Afvis imperialistisk interventionspolitik mod Iran – Solidaritet med Irans arbejdere og folk!

UDTALELSE VED CIPOML

Vi – koordinationskomiteen for den International Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) – fordømmer og afviser på det kraftigste USAs imperialistiske interventionspolitik mod Iran, dets arbejdere og folk.

Regionen i Mellemøsten udgør en scene for skarpe konfrontationer, hvor de geopolitiske interesser hos en række imperialistiske magter (USA, Rusland, Kina og lande i Europa) samt deres reaktionære regionale allierede styrker udspiller sig. I deres krav på regional kontrol, indfører de økonomiske sanktioner, fremprovokerer krige og militære invasioner, som det er sket og stadig fortsætter i Irak, Libyen, Yemen, Afghanistan og Syrien. I dag er der fare for en ny amerikansk militæroperation mod Iran.

For at retfærdiggøre deres interventionisme, har de amerikanske imperialister – sammen med deres reaktionære allierede – iværksat en verdensomspændende kampagne bestående af løgne og misinformation om Irans nukleare program, og stigmatiserer det som en risiko for freden, regionalt og på verdensplan. I virkeligheden udspringer faren for krig fra de interimperialistiske modsætninger og fra den grådige appetit hos de monopoler, som har etableret sig i den Persiske Golf region, eller ønsker at gøre det.

USA-imperialismen er kendetegnet ved dens krigsophidsende politik, som er velkendt for folket. For flere måneder siden forlod USA ensidigt ”The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) ” (‘Atomaftalen’ o.a.), og da USA var med i den overholdt de ikke deres forpligtigelser. Samtidig intensiverer de deres truende og intimiderende offensiv, mens de fastholder økonomiske og handelsmæssige sanktioner mod Iran.

USAs provokationer i Den Persiske Golf region er internationale terrorhandlinger. De snesevis af militære baser, og særligt USA’s baser i Mellemøsten, er kilder til trusler og provokationer.

Ofrene for denne type konflikt er arbejderne og folket, mens det for monopolgrupperne, de imperialistiske magter og fraktioner i borgerskabet udgør en mulighed for at udvide og konsolidere deres magt og forøge deres millionstore profitter.

På vegne af partierne og organisationerne i CIPOML udtrykker vi vores solidaritet med Irans arbejdere og folk og med deres modige kamp for demokrati og frihed imod imperialisme, i forsvar for folkets ret til selvbestemmelse – for deres lands suverænitet og uafhængighed.

Kun Irans befolkning, ikke de udenlandske magter, har retten til at bestemme kursen for deres land. Alle imperialistiske magter må forlade regionen – kun dette kan garantere fred og sikkerhed for befolkningen.

Nej til USA-imperialismens interventionspolitik mod Iran!
Længe leve Irans suverænitet!
Afvis USAs økonomiske sanktioner imod Iran!
Længe leve de iranske arbejderes og folks kamp!

CIPOML’s hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater