Uddannelserne bløder: Universitetsstuderende besætter ledelsens kontorer – dekanatet

Sparekravene til uddannelserne fortsætter, trods regeringens valgløfter. 132 forskellige uddannelser landet over står næste år står til at miste et særligt tilskud på 5.000 kroner per studerende, og der er et kæmpe hul efter de seneste års milliardnedskæringer. Mandag den 28. oktober besætter studerende på humaniora dekanens kontor i protest mod nedskæringer.

Studerende protesterer her sammen med andre grupper mod EUs budgetlov

Ved præsentationen af finanslovforslaget gjorde regeringen et stort nummer ud af at fremhæve, at nu blev det et farvel til sparekrav på uddannelserne. Regeringen ville nemlig stoppe de årlige faste besparelser på uddannelse – det såkaldte omprioriteringsbidrag, skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

“Uddannelse til vores børn og unge er en vigtig del af vores velfærd, og regeringen sætter velfærd først”, udtalte Uddannelses- og Forskningsministeren.

Nu er det bare det ved det, at omprioriteringsbidraget, der var planlagt til at løbe frem til 2021 har været særdeles effektiv.

Grønthøstermetoden med 2-4-6-8 procent er således kørt hen over uddannelsessektoren og barberet budgetterne siden 2016. Og det gør ondt, fordi man ganske enkelt har fjernet pengene fra sektoren, og fordi de penge, der spares et år, de spares også hvert eneste år derefter – lige til solen brænder ud.

Eller med andre ord, selv om politikerne nu stopper omprioriteringsbidraget et år før planlagt, så gælder de foregående års nedskæringer stadig.

Siden 2015 er der sparet 20 mia. på uddannelsessektoren.

Det har længe stået klart at sådan en åreladning har ramt kvaliteten på uddannelsesområdet særdeles hårdt. Den har bragt sektoren til kanten af afgrunden, som det er blevet udtrykt.

Der er udtalt glæde over at det årlige besparelseskrav frafaldes – naturligvis. Men der er brug for en tilførsel af penge. Og hvis du tror at der så ikke foretages andre besparelser, så må du tro om igen.

Her kan du læse om de millionbesparelser på de konkrete uddannelser, regeringen lægger op til i det kommende år.

132 forskellige uddannelser landet over står næste år står til at miste et særligt tilskud på 5.000 kroner per studerende.

Trods løfter om det modsatte har regeringen i sit finanslovsudspil nemlig ikke afsat de 290 millioner kroner, det vil koste at forlænge tilskuddet, der kaldes et taxameterløft.

Intet under at de studerende protesterer, som f.eks. HUM-rådet på Københavns Universitet, der vil besætte dekanatet på mandag den 28. oktober i protest mod fagsammenlægninger og nedskæringer.

De skriver:

HUMrådet besætter dekanatet i protest imod dekanens planer om at sammenlægge, og dermed lukke, fag på Humaniora! Vi vil bevare kernefagligheden og specialiseringen – ikke sammenlægge fag og ødelægge studiemiljøer bare for at spare lidt penge. Kom med, vi har også brug for dig!

Samtidig vil vi også protestere imod regeringens planer om at skære næsten 300 millioner på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser ved at fjerne taxameterløftet. Vi kræver, at regeringen og støttepartierne holder deres valgløfter, stopper nedskæringerne og geninvesterer i uddannelse!

Læs mere her: Vi besætter dekanatet! – Imod fagsammenlægninger og nedskæringer

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater