Irans Arbejderparti (Toufan): Vi vil hverken tilgive eller glemme!

Ved 30-året for massakren på de politiske fanger i august-september 1988

Året 2018 markerer 30-året for massakren på de politiske fanger i Iran. I månederne august-september 1988 lod lederen af Den Islamiske Republik Iran, morderen Ayatollah Khomeini tusindvis af politiske fanger henrette.

Khomeini trak den iranske-irakiske krig ud over 8 år, men i sommeren 1988 var han tvunget til at sluge den bitre pille, at erklære våbenhvile, mens han halvofficielt erkendte nederlaget. For at fortsætte sit middelalderlige styre og terrorisere civilsamfundet lod han dødens dæmoner ramme de politiske fanger. Ved med ubeskrivelig grusomhed og vildskab at beordre henrettelsen af tusinder af håbefulde kommunister og revolutionære, gennemførte Khomeini et blodbad uden fortilfælde i Irans nyere historie.

Som Khomeini’s efterretningsminister Ali Falahian fastslog sidste år: ”Det islamiske regime så sin fremtid i at udrense fængslerne og eliminere fjenden, og dette blev gennemført efter ordre fra imam Khomeini”

Khomeini’s order lød:

I alle tilfælde gælder det, at for enhver der på et hvilket som helst punkt står i et modsætningsforhold til den islamiske republik, vil hans dom være dødsstraf. Udrader islams fjender øjeblikkeligt. Alle sager skal genoptages hurtigst muligt”.

Denne atmosfære af frygt og intimidering chokerede samfundet, og under Rafsanjanis præsidentskab begyndte regeringens nyliberale politik for økonomisk tilpasning at grave grøfter i samfundet. De katastrofale følger af denne politik står krystalklart for enhver arbejdende mand og kvinde i dagens Iran.

Ved de barske drab mistede kammeraterne Mehdi Mehralian (Hashem), Hojat Alian (Kiumars) og Farhad Pashaki, militante medlemmer af Irans Arbejderparti (Toufan), sammen med et stort antal andre revolutionære livet. De ofrede deres liv for den iranske revolution og underlagde sig ikke Den Islamiske Republiks reaktionære love.

De fundne massegrave i Khavaran er et vidnesbyrd om de forfærdelige forbrydelser, og som de skyldige står enhver højt rangerende person i Den Islamiske Republik.
Irans folk tilgiver ikke de ansvarlige for massakren på de politiske fanger, den fysiske eliminering af frihedskæmperne tilbage til starten på ayatollahstyret – fra Teheran til Kurdistan til Turkmensahra (region i det nordlige Iran o.a.) – til universiteter og arbejdspladser. Det iranske samfund venter utålmodigt på dagen hvor forbryderne vil blive stillet for retten.

På 30-årsdagen for massakren på de politiske fanger i sommeren og september 1988 hylder Irans Arbejderparti (Toufan) de faldne partikammerater og alle de der gav deres store ofre for frihed, lighed, uafhængighed og social retfærdighed. Vi vender sorgen over dette kriminelle anslag til et våben der vil intensivere kampen mod Den Islamiske Republik Irans kriminelle regime og dets bøller!

Irans Arbejderparti (Toufan) er medlem af CIPOML (Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer), som også APK er medlem af.

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  19. september 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater