FredsVagten ved Christiansborg: 17 år med krigsmodstand – hver dag

Igennem 17 år har FredsVagten hver eneste dag på Christiansborg Slotsplads markeret modstanden mod Danmarks krige. På vegne af FredsVagten skriver Kristian Svendsen: Sørgeligt, at det stadig er nødvendigt, men glædeligt at FredsVagten fortsætter ufortrødent. 

FredsVagten ved Christiansborg har i dag, d.19. okt. 2018, stået neden for Christiansborg i 17 år hver evig eneste dag. Vi står som en daglig protest mod Danmarks farlige, militære engagementer hist og her rundt omkring i verden.

Vi står for at fortælle at krig er foragt for liv og at fred er at skabe.
Bombefly er terrorisering af befolkninger. Samtale og omtanke er fredsskabende.
KRIG ER TERROR – FRED ER MULIG

FredsVagten mener, at Danmark skal bruge indføling i stedet for rå magt.
At Danmarks bidrag til fred skal være at stille sig til rådighed som mægler og mødeplads for konsultationer. At Danmark ihærdigt skal prøve at forstå modparten og konfliktens årsager og derefter handle klogt og eftertænksomt på at få parterne overens. Fred er sværest med våben.

Sidste år blev der i FN vedtaget en global aftale om forbud mod atomvåben.
122 lande stemte for forbuddet, men Danmark støtter ikke aftalen! Det kunne vi ikke, sagde udenrigsministeren, på grund af medlemskabet af NATO, som nu ønsker atommissiler monteret på danske skibe i Østersøen.

Danmark skal ud af NATO, som bliver mere og mere krigsskabende.

I denne måned foregår der en grotesk, stor NATO-øvelse (Trident Juncture) i det nordlige Norge tæt på Ruslands grænse. En øvelse netop baseret på et atomvåben-bærende militær. I stedet for at deltage i dette skulle Danmark gøre opmærksom på NATO-traktatens artikel 1, som er skrevet helt i FredsVagtens ånd:

”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.”

På vegne af FredsVagten
Kristian Svendsen, fredsvagt

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 19. oktober 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater