Kvindekamp på programmet – Kom til 8. marts i Århus på DOKK1

Kvindekampen er mangfoldig og kvinder organiserer sig og stiller krav om ordentlige forhold og en bedre fremtid. Kvinder i Kamp i Århus og Randers samler d. 8. marts kvinder der kommer fra vidt forskellige områder, men har meget til fælles. Vi vil høre om betingelser for kvinders liv i dagens Danmark og om kampe der føres.

8. MARTS – KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG – DOKK1 KL. 16-18.30

Kvinder i Kamp skriver i deres pressemeddelelse:

Vi skal høre kvindestemmer fra buschaufførernes tryk STOP-indsats – Kvinder der står i sammen mod kontanthjælpsreformerne – Den aktuelle kamp for at bevare Mødrehjælpen i Randers – Om kvinders kamp for ligeløn og bedre forhold på deltid – Og endelig om de truende nedskæringer på daginstitutionerne og kampen for et bedre børneliv.
Og ikke mindst skal vi snakke sammen om hvordan vi kan bakke hinanden op og styrke kvindekampen.

Oplægsholdere 8. marts i Århus:

HEIDI BEJLEGAARD PETERSEN: BUSCHAUFFØRERNE TRYKKER STOP

Heidi Bejlegaard Petersen er en af talspersonerne for buschaufførernes Tid til at trykke Stop-indsats. Hun er buschauffør og tidligere DSB-ansat og kender til forringelserne på begge arbejdssteder.
Men hverken buschauffører eller DSB-ansatte finder sig i forringelserne – de siger Stop! Og solidariteten og støtten fra andre grupper og brugerne er afgørende vigtig.

Heidi taler til solidaritetsdemonstration for de aktionerende DSB-ansatte. Se video

På Tryk Stop facebook kan man bl.a. læse:

“Vi arbejder under et vanvittigt tidspres. Minut-tyranniske køreplaner æder vores pauser, hvor vi kan spise og drikke, strække benene og komme på toilettet….

Det er tid til, at politikere, kommuner og regioner prioriterer kvalitet over kontanter.
Det er tid til, at vi chauffører i hele landet står sammen.
Det er tid til at trykke stop, så vi kan levere godt arbejde under værdige vilkår.” Se mere  her

MALENE GULDHAMMER: VI KÆMPER FOR MØDREHJÆLPEN I RANDERS

Mødrehjælpen i Randers har en kæmpe betydning for især enlige unge mødre. Malene Guldhammer er en af dem, og da kommunen meldte ud, at de planlagde at trække tæppet væk under Mødrehjælpens eksistens og simpelt hen lukke den ned, sagde Malene Stop og tog initiativ til en demonstration i byen og senere en underskriftsindsamling.
Skriv under her BEVAR HUSET MØDREHJÆLPEN

Se reportage og interview med Malene i artiklen her

Kæmper til det sidste – mødre på barrikaderne i Randers

LISBETH SAND: KVINDER MOD KONTANTHJÆLPSREFORMERNE

Lisbeth Sand er en af ildsjælene i den sociale modstandsbevægelse, både lokalt i Randers og på landsplan. Hun er en af idékvinderne bag en række aktioner og demonstrationer mod jobcentrenes misbehandling af syge, mod fattigdomsreformerne og de politiske beslutningstagere bag dem.
Det er i høj grad kvinder der rammes af kontanthjælpsloftet, førtidspensionsreformen og den gensidige forsørgelsespligt. Det er også i høj grad kvinder der finder sammen, bakker hinanden op og organiserer en fælles modstand.

To ildsjæle i den sociale kamp: Lisbeth Sand til højre sammen med Marianne Grann

Helt aktuelt kan man møde Lisbeth ved denne aktion for de syges rettigheder i systemet.

MAJA BIRK DAVIDSEN: BEDRE VILKÅR FOR DE DELTIDSANSATTE – LIGELØN NU

Maja Birk Davidsen er socialpædagog og fællestillidsrepræsentant. Hun beskriver sin egen udvikling som den “pæne piges” rejse frem til et liv med engagement for et godt arbejdsliv på lige vilkår for alle.

Om deltidsspørgsmålet siger hun bl.a:

Hvorfor kan de deltidsansatte der ønsker det ikke sættes op i timer? Hvorfor er der overvejende deltidsstillinger i kvindefag som fx pædagogiske arbejdspladser og indenfor sosu fagene? Og hvorfor er det nemmere for mænd, at få fuldtidsstillinger indenfor disse områder? Og hvad er det for et arbejdsmiljø man tilbydes, hvis man ikke kan holde til at arbejde 37 timer om ugen??

SOFIE BAK HANSEN: BEDRE BØRNELIV – VÆK MED NEDSKÆRINGERNE!

Sofie Bak Hansen er mor, papmor, bestyrelsesmedlem i Århus Forældreorganisation og aktiv i forældrerådet mm – hvor hun alle steder slås for et godt børneliv.

Der er nok at kæmpe for i en kommune, der på trods af børneboom i byen endnu engang planlægger millionbesparelser på byens daginstitutioner.

I Århus vil der mangle 700 millioner kroner over de næste 10 år til det personale, der skal ansættes i forbindelse med det stigende børnetal – bare for at sikre det nuværende niveau.

Sofie kæmper også for forældrerettigheder og lige vilkår for kvinder og mænd.

ANNETTE RANA PETERSEN VIL LÆSE EGNE TEKSTER MED BID

Mænd er også velkomne på mødet

Se 8. marts på facebook

KVINDER I KAMP

Kvinder i Kamp er en kvindeorganisation der er ved at blive opbygget i flere byer.
Et klip fra programmet:

Vi har brug for en ny runde i kvindekampen og en ny kvindeorganisation. Som kvinder oplever vi stigende ulighed, øget social usikkerhed, stadig mere presset arbejds- uddannelses-og familie situation, hvor kravene bliver stadig større og flere. Der foregår både en åben og skjult diskrimination og nedvurdering af kvinder i dagens samfund. Kvindeunderundertrykkelsen giver sig til udtryk på utallige måder på tværs af generationer.
Vi er organiseret som kvinder for at vinde vores fulde frigørelse, og for kollektivt i fællesskab at udtrykke vores ønsker og krav, for at få dem hørt og få dem gennemført.
Vores kamp er tæt forbundet med alle kvinder og mænd, mennesker der kæmper for sociale fremskridt og som ønsker et samfund uden undertrykkelse og ulighed.

Læs mere – følg Kvinder i Kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater