Arbejderpartiet i Tyrkiet EMEP: Om krig i SyrienGengivelse af udtalelse fra 29. august 2013

 

 


 

AKP-regeringen (Retfærdigheds-og Udviklingspartiet) i Tyrkiet har entusiastisk modtaget imperialisternes beslutning om at iværksatte en væbnet offensiv mod Syrien, anført af USA og England. AKP håber, at angrebet gør det muligt at foretage en direkte militær intervention.

Ahmet Davutoğlu, den tyrkiske udenrigsminister, udtalte uden tøven, at Tyrkiet ville deltage i en eventuel koalition for intervention i Syrien.

Det er imidlertid kun den store nationalforsamling Tyrkiet (TBMM), det tyrkiske parlament, der har bemyndigelse i udenrigsanliggender som at sende soldater til udlandet og gå i krig.

Før de folkelige opstande i Mellemøsten havde AKP-regeringen en strategi for at udvikle handelsforbindelser med landene i regionen og gennem militær og økonomisk pression øge sin politiske slagkraft i regionen som den vigtigste allierede for de imperialistiske lande.

Efter opstandene, der begyndte i Tunesien og har bredt sig ud over alle de arabiske lande, lykkedes det for Det muslimske Broderskab og andre religiøse kræfter at komme til magten i Tunesien, Libyen og Egypten.

Fra dette tidspunkt havde AKP-regeringen til formål at beskytte de sunni-islamistiske politiske partier og regeringer i Mellemøsten. Den har økonomisk støttet Det muslimske Broderskabs regeringer i Tunesien og Egypten, og bistået med sine erfaringer fra ti år i regering, og hjulpet med at opbygge deres institutioner som politi og efterretningstjenester .

Premierminister Recep Tayyip Ergdogan havde intime forbindelser med Bashar Al Assad før de arabiske opstande, lettede visumkrav mellem de to lande, organiserede fælles møder i ministerrådet og planlagde at øge omfanget af handelen med Syrien , mv.

Efter år 2011 vendte væbnede grupper som Al-Qaeda og Al- Nusra ryggen til Assad og stod sammen med ​​Qatar og Saudi-Arabien, de vigtigste allierede for den islamiske terrorgrupper i regionen.

Mens Qatar og Saudi-Arabien finansierede terrorgrupperne har AKP-regeringen tilladt dem at oprette baser og lejre i Tyrkiet, og at der udføres militære angreb på grænsen til Tyrkiet mod den syriske stat.

AKP-regeringen har til hensigt at indsætte et sunni-muslimsk styre i Syrien, og har allerede har opnået dette i Tunesien, Egypten og Libyen.

På trods af stor lyst til militær intervention hos AKP-regeringen udgør den tyrkiske befolkning ikke en støtte til nogen militær intervention i Syrien. Meningsmålinger viser, at over 70% af befolkningen er imod en krig med Syrien.

For 10 år siden, før besættelsen af Irak, planlagde USA at bruge de væbnede styrker i Tyrkiet til at gribe ind i dette land. Imidlertid afviste en afstemning i parlamentet at give den anmodede tilladelse om at sende tropper til Irak. Dengang stemte endda nogle parlamentsmedlemmer, der nu er i regering, imod forslaget.

I dag er alle politiske partier, der er repræsenteret i parlamentet, undtagen AKP, imod intervention i Syrien og Tyrkiets deltagelse i enhver militær kampagne mod landet.

AKP har således til hensigt at forbigå parlamentet i forbindelse med en intervention. Så det er meget sandsynligt at der vil blive skabt nogle provokationer, som det tidligere er set med affyring af raketter fra Syrien, bombningerne, der dræbte 53 tyrkiske civile i et grænseland og andre beskydninger fra syrisk territorium, der har dræbt tyrkiske civile.

EMEP, Arbejderpartiet i Tyrkiet, er imod intervention i Syrien og opfordrer til stop for imperialistisk støtte til ikke-syriske væbnede styrker, dvs grupper som Al-Qaeda og Al- Nusra .

Vi fremhævder, at det syriske folk må bestemme Syriens fremtid på demokratisk vis og fri for enhver indblanding udefra .

Også før den aktuelle politiske situation, som er opstået, har væres parti sat kampen for freden i centrum og arbejdet for etablering af en folkefront for fred.

Den 1. september 3013 – den internationale fredsdag – vil fredsmarcher blive afholdt i Istanbul og mange andre byer i Tyrkiet.

Arbejderpartiet opfordrer alle partier på samme linje, alle revolutionære og demokratiske kræfter til at afvise militær intervention mod Syrien og støtte kampen for etablering af fred i hele Mellemøsten.


Emek Partisi (EMEP)

29. august 2013

Se EMEP's hjemmeside herNetavisen 1. september 2013