Narkokrigen mod den amerikanske arbejderklasse

 Siden 1999 er i al fald 700.000 amerikanere døde af narkopræparater på recept, ifølge officielle tal. Det reelle tal er større endnu. 5 millioner er lige nu afhængige af recept-narko, og mange af dem vil dø. Det kunne stoppes – men bliver det ikke. Magthaverne har ingen interesse i en stor arbejder-overskudsbefolkning.

Det er ikke fordi problemet bliver fuldstændig overset. Men i betragtning af, at dødstallet er langt højere end de sammenlagte amerikanske krige i perioden, er det bemærkelsesværdigt, at det får så lidt plads i medierne eller i amerikansk politik.

Kendsgerningerne taler for sig selv: En narkotika-epidemi hærger USA og rammer de amerikanske familier, byer og stater hårdt. Ikke mindst i de tidligere industriområder, som er forfaldet og siden 1980’erne er betegnet som ‘rust-bæltet’ – men som engang kaldtes det amerikanske ‘hjerteland’.

Dette hærgede bælte strækker sig fra det vestlige New York gennem Pennsylvania, West Virginia, Ohio, Indiana, en del af Michigan til det nordlige Illinois, den østlige del af Iowa, og det sydøstlige Wisconsin.

Det er ikke mindst her Donald Trump med sine løfter om genopretning af den forsvundne industri og den nedslidte og forsømte infrastruktur har fået stor vælgeropbakning.

Det er også her, at hundredtusinder fortrinsvis fra arbejderklassen er døde i narkotikaepidemien, som begynder med lægelige udskrivning af stærk medicin og ender med et afhængighedsforhold, der ødelægger og ruinerer familierne og ofte fører til døden.

Den engang så stærke og fagligt bevidste arbejderklasse i denne region er blevet svækket med millioner af narkoafhængige, der ikke har ressourcer og modstandskraft til at modstå ødelæggelsen af deres liv og fremtid.

Hundredtusinder – især fra arbejderklassen – er døde og millioner af narkoafhængige, der er ude af stand til at forhindre ødelæggelsen af deres fremtid har erstattet en tidligere magtfuld arbejdsstyrke. ‘Epidemien ødelægger den amerikanske samfundsstruktur’, konstaterer professor. James Petras og Robin Eastman-Abaya, to fremtrædende skikkelser på den amerikanske venstrefløj i en artikel på Global Research.

Se
The Opioid Epidemic in America – Killing One Million Workers: The Triumph of Capital
Af James Petras og Robin Eastman-AbayaEr det en nærmest uforklarlig ulykkeshændelse og en uafvendelig dødbringende epidemi, de amerikanske arbejdere er ramt af?

Eller er der mere skumle kræfter – dele af medicinalindustrien, politikere og bevidst svigtende tilsyn, der har tilladt lægerne at blive ved med at udskrive dødelige narkotiske stoffer til millioner af mennesker siden 1999?

Det kunne være stoppet, om politikere og myndigheder havde villet og prioriteret det.

I de to forfatteres artikel efterspores, hvem der er kræfterne bag dette faktiske massemord, som sammenlignes med den britiske dumping af opium i Kina i midten af 18-tallet, et bevidst forsøg på at forgifte en befolkning og ødelægge den sociale orden.

De opstiller også en række skridt, der kan tages for at stoppe og imødegå epidemien – i allerførste række skabelsen af massebevægelser imod dem, i anden omgang forbud og retsforfølgelse af de ansvarlige.

Forfatternes konklusion er skræmmende klar:

“Over fem millioner er ramt af narkomisbrug på recept eller i det mindste begyndt at gå den vej. Dette er en sand amerikansk holocaust med mange millioner efterlevende – med snesevis af millioner af børn som lever hos ældre familiemedlemmer eller anbringes på institutioner i det overbebyrdede børnevelfærds-system.
Bødlerne og deres medskyldige er blevet rige (…)

Afhængighedskrisen er en del af den klassekrig, som føres af overklassen mod middelklassen og de lavere klasser i dette land. Den virkelige, om ikke udtrykte, konsekvens af deres handel har været at frasortere den befolkning, som er blevet gjort overflødig af elitens økonomiske og politiske beslutninger og at ødelægge evnen hos millioner af deres ofre, familiemedlemmer, naboer og venner til at forstå, organisere, forene sig og slå igen mod dette angreb til forsvar for deres egne klasseinteresser.”

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 4. februar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater