Stor fælles demonstration mod Trumps besøg den 2. september

USA’s præsident Trumps besøger d. 2. september Danmark, og han vil blive mødt med protest. Der arbejdes i disse dage med at koordinere de forskellige initiativer, og samle til én stor og bred demonstration.

Af Lisbet Bonde, APK

Trump er synonymt med det imperialistiske USA. Med det USA der starter den ene krig efter den anden, som invaderer andre lande, som indfører sanktioner mod lande, der ikke vil makke ret, eller som har olie USA gerne vil have fat i. Sanktioner der går hårdt ud over civilbefolkningen.

Trump repræsenterer NATO, der samler Vesten i en koalition for krig og oprustning.

Det USA der træder arbejderrettigheder, kvinderettigheder og menneskerettigheder under fode.

Det USA som i stor skala skader klimaet og nægter at ændre noget som helst i de forhold der er skyld i klimaødelæggelsen.

Det er som sådan vi vil modtage den amerikanske præsident med demonstrationer. Som vi gjorde, da Reagan var i Europa og da Bush var i Danmark.

Der har i den forløbne uge været afholdt 3 forskellige møder i København med det formål at få arrangeret en demonstration.

Demonstrationen skal gå fra Den amerikanske Ambassade til Christiansborg, men det er uvist, om der vil blive givet tilladelse til den rute – eller vi vil blive påtvunget en anden.

Det seneste møde, som var indkaldt af Tid til Fred- aktiv mod krig, blev afholdt i torsdags.

Her deltog 30 mennesker, der tilsammen repræsenterede 26 organisationer og bevægelser, heriblandt alle de københavnske fredsorganisationer, samt en del solidaritetsbevægelser, partier, fagbevægelse, studenterbevægelse, menneskerettighedsbevægelse m.fl. Flere organisationer har efterfølgende sluttet sig til, og flere er på vej.

Mødet var meget positivt og traf en række vigtige beslutninger i enighed. De nærmere oplysninger kommer efter det næste møde i gruppen, som finder sted i den kommende uge.

På mødet var der stor enighed om, at det er tvingende nødvendigt, at der kommer et samarbejde i stand mellem organisationerne på de tre møder. Der er derfor lavet en henvendelse til “styregruppen” for den Stop Trump demonstration, der blev annonceret på mødet i mandags, indkaldt af Black Lives Matters.

På mandagens møde blev der stillet forslag om, at der blev dannet en mere bredt repræsenterende styregruppe/koordinationsgruppe for en fælles Stop Trump demonstration. Hvilket meget atypisk blev afvist. Dvs. at den demonstration, som kunne blive den store, brede demonstration, lige nu har en styregruppe bestående af 3 enkeltpersoner, der alle kommer fra mandags-initiativet.

Som Stop Trump demonstrationen er lagt op nu, er der meget lidt fokus på USA’s (og Danmarks) krige, der er ingen fokus på Trumps ærinde i Danmark: Bl.a. militær underlæggelse af Grønland og fuld adgang til Arktis under militær beskyttelse.

Man må inderligt håbe, at der bliver blødt op på den situation, idet resultatet ellers kan blive en meget mere snæver og dermed også mindre demonstration, hvor man ikke formår at mobilisere alle folkelige kræfter.

Der er et meget stort potentiale til en kæmpe demonstration – mod alt hvad Trump står for. Det må være målet.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater