Forbyd alle giftige stoffer i produktionen af fødevarer!

Over 30 procent af alle citrusfrugter og vindruer solgt i Danmark indeholder giftstoffer der skader hjernecellerne. Lavere intelligens, ADHD, lavere fødselsvægt og autisme hos børn er blandt de kendte virkninger. De er forbudt i landbrug og gartneri i Danmark, men vi indtager dem dagligt fra supermarkedets hylder, for i den kapitalistiske fødevareproduktion kommer salg før sundhed og børns hjerner.

Kilde: DanWatch

Skadevirkningerne har været kendt i årevis, men først nu foreslår EU’s fødevaremyndighed EFSA, at EU stryger stoffet fra listen af godkendte insektmidler til næste år, hvor tilladelsen skal genvurderes.

Det aktuelle sprøjtemiddel hedder Chlorpyrifos og tilhører gruppen af organofosfater, stoffer der i sin tid blev udviklet af nazistyret som dræbende giftgas. Kan det komme bag på nogen, at det er usundt for fostres hjerner?!

Efter krigen overtog Dow Chemicals (senere DowDuPont, nu Corteva AgroScience) den tyske forskning og patenterede i 1965 Chlorpyrifos som sprøjtemiddel mod insekter.

Reelt er der tale om forsøg på mennesker, fordi virkningerne først skal dokumenteres i praksis over en årrække, før et sprøjtemiddel trækkes tilbage. Når skadevirkningerne hober sig op, bliver stoffet – måske – taget af markedet og ofte tages et nyt middel i brug, hvis effekter endnu ikke er dokumenteret.
Sagen med RoundUp, hvor alt tyder på at virkningsstoffet glyphosat er kræftfremkaldende viser, hvor langsomt EU-systemet handler. Så længe industrilandbruget ikke har et middel at sætte i stedet, får giften en forlænget tilladelse.

I dag er Chlorpyrifos forbudt i Danmark, men spiser man ikke-økologisk importeret frugt er sandsynligheden stor for at indtage nervegiften alligevel.

Samlet set findes Chlorpyrifos ved stikprøver på omkring 4 procent af al konventionel frugt og grøntsager, der importeres herfra – og på mellem 30 og 40 procent citrusfrugter. Ifølge professor i miljømedicin, Philippe Grandjean, kan man dårligt sætte en grænseværdi for et acceptabelt indtag af stoffet. Der er tale om en farlig nervegift, der gør fødevarer uegnet til menneskeføde. Alligevel udsættes vi hver dag for den som en helt naturlig ting.

Se DanWatchs undersøgelse

Chlorpyrifos er også blevet koblet til autoimmune sygdomme. Sygdomme der er i fremmarch.

I bl.a. Spanien, Kina, Thailand og USA er midlet lovligt (var i 2017 lovligt i 79 lande) og et af de mest brugte insektgifte, anvendt på omkring 50 forskellige fødevarer. Her rammes befolkningen naturligvis endnu hårdere end i Danmark, da ikke alene importerede fødevarer kan indeholde giften, men de fleste grøntsager og frugter og særligt landarbejderne og deres familier udsættes kraftigt for giften.

I USA er der i årtier ført en hård kamp for et forbud. En kamp hvor arbejdere i landbruget og forbrugere har stået overfor industriens magt over de politiske beslutninger. USAs egen sundhedsmyndighed har på grundlag af undersøgelser konkluderet, at stofferne er dybt sundhedsskadelige (ødelæggende for børns hjerner), og anbefalede i 2017 et forbud. Imidlertid blev en politisk beslutning om at tage hensyn til sundheden og forbyde det sat ud af kraft af Trump administrationen, der nu har grebet ind gennem justitsministeriet.

Enkeltstater i USA begynder nu at forbyde Chlorpyrifos. I EU lægger EFSA op til at tilladelsen ikke fornys, hvad den kemiske industri og landbrugslobbyister vil gå op imod, som de gjorde med RoundUp. Bliver midlet forbudt er der ingen garanti for at nye midler vil være ugiftige. Når nye midler tages i brug vil industrien kun afveje værdien for produktionens udbytte, ikke sundheden for mennesker og natur.
Vi må kræve al giftig kemi ud af landbrugsproduktionen og stoppe det store eksperiment udført på mennesker!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater