Mogens Hansen 1951 – 2013

Mo-Od sætter punktum

Mogens_Hansen


Mogens, et usædvanlig godt og solidarisk menneske, en kammerat og ven, er gået bort

Mogens Søderberg Hansen fra Odense, med i APK/Odense, Arbejderpartiet Kommunisterne, er pludselig revet bort i en alder af 62 år. Hermed har arbejderklassen og den kommunistiske bevægelse mistet en bundsolid, vidende ven og kammerat, som altid var offervillig og solidarisk. Han var karakteriseret af en meget stærk klasseholdning med baggrund i sin opvækst i en arbejderfamilie i Valby.

Rigtig mange har stiftet bekendtskab med Mogens’ velskrevne og vidende pen, som han signerede Mo-Od. I mange år var han fynsk lokalredaktør på Dagbladet Arbejderen, da avisen var under revolutionær ledelse, og senere blev han skribent for APK’s blad Kommunistisk Politik, hvor han især skrev om overførselsindkomster, socialt udsatte og indvandrere. I de senere år koncentrerede han sig om oversættelser, især fra engelsk og tysk.

Mange mennesker i Odense kender også Mogens som tovholder for Oktober Bogbutik igennem en lang årrække, og man har også kunnet møde Mogens i den store bod på Rød 1. Maj i Munke Mose hvert år.

Mogens’ solidariske holdning kom gav sig bl.a. udslag i en krystalklar holdning imod fremmedfjendtlighed og racisme. Især mange tyrkiske kammerater arbejdede sammen med Mogens i FIDO (Foreningen Indvandrere og Danskere i Odense). Den kom også til udtryk i hans arbejde i FMN – Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Mogens var usekterisk, men også urokkelig i sin klasseholdning: Politiske diskussioner på højt niveau er vigtige, men allervigtigst er at få tingene omsat til handling på en forståelig måde.

Man kan trække en lige linje fra 1985, da den kommunistiske bevægelse i Odense – dengang DKP/ML – mødte Mogens til blokadeaktiviteter ved bybusserne til støtte for den store påskestrejke, og frem til lockouten og nedskæringsangrebene i dag. Han var uafbrudt med lige siden.

Endnu kan man høre Mogens: Lad os nu komme i gang og lave et ‘NOK er NOK’-møde mod reformangrebene!

Mogens vil være en savnet ven og kammerat, men mindet om hans store offervilje og solidaritet vil leve videre og inspirere andre til at finde ekstra styrke i en tid, der kalder på samling og modstand.

APK/Fyn – Arbejderpartiet Kommunisterne

15. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater