Flere varme hænder til kommuner og regioner – skab jobs!

Regeringens forhandlinger om de nye økonomiaftaler med kommuner og regioner er gået i gang. I løbet af corona-krisen er 400 milliarder kroner udbetalt i hjælpepakker til virksomheder – det har demonstreret hvor mange penge regeringen faktisk råder over, og vist os hykleriet i de stramme nedskæringskrav til velfærdsområdet.

Kommuner og regioner bør spille en vigtig rolle i en genopretningsplan, her er der i allerhøjeste grad brug for flere hænder og behov for ansættelse af rigtig mange arbejdsløse. Alene erstatningen af de varme hænder der er skåret væk i de seneste 20 år vil kunne skabe titusindvis af nye jobs.

Vel at mærke ikke jobs der består i gratis ordninger, hvor man ansættes i f.eks. detailhandelen for sin kontanthjælp eller dagpenge, det skal være reelle og blivende jobs. Og pengene er der, under corona-krisen har aktiekurserne hos de største danske virksomheder været helt i top. Og hvis politikerne satte en stopper for den systematiske skatteunddragelse hos firmaer i skattely var der milliarder at hente.

De nyliberale regler i EU sætter stramme grænser for velfærd, men da det gjaldt hjælp til virksomhederne var EU’s regler intet problem. EU’s budgetlov og tilslutningen til finanspagten må helt klart skrottes, Danmark kan trække sig ud når som helst.

Det samme gælder bindinger til EU’s udliciteringsregler. Hvad hjælper det på arbejdsløsheden at sætte arbejde i gang i form af byggeri af boliger eller broer – hvis det blot betyder at billig udenlandsk arbejdskraft hyres ind. Det arbejdsgivervenlige resultat af OK20 sikrede, at lønnen hos de udenlandske arbejdere stadig er markant lavere.

Skattepengene skal ikke endnu engang postes i skattelettelser og anden hjælp til de rigeste, de skal bruges til gavn for flertallet. Det betyder også at afskaffe den ekstreme ghettolov, der kræver nedrivning og privatisering af de almene boligområder. Skrot den og byg nye billige almene boliger, og renover dem der trænger. Loven er kun skabt for boligspekulanternes skyld – og nye boliger vil kun blive bygget, hvis en købedygtig gruppe kan og vil aftage de nye boliger. Det er kun de kapitalistiske markedskræfter som loven er sat i verden for. Den er vendt imod arbejderne og andre med lav indkomst.

Den kapitalistiske økonomis dilemma er, at varer kun afsættes når der er købekraft, og overproduktion af varer der ikke kan sælges skaber de tilbagevendende kriser. Der kan ikke produceres efter samfundets behov, men kun efter hvad der kan sælges. Her opererer økonomerne med begrebet ’at øge efterspørgslen’. Problemet er, at kapitalisterne både kræver den størst mulige profit (lave lønninger og sparepolitik), og at der er købekraft til at afsætte netop deres varer.

Lønninger, dagpenge, kontanthjælp og pensioner halter langt bagefter og er barberet systematisk ned. Forhøjelser hele vejen rundt rejses som retfærdige krav – og det vil logisk set også øge efterspørgslen og øge forbruget af dagligvarer. Men her stiller kapitalens evige krav om at presse levevilkårene sig i vejen, kapitalismens indbyggede modsætning.

Arbejdsgiverne vil kræve kompensationer og nye lettelser i den aktuelle krise. Dansk Industris såkaldte grønne plan bygger på kæmpe skattelettelser til dem selv. Logikken lyder hos dem og generelt hos politikerne, at vi behøver arbejdsgiverne til at skabe jobs – og en økonomisk glad arbejdsgiver er en forudsætning for velfærd.

Men hele logikken bygger på en løgn. Det er arbejderne der skaber værdierne, og det er kun pga den private ejendomsret til maskiner, fabrikker, jord osv, at arbejdsgiverne som klasse eksisterer og har en rolle i samfundet. Arbejdet kan sagtens organiseres uden dem. Så der er ingen grund til at sikre deres særlige velbefindende eller overlevelse som klasse.

Der er derimod brug for at sikre levevilkårene for flertallet. At skabe jobs, et sundhedsvæsenet der matcher opgaverne, at få indført minimumsnormeringer i daginstitutioner, flere undervisere, at renovere boliger, veje, offentlige institutioner. Spareregimet i kommuner og regioner må stoppes, det må være kravet til regeringen i de


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater