Regeringen satser på privatbilismen – og forventer flere trafikdræbte

Danmarks officielle mål for færre trafikdræbte vil ikke blive nået, ‘erkender’ regeringen. Som modsvar forsøger trafikminister Ole Birk Olesen, at manipulere med opgørelsen af dræbte. Det sker samtidig med, at regeringen har proklameret, at det nu er bilisternes tur til at blive tilgodeset fremfor den kollektive trafik.


Det har hidtil været Danmarks officielle mål at antallet af trafikdræbte i 2020 skal være bragt ned på 120 om året. Det bliver imidlertid svært når trafikken og hastigheden på de danske veje stiger, og det samtidigt er regeringens plan, at privatbilismen fremover skal tilgodeses på bekostning af offentlig transport.

Vejdirektoratet kunne d. 12. februar fremlægge sin statistik for den tiltagende trafik på motorvejene. Motorvejene betegnes ganske vist som de sikreste vejstrækninger, men med en generel øget privatbilisme vil under alle omstændigheder gå i retning af en større risiko. I 2017 blev 183 mennesker dræbt på vejene.

Kilde: Vejdirektoratet

Der er da også stigende trafik generelt. Her ses udviklingen i kørte kilometer 2008-2016


Antallet af trafikdræbte er faldet frem til 2012, men er herefter stagneret.

Trafikminister Birk Olesen ‘erkender’ at målet næppe nås, men vælger samtidigt, at opgøre tallene på en helt ny måde. Det er slet ikke antallet af dræbte der tæller, men antallet af dræbte pr kørt kilometer!

Mogens Kjærgaard Møller, fra Vejdirektoratet udtaler til Ingeniøren, at det ikke er hverdagskost, at en minister undsiger målsætningen fra Færdselssikkerhedskommissionen, og han forklarer samtidig, at målsætningen aldrig har været et forholdstal, men drejet sig om et konkret antal mennesker.

Et antal man netop kan nedsætte ved planlægning og prioritering af trafikformerne.

Et forholdstal vil give los for uhæmmet privatbilisme, der både vil give flere trafikdræbte og øget forurening og klimaødelæggelse.

Fremme af privatbilismen er regeringens politik

Regeringen har på det seneste fremmet privatbilismen bl.a. ved at sænke reegistreringsafgifterne på biler, sænket priserne på Storebælts Broen og planlægger at hæve hastigheden på udvalgte landeveje til 90 km/t og på udvalgte motorvejsstrækninger til 120 km/t, samt at udbygge motorvejsnettet yderligere.

Målsætningen er øget mobilitet, mere pendling og billigere fragt af varer på tværs af landet – til fordel for erhvervslivet. Til gengæld udsultes og privatiseres DSB – og hermed trafiksikkerheden, miljøet og retten til billig og tilgængelig transport for alle.

Se

Flere biler på vejene: Minister undsiger mål på 120 trafikdræbte
Ingeniøren 16. februar 2018

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 16. februar 2017

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater