opmuntrende kommenterer de højreekstremistiske og fascistiske grupper som f.eks. Proud Boys og deres voldelige overfald på demonstranterne med ord som ”Stand back and stand by”. Vent, men hold jer klar!!

Her bag Christiansborgs tykke mure rumler det også bekymrende.

Da hadprædikanten Paludan og hans Stram Kurs ikke kunne finde et sted at holde deres ‘Rigskongres’ kom Søren Espersen (DF) og Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) til hjælp og i ytringsfrihedens navn inviterede Paludan og hans Rigskongres i sikkerhed indenfor murene.

Og i januar i år holdt den højreekstreme organisering, der kalder sig Trykkefrihedsselskabet en særlig prisuddeling på Christiansborg med DFs hjælp! Her skulle fascismen i skikkelse af Tommy Robinson hædres. Tommy Robinson er en kendt skikkelse i de højreekstremistiske kredse og bl.a. grundlægger af English Defense Leaque.

Historieløshed og manglende forståelse for fascismens karakter præger tydeligvis det høje Ting. Det virker som om den herskende ny-liberalistiske politik verden over ligesom huser – giver rum og plads til at de fas­cistiske og højreekstremistiske kræfter kan boltre sig.

Det er nødvendigt at der protesteres kraftigt mod denne normalisering af den yderste højrefløj og fascismen.

Grundlæggende fødes alle børn lige! sådan kan børnenes statsminister godt lide at udlægge den socialdemokratiske velfærdsfortælling. Det er bare ikke virkeligheden for en meget stor gruppe af mennesker i det danske samfund. De er nemlig havnet udenfor vinduet, og er stemplet som andenrangs borgere: med massestemplet: Afstamning fra et ikke-vestligt oprindelsesland.

Hele begrebet »ikke-vestlige lande« bliver, når det bruges i lovgivning, til statsracisme mod bestemte befolkningsgrupper. Altså til diskrimination mod mennesker alene baseret på deres nationalitet, køn eller religion. Dermed er ghettolovgivnings-pakken funderet på et kriminelt racistisk grundlag.

Racehad er et middel, der altid af magthaverne er blevet brugt til at splitte befolkningen og lede folkenes utilfredshed ind i ufarlige baner! – skrev forfatteren Hans Scherfig i Ugebladet Ude og Hjemme i 1935.

Racisme er altså ikke et begreb, der svæver frit i luften, men er en håndgribelig politisk udtryksform – og den skal imødegås konkret og hver gang, den stikker sit hæslige fjæs frem.

Det er værd at huske på her i 75-året for befrielsen for den brune pest fra syd.

Stop normaliseringen af den yderste højrefløj og fascismen!

Aldrig mere nazisme!

Tak for ordet

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater