Brutal udlændingelovgivning skaber utryghed og fattigdom

Skal man tro Dansk Folkeparti, så fuldendte de torsdag deres mission for at ændre Danmarks integrationspolitik til en udrejsepolitik. Regeringens og DF’s menneskefjendske flygtningepolitik bakkes op af Socialdemokratiet.

Et flertal i Folketinget incl. Socialdemokratiet vedtog torsdag en bunke ændringer i den lovgivning der regulerer forholdene for flygtninge der har søgt hjælp i Danmark. Ændringer går alle sammen ud på at gøre tilværelsen mere utryg, og fremtiden mere usikker, og de økonomiske vilkår umulige. Hele formålet er at gå til grænsen af de internationale konventioner, og i det hele taget at behandle folk på flugt på den værst tænkelige måde.

Det er ikke blot et opgør med de sidste årtiers indvandrerpolitik, men et stop for de seneste 70.000 års vandringer i det hele taget som Dansk Folkeparti ønsker sig. Et opgør med det bevægelige menneske som sådan, et såkaldt paradigmeskifte i forståelsen af immigration. Det er en gigantisk sejr for historieløsheden. Og et brutalt angreb på mennesker på flugt.

Indholdet i de nye ændringer er både ord og handling

– Opholdstilladelser til flygtninge udstedes fremover kun til midlertidigt ophold. Også for kvoteflygtninge. Midlertidige opholdstilladelser kan som i dag forlænges, hvilket formentlig vil ske i en stor del af sagerne. Men signalet er, at man skal udrejse, så snart det er muligt.

– Retskravet til permanent bolig afskaffes.

– Integrationsydelsen skifter navn til hjemsendelsesydelse og bliver sat ned med cirka 2.000 kroner om måneden for en familie. Det vil nogenlunde svare til at en enlig vil få ca. 6000 kr. om måneden.

– Integrationsprogrammer for nyankomne flygtninge skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer.

– Ministeren får endvidere mulighed for at indføre et loft over familiesammenføring.

– Straffen for udviste udlændinge, der indrejser i Danmark igen, forhøjes markant, så det fremover i førstegangstilfælde koster et års fængsel, hvis udlændingens oprindelige dom lød på mere end tre måneders fængsel.

– Straffen for udviste udlændinge, der ikke overholder meldepligt på udrejsecenter, mangedobles.

Dansk Folkeparti har gang på gang gentaget at det handler om at begrænse antal asylansøgere, og sende flygtninge hurtigere hjem. Men antal flygtninge i verden bliver ikke mindre af at de rige lande opstiller lejre i ”nærområderne” i Tyrkiet eller Afrika, eller på anden måde gør forholdene umulige. Og nogle af de krige der sender mange på flugt, og som Danmark selv har været med til starte, i f.eks. Afghanistan, Irak, Syrien og Libyen, har jo mere eller mindre været i gang i årtier. Og intet i den imperialistiske krigspolitik er ændret, så flygtninge kan komme til at hænge i usikkerhed uden fremtidsudsigter i årtier.

Fattigdom vil ikke hjælpe flygtningene, men er i virkelighed blot et signal om hvordan regeringen og folketingsflertallet fremover vil behandle alle de svageste i samfundet.

For få årtier siden blev alle politiske flygtninge modtaget med begejstring, hvis de kom for østblokken – i 1930erne blev alle smidt i fængsel og sendt tilbage til koncentrationslejrene. Borgerskabet har udnyttet og misbrugt flygtninge i imperialismens krigsspil efter behag. Og der er ingen ende på hykleriet.

Note

En del af de mange ændringer der blev vedtaget er samlet i loven L140


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater