De Gule Vestes krav

Økonomi/Arbejde

-En lovmæssig øverste grænse for skatter – på 25 pct.

-40 % stigning i grundpension og velfærdsydelser

-Flere ansættelser i den offentlige sektor for at genetablere den offentlige service

-Omfattende byggeprojekter for at huse 5 millioner hjemløse og hårde straffe til borgmestre og råd, som ikke sikrer folk tag over hovedet

-Opsplitning af banker, som er for store til at gå ned – adskil på ny almindelige bankforretninger fra investeringsbankforretninger

-Annuller gæld som følge af ågerrenter

Politik

-Grundlovsændringer for at beskytte folkets interesser, indbefatten bindende folkeafstemninger

-Udelukkelse af lobbygrupper og specifikke interesser fra at tage politiske beslutninger

-Frexit: Ud af EU for at genvinde vores økonomiske, monetære og politiske suverænitet
(eller med andre ord: Respekter resultatet af folkeafstemningen i 2005, hvor Frankrig sagde Nej til EU’s forfatningstraktat, som så blev omdøbt til Lissabon-traktaten, og det franske folk ignoreret

-Benhårde straffe for superriges skatteunddragelser

-Øjeblikkeligt stop for privatisering og gennationalisering af alle offentlige tilgange, som motorveje, lufthavne, jernbaner etc.

-Fjernelse af al ideologi fra undervisningsministeriet – stop for alle destruktive uddannelsesteknikker

-Firedobling af budgettet for lov og orden og tidsbegrænsning for juridiske sager. Gør adgang til retssystemet mulig for alle

-Bryd mediemonopolerne op og stop deres politiske indblanding. Gør medierne tilgængelige for borgerne og garanter meninspluralisme. Stop for redaktionel propaganda.

-Garanter borgernes frihed ved i forfatningen at fastslå et totalt forbud mod statsindblanding i deres beslutninger om uddannelse, sundheds- og familiære forhold

Sundhed/Miljø

-Ikke mere ‘indbygget forældelse – Afkræv garanti fra producenterne at deres produkter har en holdbarhed på 10 år, og at reservedele er tilgængelige i den periode

-Forbyd plastiflasker og anden forurenende indpakning

-Afsvæk medicinindustriens indflydelse på sundhedsvæsenet i almindelighed og hospitalerne i særdeleshed

-Forbud mod GMO afgrøder, kræftfremkaldende ukrudtsmidler, stoffer der fremkalder endokrine forstyrrelser og afhængigheden af samme afgrøder

-Genindustrialiser Frankrig (og reducer importen og dermed forurening)

Udenrigs

-Stop for Frankrigs deltagelse i aggressionskrige i udlandet, og udtræden af NATO

-Stop ødelæggelse og indblanding – politisk og militært – i det ‘franske Afrika’, som holder Afrika i fattigdom. Bring øjeblikkelig alle franske soldater hjem til Frankrig. Etabler forbindelser med afrikanske stater på en ligeværdig basis

-Stop for immigrantstrømme, som ikke kan huses eller integreres, på baggrund af den dybe civilisatoriske krise, vi gennemgår

-Respekter nøje international lov og de traktater, vi har underskrevet

Oversat efter
What do the protesters in France want? Check out the ‘official’ Yellow Vest manifesto

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 9. december 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater