Nyt udbrud af covid-19 i Tyskland: Arbejderkvarter omdannet til fængsel

I flere uger har tyske myndigheder smølet med at lukke tysk slagterigigant efter nyt  udbrud af covid-19. Først da mere end 1000 arbejdere var konstateret smittet, blev der reageret. Nu med hegn, politi og indespærring af arbejdere,  der alle har været udsat for smitterisiko, mens de knoklede for den tyske slagterigigant Tönnies. Topledelsen kan naturligvis stadig gå frit rundt.

EUs slagtehuse er ofte fremhævet som et skrækeksempel på hvor dårligt man tillader sig at behandle dyrene, der sendes ud på lange transporter. Mindre opmærksomhed er der på de forhold, der bydes arbejdere i kødindustrien: Lange arbejdsdage, nedslidning, arbejdsskader, lav løn, svindel med kontraktansættelser, indkvartering i overfyldte slidte lejligheder.

Den kyniske indstilling som branchen har til naturen og dyrevelfærd, genfindes en til en, når det kommer til synet på arbejdskraften. Det er kun profitten der tæller.

Tönnies skandalen udstiller delstatsregering 

I de seneste uger er slagterigiganten Tönnies blevet tvunget til at lukke ned for flere af deres fabrikker. Ikke fordi myndighederne endelig har besluttet at sætte en stoppe for de brutale metoder som svin, kvæg og arbejdere udsættes for, i disse store slagterier. Men fordi der igen har været et udbrud af coronavirus sygdommen covid-19, som i slagteriets kolde fugtige klima har haft ideelle betingelser til at sprede sig.

De uhyrlige løn og arbejdsforhold i slagtehusene har længe været kendt, og Nordrhein-Westfalens arbejdsminister Laumann (CDU), har flere gange annonceret, at der er ved at blive udarbejdet en plan for, hvad der skal gøres… Men indgreb mod profitten tager altid mindst en evighed, og ender som regel ud i ingenting. Selv da corona udbruddet stod klart, var man ikke villige til at lukke ned for fabrikken.

I parken kunne forældre blive mødt af politiet, hvis de stod lidt for tæt, mens børnene var på legepladsen. Fire venner på picnic fik en bøde for at overtræde forsamlingsforbuddet. På slagteriet stod man skulder ved skulder og knoklede videre, og al kontrol var overladt til virksomheden selv.

Hurtig var Nordrhein-Westfalens regering først da udbruddet tog et omfang så smittefaren truede andre mennesker end immigrantarbejdere ved transportbåndet. Og det handler ikke om, at der skal gennemføres ordnede forhold på arbejdspladsen. Den primære indsats har været at styrke politiet og fjerne demokratiske rettigheder.

Fortjeneste før sundhed

Tönnies blev advaret i begyndelsen af skandalen, da de første sygdomstilfælde blev kendt i begyndelsen af juni. Men virksomheden fik selv lov til at kontrollere, at arbejdet overholdt afstandskrav, og myndighederne gjorde intet, selvom der blev delt videoer, der dokumenterede, at intet var lavet om og folk stod tæt ved båndet, ingen havde masker, og kantinen var fyldt. Tönnies blev dog ikke mødt med politi og straf, men blot en venlig formaning.

I stedet beskyldte Nordrhein-Westfalens premierminister øst arbejderne for at have indført virus sygdommen fra Rumænien og Bulgarien. Ofrene blev gjort til gerningsmænd. Og den dæmonisering fortsætter nu, da situationen er eskaleret til over 1.000 registrerede tilfælde. Arbejderne skal gøres til syndebukke. Indgrebet handler derfor ikke om at beskytte de ansatte og sikre ordentlig sundhedsmæssig forsvarlig drift. Eller at flytte folk til anstændige boliger.

I stedet er deres kvarterer blevet spærret af, de må ikke engang gå ud og handle. Tönnies blev pålagt at sørge for nødforsyninger af mad og andet til husholdning. Men også her svigtede de, og Røde Kors måtte aktivere deres flygtninge beredskab for at komme fangerne til undsætning. Løn under indespærringen taler ingen om. Også andre der er så uheldige, at de bor i disse kvarterer, er ganske enkelt spærret inde.

Sagen viser tydeligt, at nedlukningen slet ikke har fokus på at løse årsagen til sygdomskrisen. Der er findes ikke et bedre billede af disse menneskers umenneskelige levevilkår. Myndighederne ser kapitalens ejendom som hellig, mens arbejderklassen og små selvstændige, sidestilles med dyrene og må betale prisen.

Tönnies-sagen gør det endnu en gang klart, at et system, der sætter profit før mennesker, er umenneskeligt. Kapitalismen skal fjernes!

Kilde: arbeit-zukunft
Spiegel TV: Lockdown in Gütersloh: Corona-Ausbruch bei Clemens Tönnies


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater