Den europæiske reaktion vil kriminalisere marxismen

Af Klaus Riis

Europarådets parlamentariske forsamling vil på et møde den 23.-27. januar 2006 tage stilling til en resolution med titlen ”Behovet for international fordømmelse af forbrydelser begået af totalitære kommunistiske regimer” .
Forslaget er indstillet fra Europarådets komité for politiske sager og er udarbejdet af den svenske konservative politiker Göran Lindblad fra Moderata samlingspartiet.

Moderaterne er på EU-plan medlem af Det europæiske Folkeparti (68 medlemspartier, fra Danmark De konservative og Kristendemokraterne), det største ”europæiske parti” – med 11 regeringschefer i EU-landene og 7 ikke-EU-lande. Angela MERKEL (Tyskland) Silvio BERLUSCONI (Italien), Kostas KARAMANLIS (Gærkenland), Wolfgang SCHÜSSEL (Østrig), Jean-Claude JUNCKER (Luxembourg) og Jan-Peter BALKENENDE (Holland) tilhører dette parti – ligesom EU-kommissionsformanden José M. DURÃO BARROSO.

Lindblad, en svensk tandlæge, er i år 2006 ude i et større reaktionært politisk ærinde: intet mindre end at fordømme socialisme og kommunisme, at lægge op til forbud mod kommunistiske partier og organisationer, at kriminalisere marxismen.

At det netop er en svensker, der har fået i opdrag at få vedtaget en antikommunistisk resolution med et sådant indhold, er ikke tilfældigt. Blev det fremsat af f.eks. de danske Konservative, der under besættelsen som led i kollaboratørpolitikken med nazisterne var med til at vedtage den grundlovsstridige kommunistlov, (der forbød det kommunistiske parti og kommunistisk virksomhed) ville projektet være for ‘sårbart’.

Det er heller ikke noget tilfælde, at det fremkommer i det ret betydningsløse Europaråds ret ubetydelige parlamentariske forsamling. Dér er der mulighed for vedtagelse af den – og det vigtige for den internationale sammensværgelse af antimarxister og kommunistjægere er at sikre en ”parlamentarisk vedtagelse” af en udtalelse med anbefalinger for national opfølgning, som revision af historiebøgerne og meget andet fra den sorte reaktions dyb.

Den græske komponist og modstandsmand mod nazismen Mikis Theodorakis har afsløret hele projektets reaktionære karakter med bl.a. disse ord:

” Europarådet har besluttet at ændre på historien. At forvrænge den ved at sætte lighedstegn mellem ofrene og aggressorerne, mellem heltene og de kriminelle, mellem befrierne og erobrerne og mellem kommunisterne og nazisterne.
Europarådet mener, at nazismens største fjender, dvs. kommunisterne, er forbrydere lige som nazisterne! Og rådet er bekymret og protesterer over, at hvor hitleristerne er blevet fordømt af det internationale samfund, så er noget tilsvarende endnu ikke sket med kommunisterne.(…)
Med andre ord annoncerer Europarådet en kommende forfølgelse af de europæiske kommunister, der endnu ikke har afsvoret deres overbevisning, således som det tidligere blev krævet af Gestapos bødler, der torturerede kommunister i lejren ved Makronisos.”

Se hele Theodorakis’ udtalelse her

Men Gören Lindblad og den koalition af reaktionære, som står bag hans resolution (der er et opkog af det uvidenskabelige reaktionære skandskrift ‘Kommunismens sortbog’) lægger ikke ‘bare’ op til kommunistjagt – men til at kriminalisere marxismen som sådan, stemple marxismen som en kriminel ideologi.

I selve resolutionsteksten hedder det med udgangspunkt i en karakteristisk af ‘kommunismens forbrydelser’:

”Forbrydelserne blev retfærdiggjort under henvisning til teorien om klassekamp og princippet om proletariatets diktatur. Fortolkningen af disse to principper legitimerede ”udryddelsen” af mennesker, som blev betragtet som skadelige for opbygningen af et nyt samfund og dermed som fjender af de totalitære kommunistiske regimer. ”

I det efterfølgende ‘Forklarende memorandum’ ‘forklarer Lindblad:

” Det vigtigste træk ved de kommunistiske forbrydelser har været, at undertrykkelsen har været rettet mod hele kategorier af uskyldige mennesker, hvis eneste ”forbrydelse” har været at være medlemmer af disse kategorier. På denne måde har regimerne myrdet dusinvis af millioner af rige bønder (kulakker), adelsmænd, borgere, kosakker, ukrainere og andre grupper.
Disse forbrydelser er det direkte resultat af teorien om klassekamp, som gennemtvang behovet for at ”eliminere” mennesker, som ikke blev anset for at være til nytte i opbygningen af samfundet.”

‘Teorien om klassekamp’, som hele arbejderbevægelsen og alle de socialistiske og kommunistiske partier verden over er blevet grundlagt på, og ‘teorien’ om ‘arbejderklassens herredømme’ (‘proletariatets diktatur’), som de socialistiske lande i historien har bygget på, stemples som kriminelle.

Det er marxismen – arbejderklassens teori til overvindelse af kapitalismen og skabelse af et nyt og bedre samfund, og grundlaget for alle de rettigheder og fremgange, arbejderklassen har tilkæmpet sig gennem historien – der skal gøres til en forbrydelse.

Karl Marx skrev i 1852 i et brev til Weydemeyer:

”… Hvad nu mig angår, så tilkommer der ikke mig den fortjeneste at have opdaget hverken klassernes eksistens i det moderne samfund eller deres indbyrdes kamp. Borgerlige historikere havde længe før mig skildret, hvordan denne klassernes kamp historisk har udviklet sig, og borgerlige økonomer havde fremstillet denne udviklings økonomiske anatomi. Hvad jeg tilføjede af nyt var
1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling ;
2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur ;
3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund …”

Lindblad og den reaktionære antikommunistiske falanks bag ham vover ikke direkte og udtalt at fordømme Karl Marx og marxismen. Det er imidlertid det egentlige sigte: Marx skal endnu engang slås ihjel – og begraves én gang for alle, nu igen ved hjælp af politistaten.

Det stinker langt væk af fascisme. Lindblads resolution er også en genoprejsning af nazismen og en undskyldning for dens forbrydelser.

Ikke bare hele arbejderbevægelsen og dens organisationer, men alle progressive partier, kræfter og enkeltpersoner må afvise, fordømme og stoppe dette reaktionære, antimarxistiske og antikommunistiske fremstød, som vil sende Europa tilbage til 30’erne i forrige århundrede.

Se også
‘Kommunismens sortbog’ – Antikommunismens sorte bibel

Af Klaus Riis

Pressemeddelelse: Protest til Europarådet

Underskriftkampagne: STOP HEKSEJAGTEN PÅ EUROPAS KOMMUNISTER!

DOKUMENTATION EUROPARÅDET
Behovet for international fordømmelse af forbrydelser begået af totalitære kommunistiske regimer

Netavisen 10. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater