Sponsorerne bag COP24 i Polen: Dybt involverede i produktion af kul, brunkul, tjære og skifergas

De økonomiske sponsorer bag COP24 i Polen tæller en række af Europas mest forurenende virksomheder. Ikke sært at de mange klimatopmøder har indskrænket sig til uforpligtende hensigtserklæringer og sat helt utilstrækkelige mål. Kapitalkræfter styrer både de deltagende landes regeringer og er de økonomiske sponsorer af selve mødet. Alle firmaerne pynter sig med grønne projekter, der med ét slag forvandler dem fra udledere af dræbende forurening fra kul og CO2 til ‘socialt ansvarlige og klimabevidste’ aktører i samfundet.

Billedet: Demonstration under COP15 i København i 2009. Reelt er der ingen hindringer sat for den globale klimaødelæggelse, og udledningerne af CO2 er stigende


De sponsorerende virksomheder af COP24 er i følge Corporate Europe:

Tauron, Polska Energia: Polens næststørste energileverandør, fortrinsvis på basis af kul og gas. 80 % af Polens energi kommer fra kul. Firmaet er også involveret i kulproduktion. Staten er medejer.

Sammen med to andre polske kulproducenter har de gennem lobbyvirksomhed, sikret at EU stadig giver støtte til kulproduktionen.
Grønvaskning op til COP24: Sammen med andre firmaer har de lanceret en elbil, der stilles til rådighed for deltagerne på COP24 samt ’grønne’ ladestationer. Særlig grønne er bilerne dog ikke, da Polens el fortrinsvist produceres af kul.

JSW: Fabrikant af koks og en af Polens førende producenter af kul, førende tjæreproducent i EU.
Staten er medejer, og firmaet har store udvidelsesplaner for de kommende år.

Grønvaskning op til COP24: Firmaet har lanceret en bus der stilles til rådighed for COP24-deltagerne. Den drives af brint der er et spildprodukt ved produktion af husholdningsgas, altså fra fossil energi.

PGE: Polens største energisektor virksomhed, på basis af brunkul. Firmaet angives at være nummer 3 på listen over mest dræbende kulvirksomheder i Europa.
Firmaet er statsejet.
PGE deltager i lobbyvirksomhed i EU, der har sikret subsidier til produktionen og lave krav til udledning af farlige stoffer. Det sidder også i Bruxelles to mest magtfulde anti-klima lobbygrupper: Eurocoal og Eurelectric.

Grønvaskning op til COP24: PGE deltager i den offentlige debat, hvor det betegner sig selv som tilhænger af grøn energi. Ikke desto mindre er Polens plan for vindenergi udskudt til sidst i 2020’erne. Anlægget vil først gå i gang når enorme investeringer har sikret kulproduktionen. Sidste år brugte PGE 81 millioner kr på grøn energi og mere end 60 gange så meget på investeringer i fossil energi.

PZU: En af de største forsikringsvirksomhed i Øst- og Mellemeuropa, ledende indenfor forsikring af den polske kulindustri. Staten er medejer.
Står som garant for størstedelen af de polske firmaer indenfor kul og tjære og er selv medejer i en række af de kulproducerende virksomheder. Firmaet har mødt stor modstand fra almindelige forsikringskunder i firmaet, der vender sig mod at deres præmier bliver brugt til investeringer i fossil energi.

Grønvaskning op til COP24: Firmaet fører sig frem som ’socialt ansvarligt’ ved at støtte kultur- og sportsbegivenheder. Under COP24 vil de holde en event i topmødesalen i samarbejde med den polske regering, der vil promovere firmaers sociale ansvarlighed i forbindelse med klimaforandringer.

PKO Bank: Polsk bank, der også opererer i Tyskland, Tjekkiet og Ukraine. Polens største bank og storinvestor i fossil energi.
Staten er medejer.
Banken har bl.a. sikret et lån på mere end 7 milliarder kr. til PGE., der baserer sig på 91 % fossil energi. Lånet skal opgradere kulproduktionen.

Grønvaskning op til COP24: Firmaet promoverer sig som grønt, baseret på at de har reduceret deres brug af papir, batterier og toner.

PGNiG: Polsk producent af naturgas og olie med afdelinger i Bruxelles, Moskva, Kiev og Hviderusland.
Staten er medejer.
Storproducent af naturgas, der ifølge nyeste forskning anses for at være lige så klimaødelæggende som kul pga sin store metanudledning. Særligt når gassen udvindes gennem fracking, en metode der anvendes og vil blive stadig mere anvendt i Polen. Firmaet har ligeledes planer om import af gas fra USA, udvundet ved fracking. En aftale om dette er indgået med det amerikanske firma Chennier, den løber helt frem til 2042!

Grønvaskning op til COP24: Firmaet har sammen med firmaet LOTOS, der er medsponsor af COP24 finansieret gruppen “Citizens Coalition for Responsible Energy“, der fører sig frem som en græsrodsorganisation – men er fortaler for skifergas, som angivelig repræsentant for den almindelige befolkning.
Som en særlig ungdomsrettet kampagne har firmaet op til COP24 arrangeret en konkurrence indenfor videospil og videnskab.
De stiller gasdrevne busser til rådighed for topmødedeltagerne.

LOTOS: Firma der udvinder tjæreolie.
Staten er medejer.
Firmaet står sammen med PGNiG bag falske græsrodsorganisationer, der lobbyer i EU-landene.

LOTOS er medlem af the World Petroleum Council, den mest fremtrædende organisation for den globale benzinindustri og grundlægger af the Central Europe Energy Partners (CEEP), en EU-baseret lobbygruppe for kul, olie og gasvirksomheder.

CEEP er fortaler for at skrotte klimahensyn, fastholde retten til at anvende den billigste energikilde – kul – og derved øge konkurrenceevnen. De argumenterer med, at moderne kulproduktion er meget mere klimavenlig end den tidligere. Et argument man genkender fra vores hjemlige politikere. Dansk svineproduktion er f.eks. i deres mund meget mere klimavenlig end alle andre landes, så derfor er der intet argument for at røre ved den danske landbrugsproduktion.

Grønvaskning op til COP24: LOTOS har bygget 12 elektriske ladestationer og planlægger 38 flere. Dette kvalificerer dem efter egen mening til at kunne kalde sig en socialt ansvarlig virksomhed, der tager hensyn til klima og miljø.
Med deres egne ord ledt af værdier som: ”renhed, åbenhed, innovation og ansvarlighed”.

Man kan ikke undre sig over langsommeligheden, når kapitalismens producenter og kapitalejere har sat sig selv i spidsen for at redde verden fra dem selv. Det hverken kan eller vil de. De er bundet til at sikre deres profit. Men det er arbejderklassen og den brede befolkning ikke. Derfor er det også herfra kravet om en verden og en produktion uden klimaødelæggelse kommer.

Kilde

Big Polluters bankrolling COP24

Læs også

FNs klimatopmøde #COP24: Ingen plan for løsning af klimakrisen
KPnet 6. december 2018

 

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 7. december 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater