Et program for kamp mod terrorisme – Af Arbeit Zukunft

Vores medfølelse går til ofrene og deres familier – Bekæmp årsagerne til terror, had og vold!

Udtalelse i den marxistisk-leninistiske avis Arbeit Zukunft i anledning af terroren i Berlin

Tirsdag den 20. december 2016

berlin_terror_20122016

12 døde og mere end 40 sårede – det er en grusom handling der ryster os.

Om det sker i Berlin, Nice, Kabul, Ankara, Istanbul så er det forfærdeligt, og vores medfølelse gælder alle ofre og deres pårørende. Terrorangrebene øges rundt omkring i verden. Nu finder sådanne handlinger også sted i Tyskland.

Mange beherskes af frygt, fordi terror er uforudsigelig. Og det rammer vilkårligt uskyldige mennesker. Mange ønsker hurtig handling. Det gør vi også.

De herskende udnytter situationen til at gennemføre foranstaltninger med endnu mere politi, endnu mere overvågning og hjemlige militæroperationer. Men uanset hvor meget der bliver oprustet, vil terror ikke dermed kunne forhindres, hvilket også bevises af det aktuelle eksempel.

Situationen benyttes også til at der snakkes om ”Vi” og om ”National enhed”. En enhed som ikke findes, fordi vores land er dybt spaltet: I rig og fattig, i dem der med den nuværende kurs profiterer stadig mere, og i dem der mister stadig mere og har kurs nedad.

Med oprustning af politi og militær vil denne kløft uddybes endnu mere. For de fattige skal betale, og de rige ophober således endnu mere profit.

I stedet for at Tyskland forvandles til en politi- og militærstat, må der gennemføres virkelig effektive forholdsregler til bekæmpelse af terrorens årsager.

Allerførst gælder det derfor tilbagetrækning af alle tyske tropper fra udlandet, og afslutning af enhver form for krigsdeltagelse. En krigsdeltagelse som er med til at drive mennesker ud i nød og fortvivlelse, som kaster dem ud i en situation med kaos og elendighed. Det er en god grobund for terrorisme.  Kan man forestille sig, at mennesker, hvis familier i Afghanistan, Syrien, Libyen og andre steder er udslettet af vestlige ’fredsskabere’ ikke udvikler had?

Desuden betyder krige alvorligt traumatiserede mennesker. Ifølge videnskabelige undersøgelser er omkring en tredjedel af alle soldater efter afsluttet krigsindsats alvorligt mentalt forstyrret. Der findes ingen undersøgelser i forhold til indvirkningen på civile.

Som det andet må al våbeneksport stoppes øjeblikkeligt. Fordi der i næsten alle krige og borgerkrige på begge sider normalt bliver indsat tyske våben. Det samme gælder for alle terrorgrupper, som kæmper med tyske våben. Alle ved, at Saudiarabien, nogle Golfstater og Tyrkiet har støttet og støtter IS og andre terrorgrupper. Alligevel bliver der gladeligt fortsat leveret våben fra Tyskland dertil.

Hadet og volden vil vokse som en yderligere kilde til terrorisme. Politikere, der betegner sig selv som kristelige, retfærdiggør det med, at det sikrer arbejdspladser i rustningsindustrien.

En af de første terrorgrupper – Taliban – blev opbygget af USA og NATO i kamp mod Sovjetunionens indflydelse i Afghanistan. Også Al Qaeda og IS er skabninger frembragt af USA og Vesten. De har alle til sidst vendt sig imod deres egen skaber.

Den, der har regimet i Saudiarabien som ’samarbejdspartner’, hvor folk bliver halshugget med sværd, har heller ingen skrupler i forhold til terroristiske kræfter som IS. Sådanne bander kan først for alvor bekæmpes, hvis det sker i kamp mod deres skabere.

Andre lande som Afghanistan, Irak, Yemen, Libyen, Syrien osv. kan roligt bombes i grus og synke ned i en blodpøl. Disse terrorgrupper og bander kan kun eksistere ved at sælge råvarer billigt. Det vækker grådigheden hos kapitalen. Altså gennemføres der forretninger, hvormed de kan finansiere terrorgrupper.

Dette må der også straks sættes en stopper for. Ingen understøttelse, ingen forretninger, ingen økonomiske transaktioner med dem!

Udplyndring af fattige lande er en yderligere faktor for tiltagende elendighed og dermed forbundet med et stigende had – som en voksende kilde til terrorisme. Der må sættes en stopper for udbytningen og nedbrydningen af de afhængige lande. Kapitalismen er en af de største kilder til had og vold – en skaber af terrorisme.

Der må hårdt og konsekvent sættes en stopper for terror, had og vold i vores eget land. Siden 1990 har nazister myrdet flere hundrede mennesker, fordi de var udlændinge, hjemløse, handicappede og venstreorienterede. Dette er terror!

Helt åbent prædiker tusindvis af racister og fascister had og vold. Det skaber en atmosfære for yderligere terror. I 2015 fandt der 700 angreb sted. Heraf var der 100 brandattentater mod flygtningecentre. Dette er massiv terror.

Også den person, der har foretaget det morderiske terrorangreb i Berlin. er i vores øjne en racistisk fascist. Hans religiøse fanatisme gør det kun endnu værre.

Terror skal straffes hårdt, uanset om den udgår fra nazister eller IS

Organisationer der udbreder had, vold, terror skal forbydes. Derfor forlanger vi at alle fascistiske og racistiske organisationer som NPD, REPs, AFD forbydes. Vi opfordrer også til at forbyde deres propaganda!

Vi kræver også lukning af moskeer,finansieret af Saudi-arabien og andre, som prædiker had, samt forbud mod racistiske udenlandske foreninger.

Vi ønsker ikke borgerkrig i vores land! Derfor afviser vi enhver splittelse blandt arbejderne og folket. Lige meget om den oppiskes af fascistiske og racistiske agitatorer eller religiøse fanatikere, uanset hvilken religion de dyrker.

Kun kapitalen nyder godt af en sådan splittelse. Fordi så kan de gensidigt bekæmpe hinanden, mens kapitalen går fri og kan uhindret herske og forøge sin rigdom.

Men den allerbedste sikkerhedsforanstaltning mod terror er afskaffelsen af det kapitalistiske system, der med sin tvangsmæssige stræben efter maksimalprofit ødelægger kloden og skaber endnu mere fattigdom, elendighed – og millioner af flygtninge i hele verden.

Vores antiterror-program er enkelt og klart:

– Tilbagetrækning af alle tyske tropper og politi fra udlandet! Ingen deltagelse i krige!

– Forbud mod våbeneksport!

– Ingen støtte, ingen handel, ingen finansielle transaktioner med terrororganisationer!

– Gældssanering for lande, der holdes i tilbageståenhed, og hvis folk trues af sultedød!

– Slut med imperialistiske magters røverier i forhold til landbrug, naturressourcer og den menneskelige rigdom i ’den tredje verden’.

– Forbud mod alle fascistiske og racistiske organisationer! Forbud og straf for religiøst og racistisk had!

Originalartikel her

Avisen Arbeit-Zukunft udgives af ‘Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland’.
Denne organisation er medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer –  som også Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) er medlem af.

KPnet 22. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater