Byggeriet af ny Storstrømsbro får ikke arbejdsløse i job

Propagandaen om at de store milliarddyre anlægsarbejder skaber masser af jobs er en fed løgn. Det viser bl.a. sagen om den ny Storstrømsbro.
80% af de ansatte er underbetalte udenlandske arbejdere, som vinderfirmaerne selv bringer med.

Vi står midt i et boom i arbejdsløsheden, og hver gang et nyt stort anlægsprojekt lægges ud i licitation lyder argumentet ”masser af arbejdspladser” – der skal få milliardprojekterne til at glide ned hos alle de andre end netop de virksomheder der skal spinde guld på byggeriet. Men det er rent tankespind. De vindende firmaer medbringer selv arbejdskraft – til lønninger langt under de tilkæmpede danske.

De store anlægsarbejder udliciteres i EU – og den billigste løber med aftalen. Da beslutningen om, at den nye Storstrømsbro skal opføres af et italiensk joint venture blev offentliggjort, lød det i 2017:

– Vordingborg og Guldborgsund Kommuner kan nu se frem til mange hundrede nye arbejdspladser i området.

Og formanden for det vindende firma, Storstrøm Bridge Joint Venture udtalte i september 2018:
– Vores prioritet er at finde lokal arbejdskraft.

Situationen i dag

Det var dog løgn. I dag er byggeriet i fuld gang, stort set bygget på udenlandsk arbejdskraft til lav løn, så der var som altid andre prioriteter der vejede tungere. Omkring 80% af arbejderne har firmaerne selv bragt med. Og de udnytter den lave mindsteløn, så de formelt kan overholde overenskomsterne og samtidig betale langt under normale lønninger. Fagbladet 3F skriver:

– De store virksomheder fra blandt andet Italien, Rumænien og Portugal, der er hyret ind til det danske brobyggeri, aflønner typisk deres ansatte med et sted mellem overenskomstens mindsteløn på 128 kroner i timen og op til 140 kroner i timen.

Konsekvensen er, at danske bygningsarbejdere holdes ude, og de arbejdsløse i området er ikke kommet i arbejde eller fået uddannelse, så de kan varetage jobs på bygeriet.

Faglig sekretær hos 3F Guldborgsund, Finn Jensen som organiserer områdets bygningsarbejdere siger til Fagbladet 3F:

– Det er hovedsageligt store udenlandske selskaber, som kommer hertil og opretter en dansk filial. Men de har selv arbejdskraft med fra hjemlandet, så det kommer ikke vores lokale bygningsarbejdere og ledige til gode.

Mens transportminister Benny Engelbrecht forsøger at skyde skylden for en angivelig mangel på arbejdskraft på Coronaen:

– Vejdirektoratet har informeret mig om, at arbejdet på Storstrømsbroen er udfordret af den nuværende situation. Entreprenørerne er meget afhængige af leverancer af materiel, materialer og ikke mindst arbejdskraft fra store dele af verden.

Havde man villet betale for hjemlige håndværkere havde arbejdet ikke været udsat for de problemer. Men underbetaling betød allerede ved tilbudsgivningen en besparelse på 400 millioner kroner, som altså betales af arbejderne og nu fastholder arbejdsløsheden.

Mindstelønnen må hæves markant, som det var et af de centrale krav ved OK20. Og skal de store anlægsarbejder skaffe arbejdsløse i job, må EU’s udliciteringskrav afvises og aftalerne bygge på tilkæmpede danske løn- og arbejdsforhold.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater