Anti-julesange af Hans Scherfig m.fl.

Lad os slå fast med det samme. Vi er her på redaktionen ikke imod jul som en ferietid og hyggetid med børn, familie og venner, men vi ynder bestemt ikke den kommercielle jul, der efterhånden kan drive selv den mest tålmodige bedstemor til vanvid med dens overdrevne ævl og konventioner, reklamer og overforbrug. Vi er klar over at børnenes forventninger, træet, festen, legen, samværet og ja gaverne ikke sådan lader sig udskifte. Men til inspiration serverer vi her en stribe alternative julesange til fri afbenyttelse.

Hej, hop – nu har vi jul igen

Af Vagn Kaastrup
Folkevise – Melodi: Her kommer Jesus, dine små …

Hej, hop, nu har vi jul igen
med vat og lys og nissemænd
og julesalg i Jesu navn
til herrens pris og Illums gavn.

Der bli’r solgt ud af legetøj
af englehår og gøgemøg
kommunen sælger mere gas
Hallejuja, hallelujazz.

Og Politiken samler ind
man bli’r så lind i sjæl og sind
fordi vor frelsermand blev fød
uddeler Koppel julegrød.

Men juledag så er det glemt,
at fattigfolk kan ha’ det. slemt,
for så skal Kirkeby ha fri
og rejse bort og stå på ski.

Til julen får de koks og flæsk
og ungerne får ikke tæsk.
Det er så skønt med julefred
og øllebrødsbarmhjertighed.

Og juleaften skal de ha’
en lille kurv med julemad
Der bødes på den skjulte nød
mens prisen stiger på vort brød.

En gang om året psalmesang
og bad og mad og kirkegang
J,a Jesus ser med miskundhed
på Berlingskes medlidenhed.

Så danser borgerne om træ
og spiser grød og fjederkræ
og taler blidt om aand og sjæl
I mens do æder sig ihjel.

Men efter julen forstår
et nyt og værre kriseår
De arbejdsløse mættes ej
af julepræk – hallejunej.

Den første jul

(Mel.: Det kimer nu til julefest)

En jomfru, der kom galt afsted
en sildig julekvæld kom ned
i dølgsmål med en lille dreng,
der lagdes i en krybbeseng.

Der var ej præst, ej jordemor,
da Jesus kom til denne jord,
men engle sang og priste smukt
Jomfru Marias syndefrugt.

Da faderen forduftet var
blev Gud udlagt som barnefar,
og herfra skammer myten om
den gudsøn, som til jorden kom.

Og hyrderne på marken så
en engel midt på himlen stå:
Gå hjem og pris det under, at
en mø har født i denne nat.

Og da de hjem til stalden kom,
den var ej mørk og trist og tom,
i stråleglans i krybbens strå
en tryllekunstnerkonge lå.

Tre rige mænd i silkeskrud
blev også ført til hytten ud.
De kommet var fra Østerland
at se den ny mirakelmand.

Og de fandt på den smukke skik
med julegaver, før.de gik.
De ofred’ røgelse og guld.
Se, sådan gik den første jul!

Hans Scherfig

”Højt fra træets grønne top”

Har I set og har I hørt
hele juleræset!
Længe har annoncer kørt
tilbud op i fjæset
på enhver der læse kan:
”Se nu barn og kvinde/mand
tilbud – åh, så skønne”
De skal nok sig lønne.

Arbejdsløshedskurven skal
for hver pris nu knækkes:
Ved borgerliges bal
der af grin nu gnækkes.
Nyrup med sin politik
gi’r dem netop alle stik.
Selv de ikke tør det –
men han bare gør det.

Nu skal der et opsving ske
et, der rigtigt batter.
Vi en produktion vil se
som vi næppe fatter:
Hver maskine yder mer’
og de ledige bli’r fler’
men på dem man blæser
de får lange næser.

Jeltsin er i sind og skind
ægte demokratisk
og hans ord går lige ind
noget så bombastisk:
”Vi med bomber og med ild
stopper parlamentets spild –
og med skud i gaden
standser vi balladen”

Skatten reformeres nu
gøres let at styre
Men de fleste ser med gru
på den mindre ”hyre”.
Atter vendes op og ned
på enhver retfærdighed:
Hver gang skruen strammes
er det små, der rammes.

EF’s grimme kontrafej
får nu ændret navnet
men det ikke dig og mig
har en smule gavnet.
Vor minister ydmygt står
tænker: ”Mon i dag jeg får
lov til at bestemme
lidt for os derhjemme?”

Krig og brand gi’r overalt
hadets flamme næring.
Våbenkræmmer, kort fortalt
ser det som foræring.
Mens der tales højt om fredag
skrives nye ordrer ned
på de sidste bomber
der slår alt i stumper.

Trods alverdens vold og gru
må vi ikke glemme
at hver dag – ja, lige nu –
lyder folkets stemme.
Den en dag når verdensmagt
da kan småfolk uforsagt
hånd i hånd så fejre
verdensfolkets sejre.

Og sluttelig nok en Scherfig tekst

Et lille barn blev fød
i året – Et.
Det fejrer vi med risengrød
og gåsefedt

Vi fejrer ham trods nazilov
og racehad.
Med salmesang og julesjov
og-megen mad.

Af jesusbarnet gjorde man
en julemand
der i december hjælpe kan
vor handelsstand.

Der sælges ud for dette år
af legetøj
og nisser, vat og englehår
og gøgemøg.

Og julestads og juleknas
og julevid.
Kommunen sælger mere gas
i denne tid.

Nit tændes tusind julelys
i København.
Nu jubles der til Herrens pris
og hand’lens gavn.

Nu stiger engle op og ned
med juleord
Og bladenes medlidenhed
er atter stor.

Der skrives rørt i hver avis
om sult og savn
der deles ud af flæsk og ris
i Jesu navn.

Hans Scherfig 1935


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater