Landsmøde i Folkebevægelsen mod EU: Forslag til politisk kampagne

Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde i weekenden 26.-27. oktober. For at opbygge en stærk EU-modstand er der brug for et udadvendt arbejde, hvor Folkebevægelsen kan komme i kontakt med alle dem der rammes af EU i det daglige.

Af Lisbet Bonde, APK – aktiv i Folkebevægelsen


Fra Folkebevægelsens landsmøde 2018

Aktiviteter der samler EU-modstanden er helt nødvendige i den kommende tid. Fremfor spekulationer i ændring af Folkebevægelsens grundlag, som kun vil svække den organisation der må være kernen i EU-modstanden – Folkebevægelsen mod EU.
Læs mere om det i artiklen For en skarpere og stærkere Folkebevægelse fra den 20. oktober.

Gode forslag fra komiteerne

Blandt de indkomne forslag fra komiteerne er der forslag om fælles aktiviteter sammen med de mange bevægelser, som alle er berørt af EU’s diktater. Og der er forslag om en kampagne mod EU’s Bankunion og EU’s politiske og militære Union. Samt et 3. forslag som lyder:

“Folkebevægelsen skal gennemføre en politisk kampagne, hvor vi kort og fyndigt fremfører 4-5 vigtigste argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at komme ud af EU. Dvs. en kampagne der både udpeger konkrete politiske argumenter mod EU, og slår fast at vejen er at komme ud af EU.

Kampagnen skal også argumentere for, at det er muligt at komme ud!!

Denne kampagne skal føres på nettet, i medierne og på gaden. Kampagnen skal signalere, at Folkebevægelsen står fast på sit grundlag og står fast på at fortsætte den aktive EU-modstand.

Kampagnen skal også give materiale og muligheder for medlemmerne, for de unge og for komiteerne til at fortsætte og styrke deres aktiviteter.”

Lignende kampagner føres i øjeblikket både i Norge og i Sverige af vores søsterbevægelser.

4 hovedargumenter for Ud af EU

De hovedområder som kampagnen bør fokusere på er disse:

  • EU nedbryder levevilkår og faglige rettigheder
  • Nej til EU-staten – for retten til at bestemme selv
  • Nej til EU’s militarisering
  • EU er en hindring, ikke en løsning i klima- og miljøkampen

Disse argumenter taler til folk på tværs af landet og på tværs af erhverv og politiske synspunkter. De taler ikke kun til overbeviste modstandere, men også til tvivlere, som ser mange problemer i EU.

Hvert argument skal naturligvis uddybes og underbygges med eksempler og henvisning til kilder og fakta.

Læs også

Længe leve Brexit – død over forhalingen af den største sejr!
KPnet 23. oktober 2019

For en skarpere og stærkere Folkebevægelse fra den 20. oktober.
KPnet 20. oktober 2019

En ukuelig Folkebevægelse foran landsmøde
KPnet 12. oktober 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater