Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

IMF-politikkens fallit
ARGENTINA: KRISE OG OPSTAND

Den økonomiske krise er særlig hård ved de lande, der følger IMF’s nyliberale medicin. Argentina er et skræmmende eksempel.
Den har bragt landet på fallittens rand - med en uløselig udlandsgæld og gallopperende massearbejdsløshed. Alligevel søgte præsident de la Rua og hans regering at kurere krisen med mere af samme medicin. Argentinas fallit er en storslået fallit for IMF og Verdensbankens politik.
Efter en stadig voksende serie af stor- og generalstrejker over lang tid gik millioner af forarmede og sultende mennesker fra begyndelsen af december på gaderne i organiseret protest.
De la Rua-regeringen erklærede undtagelsestilstand, og gav ordre til at slå opstanden ned. Men
torsdag den 20. december 2001 blev præsident og regering tvunget til at gå af. Hans efterfølger peronisten Adolfo Rodriguez Saa holdt kun en uge som midlertidig præsident.
Den politiske og økonomiske krise er helt akut. Der eksisterer en revolutionær krise i landet. Arbejderne og den revolutionære bevægelse kræver en progressiv, demokratisk og antiimperialistisk folkelig enhedsregering. Borgerskabet søger fortvivlet udveje af krisen.
Hvem der vil sejre - revolution eller reaktion - er ikke afgjort.
1. januar 2002 udpegedes peronisten Eduardo Duhalde som nu præsident. Han mødtes af nye protester.

Efter udnævnelsen af Eduardo Duhalde til Argentinas præsident
En håndfuld ledere, som var en del af og medskyldige i regeringerne under Menem og De la Rúa, har nu indsat Eduardo Duhalde som nationens præsident. De dækker over, at det var dem selv, der førte landet til sammenbrud ved at tjene imperialismens og oligarkiets allersnævreste interesser.
Udtalelse fra Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti
2. januar 2002

Kommuniké fra Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)
Udtalelse i forbindelse med den midlertidige præsident Saa's afgang og den akutte politiske krise i Argentina, der har skærpet modsætningerne mellem borgerskabets fraktioner - mens det borgerlige magtapparat fortsat er intakt. En fortsat folkelig mobilisering må søge at gennemtvinge folkelige regeringsorganer på lokal- og provinsplan og en national folkeenhedsregering.
31. december 2001

ARGENTINAZO
Opsummering på engelsk af den argentinske opstands første periode - og den lære, der kan drages deraf.
Af Ricardo Fierro
Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Kasserollernes opstand
En lyd er blevet symbolet på den argentinske folkeopstand, der på ti dage fordrev to præsidenter: lyden af klaprende grydelåg, lyden af massernes energi. La rebelión de las cacerolas - Kasserollernes opstand.
Kommunistisk Politik 1, 2002

De usynlige
Af Eduardo Galeano
Uruguayaneren Galeano er en af Sydamerikas helt store progressive forfattere, var i eksil i Spanien under militærdiktaturet og er blevet oversat til dansk. 'De usynlige' er de folkemasser, der f.eks. pludselig viste sig på gaderne i Argentina - - men som er der, alle steder, i Latinamerika, og . . .

Argentina: Folket har sagt "Så er det nok!" til De la Rúa og Cavallo
Det argentinske borgerskab har handlet hurtigt ved at indsætte peronisten Adolfo Rodriguez Saa som ny præsident indtil der gennemføres valg. Han har derkreteret midlertidt stop for tilbagebetaling af udenlandsgæld og renter. Men den argentinske arbejderbevægelse kræver insættesle af en folkeenhedsregering.
Udtalelse fra Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)
22. december 2001

Hvad kan redde Argentina?
Hver dag falder 2000 mennesker ned under fattigdomsgrænsen
Klassekampen, Norsk

CRY FOR ARGENTINA
Kommunistisk Politik 17,2001

Argentina: Protester og massekamp

Det argentinske 'demokratis' sande ansigt
Af en stemme fra det argentinske folk 20. december 2001

Undtagelsestilstand i Argentina
Netavisen 20. december 2001

Strejkebevægelsen styrkes i Agentina
Udtalelse fra arbejdernes og de arbejdsløses kongres
Netavisen 4. december

Krise og nye protester
Netavisen 9. august 2001

Argentina og Latinamerika:
Kontinent i revolte

Erobringen af magten og kampens forskellige former
Udtalelse fra en række latinamerikanske kommunistiske partier, herunder Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti, fra seminaret 'Revolutionens problemer i Latinamerika',
Quito juli 2001

Den folkelige kamp i Latinamarika tager til
Udtalelse fra en række latinamerikanske kommunistiske partier, herunder Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti,
Buenos Aires december 2000

Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

PCRs hjemmeside
Spansk

Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR) samarbejder med partierne i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.
Det udgiver bladet Hoy!
I forhold til den nuværende krise forlanger det Rua-regeringens afgang og etablering af en folkeenhedsregering
Ud med Rua og Carvallo! For en folkeenhedsregering
Spansk

Baggrund: Historie & økonomi

I skyggen af 'Den beskidte krig'
Den 24. marts 2001 markerede 25-års-dagen for kuppet, der bragte Videlas fascistiske militærjunta til magten (1976-83). Mere end 30.000 argentinere blev dræbt eller forsvandt for stedse: 'Den beskidte krig' kaldes det. Frem til i dag demonstrerer kvindelige pårørende til de forsvundne Las Madres de la Plaza de Mayo hver torsdag foran præsidentpaladset. Under opstanden deltog gruppen aktivt. Argentina lever stadig i skyggen af det brutale diktatur.
The Glimpse. Af Jordan Stein. Engelsk.


Tema arkiv

Tilbage til Nyheder