USA under pres: Petrodollar-systemet udfordres

USA har gennem årtier været verdens stærkeste økonomiske magt – ikke mindst i kraft af petrodollar-systemet fra 1973. Nu forbereder bl.a. Kina et opgør med det. USA planlægger modtræk.

Petrodollaren – eller ‘olie for dollars’ – er et internationalt betalingssystem for handelen med olie, som USA indførte sammen med Saudiarabien i 1973, efter at dollarens indløselighed i guld blev sløjfet at Richard Nixon i 1971. Det har givet dollaren en status som ‘global reservevaluta’ (efter guld).

I 1975 havde alle OPEC-lande tilsluttet sig systemet til gengæld for amerikanske våbenleverancer og militæraftaler. Ikke mindst mod revolutioner og folkelige opstande.

Det særlige oliehandelssystem har for USA betydet en enormt indbringende efterspørgsel efter dollars, fordi nationale valutaer først måtte veksles til den amerikanske møntfod ved oliekøb. Den amerikanske centralbank står som bekendt for trykningen af dollarsedler. Tilsvarende har den pålagt andre lande en særlig afgift ved oliehandelen med milliardomkostninger.

Nu planlægger den fremstormende kapitalistiske stormagt Kina et angreb på oliedollaren og dollarens globale dominans. Planen er fra engang i 2018 at lade handelen med oil futures (fremtidige oliekøb) foregå i yuan i stedet for i dollars. Men i modsætning til dollar-systemet skulle handelen i yuan helt og fuldt kunne omveksles til guld på valutamarkederne i Shanghai og Hongkong.

Det er en udfordring, som USA med garanti vil tage særdeles alvorligt. Men med svækkelsen af dollarens købekraft har adskillige lande forsøgt eller forsøger at bryde ud af denne afhængighed. Det gælder f.eks. Iran, Syrien, Venezuela og Nordkorea – ‘Ondskabens akse’.

USA er villig til at forsvare dollarens globale stilling med våbenmagt. F.eks. da Saddam Hussein besluttede at sælge olie for euro, eller da Libyens Muammar Gaddaffi planlagde en pan-afrikansk guldindløselig dinar. Olie, oliehandelen og de amerikanske krige i Mellemøsten og Afrika (som Danmark er med i) hænger tæt sammen. De overfor nævnte lande ligger stadig højt på den amerikanske målttavle.

Men petrodollar-systemet vakler. Store magter som Rusland (den største olieproducent, fulgt af Saudiarabien), Kina (nr. 6) og Indien handler olie i egen valuta. Den kinesiske udfordring er beregnet til at svække det yderligere.

Rusland, Iran og Venezuela er i forvejen hårdt ramt af amerikanske sanktioner og vil være stærke støtter for de kinesiske planer om en olie-yuan. BRICS-landene og SCO (Shanghai Cooperation Organisation), med Iran og Tyrkiet tilknyttet, handler i stadig højere grad udenom dollaren.

Det ser samtidig ud, som om Saudiarabien søger efter veje ud af det snævre petrodollar-partnerskab med USA.

Hvad de amerikanske reaktioner på olie-for-yuan bliver, er endnu uvisse. Men at de kommer, er sikkert nok. Og at brug af militærmagt indgår i planerne  er tydeligt – f.eks. mod Nordkorea, Venezuela og/eller Iran. Eller mod Rusland og/eller Kina.

Se også

Petrodollar: System, History, How It Recycles, Will It Collapse?
The Balance

Venezuela Just Stopped Accepting US Dollars for Oil As Countries Join Forces to Kill US Petrodollar
Thefreethoughtproject

‘Fort USA’: Trumps militærdoktrin for ‘America First’
KPnet 19. december 2017

Olie og gaskrige: Kampen for at kontrollere Mellemøstens olie og gasforekomster
Af Henning Paaske Jensen, KPnetBlogs

 

Netavisen 28. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater