Ghettopakken: Seminar for organisering af den fortsatte modstand lørdag d. 19. januar

Ghettopakken er vedtaget, og planlægningen af kommende nedrivninger og tvangsforflytninger i de udpegede kvarterer er skudt i gang. De første boligorganisationer har allerede fået påbud om at have færdige afviklingsplaner klar til d. 1. juni. Den fortsatte modstand mod ghettoplanen organiseres, bl.a. på et seminar i København d. 19. januar afholdt af Almen Modstand. 

Af Poul Andersen


Regeringen samt DF, SF og Socialdemokraterne har vedtaget ghetto pakken. En lovpakke der stigmatiserer beboere i oplistede almene boligområder på baggrund af kategorier som uddannelses- og indkomst niveau og stereotype forestillinger om etnicitet og nationalitet. En lovpakke der bl.a. kan medføre nedrivning af boliger, frasalg og omdannelse til privat udlejning samt ejerlejligheder. De første breve er sendt afsted og modtaget hos boligorganisationerne med oplistede afdelinger, med ordre om at lave afviklingsplaner for områderne med deadline d. 1. juni.

Men modstanden mod ghetto pakken er ikke forstummet af den grund. Bl.a. vil organisationen “Almen modstand” indkalde til et seminar for at diskutere en strategi-og handlingsplan for at imødegå tiltagene.

De skriver bl.a.om det foreløbige program:

-Vi begynder med at kigge på de forskellige aktører, der er involveret og de beslutninger, der skal tages i det næste stykke tid. Det fører os videre til diskussioner om, hvad kan vi gøre mod de enkelte beslutninger, afviklingsplaner, og hvad konsekvenserne bliver, hvis de enkelte aktører ikke stemmer for planerne. Til sidst vil vi nedsætte arbejdsgrupper og gå i gang med opgaverne.

Hvis I allerede nu har forslag konkrete strategier, som vi skal diskutere, kan I indsende dem til boligpolitik@gmail.com inden den 12. januar. Så sørger vi for at de bliver printet inden seminaret. Hvis der dukker andre forsalg op under seminaret, vil vi også diskutere dem.

Tilmelding sker ligeledes på boligpolitik@gmail.com.

Ses vi? JA! For vi skal udtænke og beslutte hvordan vi skal gøre modstand fremover!

Et godt initiativ der kræver opbakning og deltagelse. Så hvis du også synes at ghettopakken er en uhørt forskelsbehandling af beboere i de almene boligområder og et angreb på hele den almene boligsektor og retten til en bolig, så får du hermed en opfordring til tilmelde dig seminaret. Modstanden fortsætter!

Nærmere oplysninger om program for dagen samt tid og sted for seminaret følger

Poul Andersen

Almen modstand på facebook

Læs også

Nej til ghettoplan – udsmidning og ekspropriation – Forsvar beboernes ret til deres bolig!

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 4. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater