Frede Klitgård 1923 – 2015

Mindeord fra Arbejderpartiet Kommunisterne


Frede Klitgård 1923 – 2015

Frede Klitgård døde 92 år gammel den 5. juni.

Frede var uddannet som typograf. Fra 1942 deltog han i en række stadig mere effektive aktioner tilknyttet modstanden i Århus – ikke mindst jernbanesabotager.
I 1943 blev hans gruppe optrevlet. Nogle af medlemmerne blev dødsdømt og henrettet. Frede blev på grund af sin unge alder idømt livsvarigt tysk tugthus, som han skulle afsone i Dreibergen ved Rostock.
Han overlevede og kom til Danmark kort før krigsafslutningen med en af de hvide busser.

Hans oplevelser gjorde ham til kommunist, først i DKU, på et tidspunkt som landssekretær, og siden som journalist på Land og Folk. Som Moskva-korrespondent dækkede han den berygtede 20. kongres i 1956, og blev et par år senere udvist af Sovjetunionen. I 1962 brød han med DKP på grund af partiets følgagtighed over for de nye sovjetiske magthavere, og var med til at danne den nye marxistisk-leninistiske bevægelse i Danmark. Han tilsluttede sig senere Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister og var til sin død medlem af Arbejderpartiet Kommunisterne.

En af hans vigtigste indsatser for modstandsbevægelsen har ligget efter krigen, hvor nazismen blev slået, men ikke udryddet. Frede Klitgård var til sin død formand for veteranorganisationen Aktive Modstandsfolk og var i mange år også formand for Folkebevægelsen mod Nazisme. I årtier ydede han en stor indsats for helbredssvækkede modstandsfolk blandt andet gennem en række erstatningssager. Som redaktør af det antifascistiske tidsskrift Håndslag i mere end 20 år virkede han for at fastholde modstandskampens ægte historie og idealer mod en stadig mere omsiggribende historieforfalskning. Kort før sin død fik han afsluttet redigeringen af et stort udvalg af hans artikler, som vil udkomme som bog i løbet af sommeren.

Med Frede Klitgård er en af de store antifascistiske kæmpere gennem et helt liv og et af de sidste vidner fra den væbnede modstandskamp gået bort. Frede holdt aldrig op med at kæmpe. Hans tro på modstandsbevægelsens idealer og en bedre fremtid for menneskene forblev usvækket.

Ære være Frede Klitgårds minde!

Arbejderpartiet Kommunisterne
Centralkomiteen

6. juni 2015

Frede Klitgård og kampen mod nazi og for en anden fremtid 1923-2015
Artikler af Frede Klitgård bl.a. om den antifascistiske kamp, om modstandsbevægelse før og nu. Desuden artikler om Frede Klitgård, mindeord og nekrologer

Netavisen 6. juni 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater