Regeringens corona-krisestyring – med dansk kapital til højbords

Dansk kapitals organisationer og landets største virksomheder har siddet ved rorpinden gennem hele corona-krisen, hvor de har forlangt både milliarder i hjælpepakker og nye forretningsmuligheder i processen. De træder mere og åbent frem som den klasse der styrer regeringens politik – og med Socialdemokratiet som deres foretrukne regeringsparti

Corona-profitter: Kongehuset er også med

Danmarks største monopoler og deres interesseorganisationer Dansk Industri, Danske Rederier og Dansk Erhverv, har spillet en hovedrolle under hele corona-krisen og deres corona-forretninger er blevet hyldet som det rene samfundssind. De har krævet en plads i krisestaben NOST (Den nationale operative stab) og har siddet i den derunder oprettede enhed National Samfundsrobusthed (NSR).

Det er de kendte monopoler som Carlsberg, Ørsted og Novo Nordisk m.fl. og deres interesseorganisationer Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Rederier er gået ind i en hovedrolle og overtaget en række opgaver, bl.a. ifht forsyning med læge- og værnemidler. Det er ikke specialister der har løst opgaverne, men erhvervslivets top der er placeret direkte i kriseberedskabet, for at sikre egne interesser.

Det var ikke Lægemiddelstyrelsen der arrangerede forsyningen af værnemidler, i stedet gav regeringen opgaven til Dansk Industri og Dansk Erhverv samt brancheorganisationen Medicoindustrien, der blev sat ind på de centrale poster.

Det er i sig selv et nyt skridt, men hvor langt rækker indflydelsen på de politiske beslutninger generelt under nedlukningen og genåbningen? Drejer det sig ’bare’ om på den mest effektive vis at sikre den forsyning af værnemidler og det beredskab som staten inden pandemien har tilladt sig at skære helt i bund?

Det gør det næppe.

At dansk kapitals interesseorganisationer generelt har siddet meget tæt på regeringen og dens beslutningsprocesser under corona-krisen er der ingen tvivl om. I følge Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen blev han inden Danmark blev lukket ned ringet op af finansminister Nicoliai Wammen med beskeden: ”Nu gør vi det”.

Diskussionerne i NOST har ikke alene drejet sig om hvordan der kunne skaffes håndsprit. Blandt de kolde facts er de milliarder i hjælpepakker som samme erhvervsliv i lyntempo fik lovning på – og de mange nye corona-forretninger, som staten har hjulpet med at formidle. I en krisesituation har landets ledende klasse, monopolkapitalen forlangt hurtig og kontant handling af sin regering og nye skridt og positioner.

Corona-profit

Som alle typer kapitalistiske kriser er den også en åbning for forretningsmuligheder, og dansk kapital har straks kastet sig over disse – godt hjulpet af staten. DR beskriver et eksempel på denne måde:

Re Energy er et helt nyt firma, som blev etableret 30. marts 2020 af erhvervsmanden Karsten Ree.

31. marts købte Re Energy et bioethanolanlæg i Kalundborg af virksomheden Ørsted. Anlægget har ligget hen siden 2017.

2. april ansøgte Re Energy Miljøstyrelsen om at få lov til at producere ethanol på anlægget i Kalundborg. Ethanol bliver brugt i håndsprit.

Dagen efter afgjorde Miljøstyrelsen, at Re Energy i en begrænset periode fra 7. april til 30. september kan producere ethanol med hjælp fra Carlsberg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.

Produktionen af ethanol på anlægget i Asnæs gik hurtigt i gang med hjælp fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia, der sørger for, at der hver uge bliver fragtet 1,4 millioner liter alkobase til Re Energy.

Carlsberg Fonden og Novo Nordisk Fonden har givet 17,5 millioner kroner til produktion af ethanol på anlægget i Asnæs. Målet er, at anlægget skal producere 36.000 liter ethanol i døgnet.

Og DI Bussiness skriver:

– Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har bevilget 17,5 mio. kr. til produktion af ethanol på anlægget, der tidligere var ejet af Ørsted. Og et konsortium bestående af staten, Carlsberg, Ørsted og Re Energy udgør et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktionen af ethanol.
… og fortsætter

– Det har været imponerende at se den indsats og velvilje, der har været fra både Den Nationale Operative Stab og de involverede fonde, virksomheder og erhvervsfolk, der har investeret personlig tid og ressourcer i at få dette innovative samarbejde struktureret og udført i løbet af blot få uger, siger Niels Peder Nielsen, viceadministrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Hele situationen er samtidigt blevet brugt til et kæmpe popularitetsboost af disse landets største udbyttere, der angiveligt er flydt over af samfundssind og gjort alt hvad de kunne for at sikre danskernes sundhed med håndspritdonationer og (ubrugeligt) testudstyr, doneret af Bestseller.

Stat og kapital lægger nye planer

Rent organisatorisk har regeringen meddelt, at NOST videreføres som en permanent størrelse i det regeringen kalder ‘Den ny styrelse’, under Justitsministeriet. Igen er det ikke sundhedseksperter der skal styre det samfundsmæssige beredskab, det skal en politisk ledelse bestående af regeringen og repræsentanter for kapitalen.

Politisk tegner det tætte og åbne samarbejde mellem stat og kapital sig også aktuelt i regeringens udspil til klimahandlingsplan. Her har de 13 partnerskaber, der består af 13 af landets største virksomheder skrevet drejebogen for hvordan også klimakrisen kan vendes til et nyt profitprojekt for monopolkapitalen.

Det står klart, at Socialdemokratiet aktuelt er borgerskabets foretrukne regeringsparti. De forestillinger som ikke mindst Enhedslisten bygger på, om en form for arbejdervenlig regering samlet omkring Mette Frederiksen  står frem som et totalt vildledende og farligt spind af illusioner.

Se
Regeringens klimahandlingplan: En investeringsplan bestilt af Dansk Industri
KPnet 22. maj 2020

En grundlæggende analyse af klassernes rolle i den kapitalistiske stat kan man finde i Lenins Staten og revolutionen

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater