Folkemord på Balkan i 1990’erne – med dansk deltagelse

D. 24. marts blev den bosnien-serbiske ex-leder Radovan Karadzic dømt ved FN’s krigsforbrydertribunal til 40 års fængsel for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden. En dom, der også burde fældes over NATO og de ansvarlige politikere, der gennemførte en politik for at opløse Jugoslavien, og med deres bombardementer står bag et endnu større folkemord.

balk7

Dommen for folkemordet i Srebenica

Af Anders Romelsjö

De jugoslaviske krige i 1990-erne blev drevet frem af vesten gennem udnyttelsen af nationale modsætninger og for egne interesser. Anders Romelsjö belyser i en kommentar til dommen mod Karadzic krigene på Balkan, der opløste det daværende Jugoslavien.

Læs indlægget her

Domen för folkmordet i Srebenica (sv)

EU, USA og NATO i forening stod bag en plan om magtovertagelse i de tidligere folkerepublikker, der blev ført med midler spændende fra økonomisk pression, over fremme af modsætninger og endelig med bomber og folkemord.

Ser man på et landkort i dag er den vestlige indflydelsessfære rykket tæt frem til den russiske grænse, hvor både NATO og EU er udvidet kraftigt.

D. 14. februar 2002 skrev Kommunistisk Politik:

– Krigen og de voldsomme bombardementer, der tvang Jugoslavien i knæ, blev gennemført uden at være sanktioneret af FNs sikkerhedsråd, i strid med FNs charter. Den blev gennemført af NATO ved at krænke denne såkaldte forsvarsalliances grundlag, som forudsætter aggression fra anden part mod et NATO-lands territorium.

Adskillige af deltagerlandenes forfatninger, som forbyder deltagelse i aggressionskrig mod andre lande, blev krænket ved samme lejlighed. Danmark var (og er) som bekendt deltagerland…

– Det virkelige formål var at sikre den endelige opsplitning af Jugoslavien, fjernelse af Milosevic-regimet og at sikre USA’s, NATOs og EU’s ‘fælles’ overherredømme i hele Balkan-regionen.

Hver eneste af de imperialistiske hovedaktører – fra USA til Tyskland – havde derudover deres egen dagsorden og specifikke interesser at pleje. For USA’s vedkommende som en del af dens geostrategiske plan for at opnå kontrol over Kaukasus-området og dets rige olieressourcer og sikre nye forsyningsveje, hvor Kosova og Albanien indgår, og for at inddæmme det kapitalistiske Ruslands bestræbelser på at genvinde en supermagtsposition i verden.

Læs hele indlægget her

Milosevic i Haag: Skueproces for åben skærm
Af Klaus Riis

KPnet 25. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater