De højtlønnede vælger selv deres pensionsalder

Både S og V hykler bekymring for de nedslidte og deres evne til at arbejde fuldt ud når de er 70. Begge partier gør sig til af hver deres utilstrækkelige lappeløsning, der skal dække over at de er helt enige om at hæve pensionsalderen for det store flertal. Men i virkeligheden er pensionsalderen jo kun hævet for de nedslidte og de lavtlønnede. De der har råd, sparer selv op til deres otium, som de tager når det passer dem.

Foto: Cille Torp-Strunz

Pensionsselskabet Velliv har ud fra en vurdering af 70.000 personer, der har deres arbejdsmarkedspension hos dem beregnet, at op mod halvdelen af de der er unge nu, vil have råd til at fastholde pensionsalderen på 65 år. Det betinger en stor månedlig privat opsparing, som selskabet altså vurderer ca halvdelen af ungdomsgenerationen at være i stand til at kunne lægge til side. Om så mange vil kunne det kan man sætte et stort spørgsmålstegn ved, men tendensen ligger klar. De højtlønnede kan tage det helt roligt når pensionsalderen stiger og stiger. Det gælder ikke for dem.

Privatisering sættes i stedet for kollektiv sikring

Politikerne taler, som levede vi i et samfund med fælles regler og betingelser for alle. Hvor ’sikring af velfærd’ og nedskæringerne på samme er et fælles problem. Det er jo løgn!

Som de bedst stillede selv bestemmer deres pensionsalder, vælger de privatskolen til, betaler ’et lille’ ekstrabeløb til den private vuggestue, så normeringerne passer og finder hurtigt et privathospital, hvor den ekstra sygeforsikring sætter et hop over ventelisten til operation. Og de der har råd kan nu tegne en ‘velfærdsforsikring’.

Det store flertal har ikke disse muligheder. For flertallet skæres velfærden konsekvent og EU-dikteret ned og væk. Der gives ingen frivillige politikergaver når valgkampen er overstået – derfor er kollektiv kamp den eneste vej frem.

APK opfordrer til fælles kamp:

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp

Op mod halvdelen af de unge får råd til tidlig pension
Berlingske 2. marts 2019

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater