EMEP: Nej til NATO og missilforsvars-systemet

Udtalelse fra  Tyrkiets Arbejderpartiet EMEP, Tyrkiet

Kommunistisk Politik 13, 2011

AKP-regeringen (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet) fortsætter med at lyve over for det tyrkiske folk. Op til NATO’s Lissabon-møde udtalte AKP-lederne, både statsminister Erdogan og udenrigsminister Davutoglu, at de havde indvendinger mod visse dele af  Projekt Missilforsvars-system, der var sat på dagsordenen af NATO.

Efter Lissabonmødet, hvor Tyrkiet var repræsenteret af præsident Abdullah Gul, påstod officielle udtalelser, at Tyrkiet havde haft succes med fremlægge sin sag, som om dets indvendinger mod projektet faktisk blev taget i betragtning.

På NATO-mødet blev missilforsvars-system-projektet vedtaget, og forbindelserne mellem NATO og  EU blev diskuteret, både med EU-lande, som ikke er medlemmer af NATO, og ikke EU-lande, der er NATO medlemmer – ligesom man opdaterede sin tidsplan og traf nye beslutninger vedrørende besættelsen  af Afghanistan.

Indvendingerne fra AKP-regeringen blev imødekommet på den måde, at man ikke nævner noget lands navn specifikt, selvom projektet er rettet mod et specifikt land eller lande (hvoriblandt Iran skal forstås), samt ved at ansætte nogle tyrkiske stabsmedlemmer i Echelon-kommandoen, og ved at specificere, hvor præcist fjendtlige missiler vil blive skudt ned af missilforsvars-systemet.

Ingen af indvendingerne blev sat på dagsordenen under Lissabon-mødet. Det er åbenlyst, at Projekt Missilforsvars-system er organiseret mod folket i Mellemøsten, og ikke mindst Iran og Syrien. Visse kritiske emner, som hvor præcist fjendtlige missiler skal skydes ned af missilforsvars-systemet, i hvilke lande de vil blive lokaliseret, og hvem der trykker på knappen, blev ikke drøftet på Lissabonmødet.

Når missilforsvars-systemet er virkeliggjort, vil den amerikanske regering uanset indvendingerne fra AKP alene stå i spidsen for beslutningerne og som overhoved for NATO trykke på knappen.

Missilforsvars-projektet baner derudover vejen for et salg af missiler og missil-hardware til Tyrkiet og andre NATO-medlemmer. De amerikanske våbenmonopoler er helt sikkert de ultimative vindere.

Missilforsvars-projektet fik AKP’s udenrigspolitik til at kollapse. Den politik, der betegnes som ”ingen problemer med nabolandene”, og som praktiseres af udenrigsminister Davutuglu, har vist sig at være en uhyrlig løgn. Missilforsvars-systemprojektet betyder problemer med naboerne. Det betyder Tyrkiets deltagelse som et grænse-gendarmeri i forbindelse med de trusler, som EU og USA retter mod nabolandene.

Det betyder også at være del af konflikten på Israels side på vegne af USA. Fra sin første dag har vort parti (EMEP) fremført ideen om, at Tyrkiet bør droppe sit NATO-medlemskab. NATO er ikke en forsvarsorganisation. Det er en krigsmaskine, der udgør en aggressiv trussel mod folkene i hele verden, og også fungerer som politibetjent for den internationale imperialistiske kapital.

NATO, som forsøgte at narre verdens folk med den store løgn, at man i lang tid forsvarede ’verdensfreden’ (såkaldt!) mod truslen fra USSR og Warszawapagten, forøgede sin magt og styrkede sin tilstedeværelse efter Sovjetunionens og Warszawapagtens kollaps.

Når NATO’s rolle i de nuværende besættelser og angreb tages med i betragtning, så står det klart, at NATO ikke er en organisation, der beskytter verdensfreden, men truer den.

Tyrkiet må øjeblikkelig droppe NATO-medlemskabet og fokusere på en venskabspolitik med sine naboer.

NATO skal opløses!

Atomvåben skal udryddes!

Våbenkapløbet, som opmuntres af de imperialistiske monopoler, skal stoppes!

Kamil Tekin Surek
Næstformand, EMEP

Netavisen 21. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater