Notat fra regeringen: Den ”bindende klimalov” skal være uforpligtende

Stort set alle partier har været ved at falde over hinanden for at tilslutte sig det populære standpunkt, at gå ind for en bindende klimalov. Nu har regeringens embedsmænd været på arbejde og fundet en formulering de mener kan sikre regeringen ansvarsfrihed, når de til sin tid ikke kommer til at opfylde de satte klimamål. De skal nemlig blot kunne forklare hvorfor.

Et internt forhandlingsnotat blev lækket, og det kom frem, at regeringens udgangspunkt for forhandlingerne om klimalov bygger på at regeringen ikke skal kunne stilles til ansvar. Sammenholdt med at klimapolitikken ikke må træde monopolerne over tæerne er vejen allerede banet for en ikke-overholdelse af den lovede CO2-reduktion på 70 %.

Fidusen i det interne notat giver mindelser om de mange eksempler som Jesper Tynell blotlagde i bogen Mørkelygten. Han beskrev her hvordan embedsmændenes arbejde gik ud på at tænke baglæns. Hvis regeringen ville have en ny lov vedtaget gjaldt det om at opfinde de ’gode begrundelser’, at finde formuleringer man ikke kunne hænges op på, og finde juridiske formuleringer der kunne gøre sort til hvidt.

Således fremgår det af regeringens notat, at ’bindende’ skal forstås på den måde, at kan målene ikke nås, skal ministeren blot forklare hvorfor. Det er her det bindende ansvar ligger – det bindende ansvar er ikke at nå målene eller at justere så målene nås.

Dette kaldes et ”følg eller forklar”-princip. Med denne spidsfindighed forestiller regeringen sig åbenbart, at de kan klare skærene, at love 70 % CO2-reduktion uden at skulle holde det.

Baggrunden for denne dobbeltstandard må findes i Socialdemokratiets loyalitet overfor landets store virksomheder og industrilandbrug.

Her hvor forhandlingerne om den ’bindende klimalov’ starter op, er Mette Frederiksen kommet med beroligende udtalelser til de store virksomheder, hvor hun giver klare løfter om at de ikke vil blive lagt alvorlige hindringer i vejen.

”Vi kommer ikke til at lukke Aalborg Portland”, lyder en overskrift i Børsen.

Nej, selvfølgelig lukker regeringen ikke Aalborg Portland. Men de har heller ikke tænkt at genere dem med krav om omlægning af produktionen, hvis det skulle betyde en nedgang i virksomhedens profit. Selvom denne ene fabrik står for 4 % af Danmarks samlede CO2-udledning. Og de 95 største danske virksomheder samlet set har øget deres CO2-udledninger med 17 procent i løbet af de seneste 5 år.

Mette Frederiksen gør det klart, i artiklen i Børsen, at det ville være at forstå den grønne omstilling helt forkert.

I regeringens sære logik vil det at genere firmaer som Aalborg Portland ved at stille krav til dem om mindre CO2-udledning føre til større ulighed. Logikken siger, at krav til firmaerne giver mindre profit, der igen betyder færre arbejdspladser, der igen giver større ulighed.

Det er logik der er 100 % i strid med virkeligheden. Firmaer i jagt på profit sender rask væk deres arbejdspladser til udlandet eller skærer ned på arbejdskraft i produktionen. Bedre forhold for arbejdsgiverne vil aldrig sikre arbejdspladser. De har fuld handlefrihed til at fyre, rationalisere eller flyttet fabrikken til udlandet. Det egentlige indhold i Mette Frederiksens politik, er at holde hånden over de store virksomheder for deres egen skyld. Hvad der naturligvis kun øger uligheden.
Så når Mette Frederiksen udtaler, at klimaloven hverken må skabe større ulighed eller svække konkurrenceevnen, siger hun det samme på to måder.

F.eks øgede Aalborg Portland i 2017 deres omsætning med 1,5 milliarder, ikke mindst gennem anlæg og opkøb af fabrikker i Belgien, Frankrig og USA. Ikke ligefrem en udvidelse med flere danske arbejdspladser. Virksomheden har også virksomheder i Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. I 2018 havde Aalborg Portland et rekordoverskud på over en milliard.
Mette Frederiksen hylder Aalborg Portland som en sand Aalborg-virksomhed. Faktum er, at virksomheden er global. Den har fra 2004 været italiensk ejet og de færreste af dens arbejdspladser ligger i Danmark.

Synspunktet fra regeringen er, at disse virksomheder ikke skal generes, kapitalen skal stå frit. Der må ikke stilles krav af nogen art, ikke lønkrav, ikke krav til miljø eller CO2-udledning, eller krav til at deres profit bruges til investering i nye arbejdspladser i Danmark.

Aalborg Portland har da også meddelt deres betingelser. De kan godt reducere mere og hurtigere i CO2-udslippet. Men det det kommer til at koste lægger de blot oveni priserne. Følgen vil bl.a. være dyrere byggeri og anlæg, både privat og offentligt – betalt af alle andre end Aalborg Portland.

Den bindende klimalov, såvel som forståelsespapiret med støttepartierne er tænkt som et bluffnummer, der skal sikre kapitalismens socialdemokratiske regering arbejdsro. Men deres manglende opfyldelse af kravet om at sikre fremtiden – på alle områder – vil føre til protester og uro, som deres parlamentariske studehandler ikke i længden kan holde nede.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater