Uacceptable OK-krav fra Sophie Løhde

Medierne har nu i månedsvis bare talt om 3 knaster i OK-forhandlinger. Men ikke noget om arbejdsgivernes urimelige krav. Jeppe Kragelund Næstformand og medlem af OK18-forhandlingsdelegationen i Gymnasielærerne skriver i et åbent brev til Sophie Løhde, hvorfor hendes krav ikke kan accepteres.

Frontalangrebet på lærerne fra 2013 fortsætter i 2018 og bredes ud til andre grupper

I brevet hedder det bl.a:

60 % af lønnen skal da forhandles lokalt!

KUN 3,2% af gymnasielærerne synes, at mere af lønnen skal forhandles lokalt. Sophie Løhde, hvordan kan du tro, at vi takker ja til dit tilbud om 60 %? (I dag er tallet ca. 10 % og faktisk kun det halve på de erhvervsgymnasiale uddannelser). Når andelen af lokal løn stiger, er jeg sikker på, at det de facto vil betyde en lønnedgang for vores medlemmer, da der ikke er udmøntningsgaranti. Forklaringen herpå er simpel. De lokale lønkroner bruges i stedet til at lappe hullerne i budgetterne, som er opstået på grund af jeres nedskæringer på 2 % om året – det ser vi allerede ske på skolerne i dag!

Sophie Løhde, det bliver et nej tak. Vores medlemmer skal ikke af egne lønmidler betale for de politisk besluttede nedskæringer.

Krav om fleksibilitet, men for hvem?

Sophie Løhde, du vil have øget fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Dette betyder reelt set risiko for mere ujævn arbejdsbelastning uden kompensation fx i form af betaling for overarbejde. Vi er bestemt indstillet på, at arbejdet skal kunne tilrettelægges fleksibelt, men da det er arbejdsgiveren, som har ledelsesretten, vil dit forslag om fleksibilitet ensidigt være i arbejdsgivers favør.

Det bliver derfor et nej til dit forslag, medmindre du vil bløde op og sikre fleksibilitet for begge parter som en del af et godt arbejdsmiljø – så er vi helt på bølgelængde .

Frokostpause – den snupper jeg ikke før 2024…

Du har flere gange offentligt sagt, at regeringen ikke har intentioner om at fjerne den betalte frokostpause, men til trods for dette, vil du ikke skrive “intentionerne” ind i overenskomsten. I stedet tilbyder du, at frokostpausen er sikret frem til 2024. Undskyld mig, det er vel det samme som at sige, at efter 2024 kan frokostpausen, med en værdi svarende til 7,25 % af lønsummen, fjernes uden forhandling.

Hånden på hjertet, så kan du vel ikke være overrasket over, at vi er tvunget til at takke nej til din 2024-model, som reelt vil sætte vores medlemmer ca. 2,5 timer op i arbejdstid uden lønkompensation.

Urealistiske – ja nærmest absurde – krav fra arbejdsgivers side kan dermed føre Danmark ud i en storkonflikt – meget trist og bekymrende for Danmark og den danske model, som er rammen om det arbejdsmarked, som vi kender i dag.

Med venlig hilsen
Jeppe Kragelund Næstformand og medlem af OK18-forhandlingsdelegationen i GL

Indlægget har været bragt på avisen.dk

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  26. april 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater