Sosu’erne siger fra over for fyringer i Region Hovedstaden

Tillidsrepræsentanter fra FOAs afdelinger i Region Hovedstaden var i sidste uge samlet for at diskutere det sparekatalog der er blevet fremlagt op til regionens budgetforhandlinger. FOA-medlemmerne protesterer i et åbent brev over at der lægges op til at 627 jobs til ansatte i regionen skal spares væk.

Fra FOA-afdelingerne i Region Hovedstaden

Lige nu er 100 tillidsrepræsentanter samlet til konference lige i kølvandet på det sparekatalog regionen vore regionspolitikere forhandler budget 2019,så det får dette brev med på vejen.

Kære ansvarlige regionspolitikere i Hovedstadsregionen

Vi har nu fået et oplæg på de besparelser, der skal findes i Regionen, hvoraf det fremgår, at der samlet set skal nedlægges 627 stillinger. Det er slet ikke det billede vi, som medarbejderrepræsentanter, blev præsenteret for i foråret. Siden da kan jeg se, at det beløb regionen meldte ud, nu er mere end fordoblet.

I min optik ligner det, at regionens hospitaler har indlagt mere end det dobbelte i budgetstramninger, fordi de ser sig nødsaget til at polstre sig. Polstre sig forstået på den måde, at der er lokale puljer. En fremgangsmåde jeg finder ganske usympatisk taget i betragtning af, hvor langt i knæ regionens arbejdspladser allerede er.

Et andet udsagn vi hørte i foråret var fra regionsdirektøren, som meldte ud, at man ønskede at forhindre fyringer. Det var en positiv udmelding, for vi ved jo, at omsætningen af medarbejdere i regionen er høj, så man må kunne forvente, at der vil være job til de fleste. Men, det er ikke længere det billede vi ser, nu hvor udmeldingen om besparelsen forventes at blive 627 stillinger, hvoraf de 81 formodentligt udmønter sig i afskedigelser.

Der er efter min mening slet ikke harmoni i det billede, vi har af – på den ene side mangel på medarbejdere i den offentlige sektor og på den anden side udmeldingen om forventede fyringer.

Jeg syntes, det er et virkeligt dårligt signal I udsender til jeres medarbejdere og til brugerne af regionens hospitaler. Hvem vil være tryg og glad for at arbejde et sted, hvor vi ofte skal igennem fyringer?

Tager I mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø, sygefravær og forringet kvalitet i sundhedsvæsnet med i jeres beregninger?

Så hermed en opfordring til jer politikere at tænke jer en ekstra gang om, og bed de ansvarlige ledere om at tænke i andre løsninger end at fyre alle disse medarbejdere.

På vegne FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

Lene Lindberg
Afdelingsformand FOA Nordsjælland
Tlf. 24 21 56 72


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater