Nyt gigaforbund af LO og FTF

Delegerede i LO og FTF har besluttet sig for sammenlægning af de to store forbund til en stor faglig sammenslutning på henved 1,5 milllioner mennesker – en meget stor del af de danske lønmodtagere. Umiddelbart efter resultatet af afstemningen forelå gik over til at stifte det ny megaforbund. Det vil fungere fra 1. januar 2019.

OK2018 viser at medlemmerne kræver en kæmpende fagbevægelse –
og ikke en mega-fusion

Fagtoppen jubler og betegner det som ‘historisk’. Blandt dem det handler om er glæden behersket – og nogle steder er vreden fremherskende.

For sammenslutningen er fagtoppens beslutning – og dens alene. For medlemmerne af de to hovedorganisationer er ikke blevet hørt. Der har ikke været en systematisk og omfattende diskussion, og spørgsmålet har ikke været sat til urafstemning, selvom det handler om begge de to forbunds identitet.

Nogle få hundrede delegerede i begge hovedorganisationer har stemt om det. Med et stort flertal i LO-toppen, mens FTFs delegerede kun godt og vel kunne mønste det 2/3-deles flertal, som kræves for nedlæggelse. Bundudemokratisk – sådan lyder kritikken nedefra.

Sammenslutningen vil give øget styrke, lyder argumentet. Ikke mindst øget politisk styrke, tilføjes det. Det ny megaforbund vil udvikle den danske samfundsmodel.

Kritiske kommentarer kan dog ikke undgås, selvom fagtoppen jubler. Som f.eks. denne fra Kim Jørgensen, der i avisen.dk havde dette at sige om sammenslutningen af de to forbund, der ni ikke bare omfatter faglærte og ufaglærte arbejdere, men også mange funktionærer, indbefattet ledende funktionærer:

– Det endegyldige dødsstød for fagbevægelsen som kampenhed. Fremover vil fagbevægelsen overgå til at være et rent service- og oplysningsbureau.

Netop i disse dage demonstrerer hundredtusindvis af offentligt ansatte i kampen omkring OK18 landet over, at de har brug for og kræver netop en kæmpende fagbevægelse.

Se også

Faglig mastodontfusion af LO og FTF – Hvem er den til gavn for?
KPnet 11. april 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 KPnet 13. april 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater