Fyringer på vej i Odense – hul i budgettet skal dækkes med andre velfærdsnedskæringer

Efter Odense kommunes beregninger vil der i 2028 komme til at mangle op mod en halv milliard kroner i det kommunale budget på grund af en stor stigning i antallet af børn og ældre. Derfor vil borgmesteren fyre 100 medarbejdere allerede nu, og en ‘taskforce’ af private konsulenter skal finde andre velfærdsnedskæringer til at dække hullet på børne- og ældreområdet.
Af Jep. – Odense

Der er andre steder at finde penge til børn og ældre end at skære ned på andre velfærdsområder. Foto fra en tidligere demonstration i Odense mod nedskæringer

På grund af en markant stigning i antallet af både børn og ældre vil der i Odense i 2028 – ifølge kommunens egne prognoser – komme til at mangle op mod en halv milliard kroner i kommunens budget for at sikre velfærdsniveauet for børn og ældre.

Den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel har derfor foreslået, at man ved budgetforhandlingerne i september skulle finde et trecifret millionbeløb, der skal ”omprioriteres” til børne- og ældreområdet. I jagten på dette millionbeløb har borgmesteren tænkt sig at nedsætte en såkaldt ”velfærds-taskforce”, der skal hjælpe kommunen med at komme med forslag til ‘nødvendige tiltag’.

Men allerede nu, inden sommerferien, har borgmesteren tænkt sig at skære 100 stillinger i kommunens administration og ad den vej finde 60 millioner kroner, der kan sendes i børnenes og de ældres retning. Beløbet svarer til ca. 10 % af de administrative udgifter. Borgmesteren udtaler:
”Der er ingen, der går på arbejde i Odense Kommune uden at skabe en værdi, og derfor er det ikke nogen let beslutning. Men vi står over for enorme økonomiske udfordringer og bliver nødt til at vælge. Og jeg vælger velfærden!”

Umiddelbart er der ingen af kommunens fem forvaltninger, der går fri, men der er dog to grupper af administrative medarbejdere, som borgmesteren vil frede: Den ene gruppe er de, der skal få ledige ud i job og den anden gruppe er de, der arbejder i den såkaldt nære velfærd – fx med udsatte børn.

Det lyder jo kønt, at borgmesteren prioriterer ”varme” hænder frem for (overflødige?) ”kolde” hænder. Men hvad er det for stillinger i kommunens administration, der vil blive nedlagt, hvis borgmester Rahbæk Juel får sin vilje? Det drejer sig f.eks. om sagsbehandlere og skolesekretærer.

Både HK og Djøf har i forbindelse med denne sag advaret mod at skelne mellem kolde og varme hænder og har mindet om, at fyringer risikerer at presse de administrative opgaver ud til medarbejdere i den nære velfærd. I december 2018 blev op mod hver ottende medarbejder i Børn- og Ungeforvaltningens centrale administration fyret på grund af besparelser, og det har –ifølge forvaltningen selv – resulteret i, at folk må vente længere tid på svar på henvendelser og, at støtte og udvikling sker i mindre omfang. Med andre ord vil fyringer kun lægge mere pres på de tilbageblevne og presse opgaver ud på andre.

Og hvad er formålet med den såkaldte velfærds-taskforce ? Ifølge borgmester Rahbæk Juel ønsker han en taskforce med eksterne eksperter, der ”i løbet af foråret skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere og arbejde med sin velfærd.” Det betyder på godt dansk, at opgaven for taskforcen er at finde nye besparelser.

Med andre ord er hele sagen i virkeligheden en stor spareøvelse. Og det groteske i den er også, at mens borgmesteren varsler fyring af 100 administrative medarbejdere, så vil han samtidig ansætte dyrt betalte, eksterne og administrative folk til sit ”velfærdsprojekt”

Borgmesteren fremlagde sin plan for Økonomiudvalget (et meget magtfuld organ) den 20. februar, og her besluttede et enigt Økonomiudvalg, som består af borgmesteren og de fire rådmænd at vedtage borgmesterens forslag.

Både forslaget om at finde et trecifret millionbeløb ved budgetforhandlingerne i september ved omprioritering, forslaget om at nedsætte en taskforce og forslaget om at spare 60 millioner kroner på administrationen blev vedtaget. I alt skal der findes besparelser på 200 millioner. Heraf skal borgmesterforvaltningen spare 20 millioner, by- og kulturforvaltningen 16 millioner, børn- og ungeforvaltningen, ældre- og handicapforvaltningen og social- og beskæftigelsesforvaltningen hver 8 millioner. Så er det sat på plads!

Vi følger op på sagen.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater